Στήβ Τζόμπς . Ο άνθρωπος που Άλλαξε τον Κόσμο . «Χαίρε στους Τρελούς ……….. Αυτοί ωθούν την ανθρώπινη φυλή μπροστά . Εκείνοι που είναι τόσο τρελοί ώστε να νομίζουν ότι μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο …… είναι εκείνοι που τον ΑΛΛΑΖΟΥΝ» .

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page :

Διαβάστε αυτό το άρθρο ακούγοντας αυτή τη σύνθεση http://www.youtube.com/watch?v=7bHC8XEfEYk&feature=related

Ένας χρόνος χωρίς τον οραματιστή που Άλλαξε τον Κόσμο .

Ο Στήβ Τζόμπς έκανε στην πράξη αυτό που δίδαξαν οι ιδρυτές της επιστήμης των Δημοσίων Σχέσεων ( Άιβη Λη και Έντουαρντ Μπερνάις ) απο τις αρχές της δεκαετίας του 1900 .

Η εκτίμηση μου είναι πως ο Στήβ Τζόμπς είναι η εμβληματικότερη προσωπικότητα στον χώρο των επιχειρήσεων .

Δεν είναι τυχαίο πως δημιούργησε μια εταιρεία με ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ δις -εκατομμυρίων δολλαρίων .

Ο τρόπος σκέψης του είχε μία σπάνια φιλοσοφία .

Δεν είναι ο εμπνευστής του Think Different αλλά όταν του το πρότεινε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας επικοινωνίας της Apple ο Τζόμπς συγκινήθηκε τόσο που κάθε φορά που αναφερόταν στην έμπνευση αυτή δάκρυζε .

Think Different – Σκέψου Διαφορετικά δεν ήταν μία απλή φράση . Ήταν όλη η φιλοσοφία του . Πίστευε πως για να αλλάξουμε τον κόσμο ήταν επιτακτική ανάγκη να σκεφτούμε Διαφορετικά . Με αγάπη για τους ανθρώπους , να λύνουμε προβλήματα τους , να κάνουμε τη ζωή τους καλύτερη , να την αλλάζουμε πρός το καλύτερο . Αυτό είναι το Διαφορετικό . Το Ανθρωποκεντρικό .

Είπε :

  •     Στην ουσία είμαστε οι ιδέες μας , οι άνθρωποι μας . Αυτό μας κάνει να θέλουμε να πηγαίνουμε με κέφι κάθε πρωί στη δουλειά , για να βρεθούμε με όλους αυτούς τους ξεχωριστούς , εφυείς ανθρώπους . Πάντα πίστευα ότι η επιλογή ανθρώπων είναι το άλφα και το ωμέγα της δουλειάς μας .
  • Οι άνθρωποι μας έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό στον τρόπο που βλέπουν τη ζωή . Πιστεύουν ότι η ανταμοιβή είναι το ίδιο το ταξίδι , θέλουν στ’ αλήθεια να δούν το προιόν να κυκλοφορεί στον κόσμο . Αυτή τη στιγμή , το συγκεκριμένο έργο έχει μεγαλύτερη σημασία για εκείνους από την προσωπική ζωή τους .
  • Αυτό που μας «έδεσε» στην Apple ήταν η ικανότητα μας να δημιουργούμε πράγματα που μπορούσαν να αλλάξουν τον κόσμο .
  •  Πολλές εταιρείες έχουν επιλέξει να κάνουν περικοπές και ίσως αυτός να ήταν ο σωστός δρόμος γιαυτές . Εμείς επιλέξαμε διαφορετικό μονοπάτι . Η βάση του συλλογισμού μας είναι πως , αν συνεχίσουμε να παρουσιάζουμε σπουδαία προιόντα στους πελάτες μας εκείνοι θα συνεχίσουν να βάζουν το χέρι στην τσέπη .
  • Όταν έκανε πρόταση σε ένα στέλεχος της Pepsi να έρθει μαζί του στην Apple αυτός του απάντησε πως το σκέφτεται . Ο Τζόμπς του απάντησε :

«Ακου φίλε . Έχεις δύο επιλογές στη ζωή σου . Να μείνεις για πάντα εκεί που είσαι και να φτιάχνεις για όλη σου τη ζωή Νερό με Ζάχαρη !!! ή να έρθεις μαζί μας και ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ » .

  • Ένα από τα μάντρα μου είναι η αφοσίωση και η απλότητα. Το απλό μπορεί να είναι πιο δύσκολο από το περίπλοκο: πρέπει να δουλέψεις σκληρά για να μπορέσεις να σκεφτείς καθαρά και να δημιουργήσεις κάτι απλό. Στο τέλος, όμως, σε αποζημιώνει γιατί όταν φτάσεις σε αυτό το επίπεδο μπορείς να κινήσεις γη και ουρανό.
  • Σκεφτείτε καθαρά για να γίνει απλό.

 

Στηβ Τζόμπς :

«Χαίρε στους τρελούς . Τους Απροσάρμοστους . Τους Αντάρτες . Τους Ταραξίες . Τους Αταίριαστους . Εκείνους που βλέπουν τα πράγματα Διαφορετικά . Δεν τους αρέσουν οι κανόνες . Και δεν έχουν σεβασμό για το κατεστημένο .Μπορείς να τους εκθειάσεις , να διαφωνήσεις μαζί τους , να τους δοξάσεις ή να τους βρίσεις . Το μόνο που δεν μπορείς να κάνεις είναι να τους αγνοήσεις . Γιατί αυτοί αλλάζουν τον κόσμο . Αυτοί ωθούν την ανθρώπινη φυλή μπροστά . Και παρόλο που μερικοί τους κοιτάζουν και βλέπουν τρέλα , εμείς βλέπουμε ιδιοφυία . Γιατί εκείνοι που είναι τόσο τρελοί ώστε να νομίζουν ότι μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο …… είναι εκείνοι που τον ΑΛΛΑΖΟΥΝ» .

Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Διδάσκει στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminarshttp://bit.ly/Mtu0AS ( Δίπλωμα στις Δημόσιες Σχέσεις ) http://bit.ly/RXEjtE ( Σεμινάριο Διοργάνωση Εκδηλώσεων ) , από το 1999 .

Επικοινωνήστε μαζί του στο gpappr@gmail.com και τηλεφωνικά στο 6974313052 .

Steve Jobs. The Man Who Changed the World. «Hail to the madness ……….. They push the human race forward. Those who are so crazy to think they can change the world …… are those who change it. »

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page:

Read this article to hear this composition http://www.youtube.com/watch?v=7bHC8XEfEYk&feature=related

A year without visionary who changed the world.

Steve Jobs did in practice what they taught the founders of the science of Public Relations (Alan Lee and Edward Bernais) from the early 1900’s.

The estimation my is how the Steve Jobb is the emblematic personallity in space of enterprises.

It is no accident that created a company with a surplus of millions of dollars.

The thinking had a rare philosophy.

Not is the inspirer of Think Different but when of suggested it the owner of company communication of Apple Gob was so moved which every time which referred in inspiration this WEEPING.

Think Different – Think Different was not a mere phrase. Was the whole philosophy. He believed that to change the world was an urgent need to think differently. With love for people to solve problems, to make their lives better, to change for the better. This is different. The Anthropocentric.

He said:

• In essence we are our ideas, our people. This makes us want to go with gusto every morning to work, to get together with all these separate, efyeis people. I always thought that the selection of people is the alpha and omega of our work.

• Our people have one thing in common in the way they see life. They believe that the reward is in the journey itself, really want to see the product circulating in the world. Currently, this project is more important for those of his personal life.

• What we are «tied» to Apple was our ability to create things that could change the world.
• Many companies have chosen to make cuts and maybe that was the right path for them. We chose different path. The basis of our reasoning is that if they continue to present great products to our customers they will synechiosyn to put his hand in his pocket.

• When he proposed to a strain of Pepsi to come with him to Apple replied that he thinks about it. The Jobb answered him:
«Listen, pal. You have two choices in life. To stay forever where you are and fix it for the rest of your life with Sugar Water!, Or to join us and change the world.»

• One of the mantras is my dedication and simplicity. The simple can be harder than complex: you have to work hard to be able to think clearly and to create something simple. In the end, however, to compensate for when you reach this level you can move heaven and earth.

• Think clean to make it simple.

Steve Jobs:

«Hail to the lunatics. The misfits. Their Guerrillas. The rioters. Their disparate. Those who see things differently. They do not like the rules. And they have no respect for the status quo. Advocation Can you to disagree with them, glorify them or their insults. The only thing you can not do is ignore them. Why they changed the world. They push the human race forward. And although some of them look and see crazy, we see genius. Why are those who are so crazy to think they can change the world …… are those who change it. »

George Papatriantafyllou.
George Papatriantafyllou is the author of the books, a public relations and Stamoulis 2008 Company Profile Edition Stamoulis 2011 Board member AEIF (Greek Company Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) and certified trainer from EKEPIS supervision Minister of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs. He teaches Public Relations and Business to business executives and students gpappr@gmail.com
Teaches the company Kariera http://www.kariera.gr member of the international network Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides high quality education to business executives worldwide and widely helps executives to develop their career. O Giorgos Papatriantafyllou are in the field of Kariera Business Seminarshttp :/ / bit.ly/Mtu0AS (Diploma in Public Relations) http://bit.ly/RXEjtE (Seminar Events Organization), from in 1999.
Contact him at gpappr@gmail.com  and by phone at 6974313052.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s