Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων – Απαιτούμενα Προσόντα .

Public Relations qualifications 3

 • Προυπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση τομέα επικοινωνίας ή Δημοσίων Σχέσεων .
 • Να έχει διαχειριστεί Επικοινωνιακά Κρίσεις αλλά επιπλέον να είναι σε θέση να παρουσιάσει τις επιτυχίες του στον σχεδιασμό και την υλοποίηση Προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων .
 • Να είναι καλός ομιλητής , με σωστή σωματική επικοινωνία , συνεχή ροή λόγου , καλή φωνή με καλή ορθοφωνία , να χειρίζεται σωστά τον λόγο .
 • Σημαντικό προσόν , η ευχέρεια στις παρουσιάσεις .
 • Θα πρέπει να έχει στρατηγική σκέψη .
 • Να είναι άριστος γνώστης των νέων τεχνολογιών .
 • Είναι σημαντικό να έχει μελετήσει ψυχολογία και κοινωνιολογία .
 • Να μπορεί να πραγματοποιεί depth interview ( συνεντεύξεις σε βάθος – εφαρμογή της ποιοτικής έρευνας ) .
 • Απαραίτητο προσόν η ευχέρεια στην ανάπτυξη σχέσεων  , το ομαδικό πνεύμα και να εμπνέει τους συνεργάτες του .
 • Το αντικείμενο σπουδών του να είναι σε κάποιον απο τους τομείς της  Επικοινωνίας , των Μέσων Ενημέρωσης , Κοινωνιολογία , Ψυχολογία , Διοίκηση Επιχειρήσεων και βεβαίως στις Δημόσιες Σχέσεις .
 • Να μπορεί να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τον χρόνο του και να έχει τη δυνατότητα να ταξιδεύει συχνά .
 • Να διαθέτει ισχυρή κράση και να αντέχει κάτω απο δύσκολες και αντίξοες συνθήκες .
 • Θα πρέπει να έχει εξαιρετικό dress code ( να ντύνεται ιδανικά για τη θέση του και το είδος της επιχείρησης στην οποία βρίσκεται  ) .
 • Είναι απαραίτητο να πιστεύει στον ανθρωπισμό και να διέπεται απο τις αρχές και τις αξίες του Ήθους , της Αξιοπιστίας , της Συνέπειας , της Ειλικρίνειας και της Διαφάνειας .
 • Να χειρίζεται με άνεση τον προφορικό λόγο και να γράφει με άριστο τρόπο κείμενα δημοσιότητας ( άρθρα – δελτία τύπου – ομιλίες ) .
 • Να μιλά τουλάχιστον την Αγγλική γλώσσα .
 • Να μελετά συνεχώς .
 • Να γνωρίζει με λεπτομέρειες την ιστορία των Δημοσίων Σχέσεων και να εφαρμόζει στην πράξη τον κώδικα Ηθικής  .

Γιώργος Ι. Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου ,

διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων , στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminars  , από το 1999 .Σεμινάρια μας http://goo.gl/b4SIA

 

• Experience at least 5 years in similar position field communications or public relations.
• Be communicative manage crises but also in being able to present his successes in designing and implementing public relations program.
• Be a good speaker, with proper physical contact, continuous flow of speech, good voice with good elocution, to properly handle the floor.
• Important qualifications, fluency in presentations.
• Must have strategic thinking.
• Be an expert in new technologies.
• It is important to have studied psychology and sociology.
• Be able to perform depth interview (in-depth interviews – application of qualitative research).
• Required skill development in the power relations, team spirit and inspire colleagues.
• The object of study to be one of the areas of Communication, Media, Sociology, Psychology, Business Administration course in Public Relations.
• Be able to effectively manage their time and be able to travel frequently.
• Have a strong constitution and endure under difficult and challenging conditions.
• Must have excellent dress code (to dress ideal for the location and type of business in which it is located).
• It is necessary to believe in humanity and guided by the principles and values ​​of ethics, the reliability, consistency, honesty and transparency.
• Do fluently spoken language and writing in an excellent way of publicity texts (articles – Press releases – speeches).
• Be at least speak English.
• To study the time.
• Be familiar with details of the history of public relations and apply in practice the code of Ethics.

George J. Papatriantafyllou.
George Papatriantafyllou is the author of the books, a public relations and Stamoulis 2008 Company Profile Edition Stamoulis 2011 Board member AEIF (Greek Company Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) and certified trainer from EKEPIS supervision Minister of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs. He teaches Public Relations and Business to business executives and students gpappr@gmail.com
George Papatriantafyllou,
teaches Public Relations and Business Administration, the company Kariera http://www.kariera.gr member of the international network Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides advanced training to business executives worldwide and generally helps executives to develop their career. George Papatriantafyllou is in Kariera Business Seminars, since 1999. http://goo.gl/b4SIA our Seminars

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s