Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων . Προσόντα και Αρμοδιότητες .

speech 16

Μάθετε τα Πάντα για τον Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων   :

Στα Σεμινάρια μας http://goo.gl/b4SIA

 

Προσόντα :

 1. Προυπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση τομέα επικοινωνίας ή Δημοσίων Σχέσεων .
 2. Να έχει διαχειριστεί Επικοινωνιακά Κρίσεις αλλά επιπλέον να είναι σε θέση να παρουσιάσει τις επιτυχίες του στον σχεδιασμό και την υλοποίηση Προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων .
 3. Να είναι καλός ομιλητής , με σωστή σωματική επικοινωνία , συνεχή ροή λόγου , καλή φωνή με καλή ορθοφωνία , να χειρίζεται σωστά τον λόγο .
 4. Σημαντικό προσόν , η ευχέρεια στις παρουσιάσεις .
 5. Θα πρέπει να έχει στρατηγική σκέψη .
 6. Να είναι άριστος γνώστης των νέων τεχνολογιών .
 7. Είναι σημαντικό να έχει μελετήσει ψυχολογία και κοινωνιολογία .
 8. Να μπορεί να πραγματοποιεί depth interview ( συνεντεύξεις σε βάθος – εφαρμογή της ποιοτικής έρευνας ) .
 9. Απαραίτητο προσόν η ευχέρεια στην ανάπτυξη σχέσεων , το ομαδικό πνεύμα και να εμπνέει τους συνεργάτες του .
 10. Το αντικείμενο σπουδών του να είναι σε κάποιον απο τους τομείς της  Επικοινωνίας , των Μέσων Ενημέρωσης , Κοινωνιολογία , Ψυχολογία , Διοίκηση Επιχειρήσεων και βεβαίως στις Δημόσιες Σχέσεις .
 11. Να μπορεί να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τον χρόνο του και να έχει τη δυνατότητα να ταξιδεύει συχνά .
 12. Να διαθέτει ισχυρή κράση και να αντέχει κάτω απο δύσκολες και αντίξοες συνθήκες .
 13. Θα πρέπει να έχει εξαιρετικό dress code ( να ντύνεται ιδανικά για τη θέση του και το είδος της επιχείρησης στην οποία βρίσκεται  ) .
 14. Είναι απαραίτητο να πιστεύει στον ανθρωπισμό και να διέπεται απο τις αρχές και τις αξίες του Ήθους , της Αξιοπιστίας , της Συνέπειας , της Ειλικρίνειας και της Διαφάνειας .
 15. Να χειρίζεται με άνεση τον προφορικό λόγο και να γράφει με άριστο τρόπο κείμενα δημοσιότητας ( άρθρα – δελτία τύπου – ομιλίες ) .
 16. Να μιλά τουλάχιστον την Αγγλική γλώσσα .
 17. Να μελετά συνεχώς .

Να γνωρίζει με λεπτομέρειες την ιστορία των Δημοσίων Σχέσεων και να εφαρμόζει στην πράξη τον κώδικα Ηθικής  .

Αρμοδιότητες :

Στη διεύθυνση των Δημοσίων Σχέσεων ηγείται ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων ειδικότητα την οποία μπορεί να συναντήσετε ώς Public Relations Manager ή και ως Communication Manager .

Οι δύο βασικές κατηγορίες επαγγελματιών στις Δημόσιες Σχέσεις είναι :

 1. Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων .
 2. Τεχνικός Δημοσίων Σχέσεων .

Ως πρός την άσκηση του επαγγέλματος τρείς είναι οι βασικές κατηγορίες :

 1. In- House : Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων  , στέλεχος εντός της επιχείρησης .
 2. Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων . Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων . Εργάζεται συμβουλευτικά και συνεργάζεται με πολλές επιχειρήσεις .
 3. Freelance : Εργάζεται εντός ή εκτός επιχείρησης , για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα , χωρίς συμβόλαιο ( συνήθως ) ολοκληρώνοντας συγκεκριμένα προγράμματα .

???????????????????????????????????

 

Δραστηριότητες του Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων .

 1. Eσωτερικές Δημόσιες Σχέσεις . Επικοινωνεί με τους εργαζόμενους και δημιουργεί σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των εργαζομένων και αυτών με τη διοίκηση . Μεριμνά ώστε να είναι όλοι οι εργαζόμενοι ενημερωμένοι επί παντός θέματος , της εταιρικής στρατηγικής , του οράματος και της κουλτούρας . Εκπαιδεύει σε επικοινωνιακά θέματα  τους εργαζόμενους .
 2. Eταιρική Επικοινωνία : Ο Διευθυντής στις Δημόσιες Σχέσεις ,σχεδιάζει και υλοποιεί όλο το πλαίσιο επικοινωνίας της εικόνας της επιχείρησης .
 3. Media Relations : Ο Διευθυντής στις Δημόσιες Σχέσεις , επικοινωνεί με τους δημοσιογράφους , τους αρχισυντάκτες και τα στελέχη των Μέσων Ενημέρωσης . «Χτίζει» σχέσεις εμπιστοσύνης και μεριμνά για τη διάχυση πληροφοριών πρός τα Μέσα Ενημέρωσης σε περιπτώσεις κρίσεων και μη .
 4. Business to Business Communication : Ο Διευθυντής στις Δημόσιες Σχέσεις ,επικοινωνεί και δημιουργεί σχέσεις εμπιστοσύνης με άλλες επιχειρήσεις και τους αθρώπους τους . Με επαγγελματικά ραντεβού , σε εκθέσεις και συναντήσεις σε συνεδριακές εκδηλώσεις – δεξιώσεις – και εκδηλώσεις γενικά .
 5. Public Affairs : Ο Διευθυντής στις Δημόσιες Σχέσεις , επικοινωνεί με πρόσωπα της κοινωνίας τα οποία ηγούνται , σωματείων , οργανισμών και πολιτικά πρόσωπα .
 6. Lobbying : Ο Διευθυντής στις Δημόσιες Σχέσεις , εκπροσωπεί κλαδικούς φορείς ή και επιχειρήσεις μεμονωμένες και επηρρεάζει τις αποφάσεις της νομοθεσίας πρός κοινό και κοινωνικό όφελος . Πείθει και κάνει προτάσεις .
 7. Κοινωνική Ευθύνη : Ο Διευθυντής στις Δημόσιες Σχέσεις , επικοινωνεί με την τοπική κοινωνία / φορείς / ιδρύματα / ακτιβιστικές οργανώσεις και αφού έχει πείσει την επιχείρηση να έχει ενσωματωμένη τη δράση πρός την κοινωνία , πράττει τις κοινωνικές υποχρεώσεις της επιχείρησης η οποία οφείλει να συμβάλει στο καλό των κοινωνιών , να είναι ανθρωποκεντρική .
 8. Investor Relations : Οικονομικές Δημόσιες Σχέσεις . Ο Διευθυντής στις Δημόσιες Σχέσεις  ενημερώνει τους μετόχους αλλά και τα συμετέχοντα κοινά για τα οικονομικά μεγέθη και την οικονομική πορεία της επιχείρησης . Επικοινωνεί με οικονομικούς οργανισμούς – οικονομικούς συντάκτες – επενδυτές .
 9. Strategic Management : Ο Διευθυντής στις Δημόσιες Σχέσεις , ερευνά , μελετά και αναλύει τη θέση της επιχείρησης , εντοπίζει προβλήματα και παρατηρεί τις τάσεις και στάσεις της εταιρείας .
 10. Issues Management : Ο Διευθυντής στις Δημόσιες Σχέσεις , παρακολουθεί το πολιτικό – κοινωνικό – οικονομικό – τεχνολογικό περιβάλλον .Προετοιάζει για κάθε εξέλιξη την επιχείρηση .
 11. Crisis Management : Ο Διευθυντής στις Δημόσιες Σχέσεις , ερευνά και εντοπίζει πιθανά σενάρια κρίσεων . Προετοιμάζει την αντιμετώπιση των πιθανών κρίσεων , διαχειρίζεται επικοινωνιακά τις κρίσεις ( crisis communication management ) .
 12. Publications Management : Ο Διευθυντής στις Δημόσιες Σχέσεις ,σχεδιάζει τις δημοσιεύσεις σε προωθητικό υλικό – site – και προγραμματισμένη επικοινωνία ( διαφημιστικά κείμενα , λεζάντες , κείμενα στα νέα μέσα ( social media ) .
 13. Events Management : Ο Διευθυντής στις Δημόσιες Σχέσεις σχεδιάζει στρατηγικά κάθε εταιρική εκδήλωση , με σαφή αποστολή και στόχο .

 

Γιώργος Ι. Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου ,

διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων , στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminars  , από το 1999 .Σεμινάρια μας http://goo.gl/b4SIA

 

 

———————————————————————————————-

iamagemaking12

 

The Directorate of Public Relations headed by Director of Public Relations specialization which can come across as Public Relations Manager or as Communication Manager.

The two main categories of professionals in PR are:

 1. Director of Public Relations.
Two . Technical Public Relations.

As regards the exercise of the profession are the three basic categories :

 1. In-House: Head of Public Relations executive at the company.
Two . Director of Public Relations. Office of Public Relations. Works advisory and cooperates with many companies .
3 . Freelance: works within or outside the enterprise, for a specified period , without a contract ( usually) completing specific projects .

Activities of the Director of Public Relations.

 1. Inland Public Relations . Communicates with employees and creates trust among all workers and those with management . He shall ensure that all employees are informed on all matters of corporate strategy , vision and culture . Trains in communications workers .

Two . Corporate Contact: The Director in Public Relations , plans and implements all the communication framework of the company’s image .

3 . Media Relations: The Director of the Public Relations communicates with journalists , editors and media executives . ‘ Build ‘ trust and ensure the dissemination of information to the media in a crisis or not.

 1. Business to Business Communication: The Director in Public Relations , communicate and create relationships with other businesses and athropoi them . In business meetings , exhibitions and meetings in conference events – receptions – and events in general.
 2. Public Affairs: The Director in Public Relations , communicate with persons of society which lead, clubs , organizations and political figures .
 3. Lobbying: The Director in Public Relations , representing sectoral agencies or individual companies and influence the decisions of legislation for public and social benefit. Persuades and makes recommendations .
 4. Social Responsibility: The Director of the Public Relations communicates with the local community / organizations / institutions / organizations and activist , he is convinced the company to have integrated action towards society , does the social obligations of the undertaking which should contribute to the good societies , be anthropocentric .
 5. Investor Relations: Financial Public Relations . The Director of the Public Relations informs its shareholders and the participants may base on the financials and the financial performance of the company . Communicates with financial institutions – financial journalists – investors .
 6. Strategic Management: The Director in Public Relations , surveys, studies and analyzes the firm’s position , detects problems and observe the trends and attitudes of the company.
 7. Issues Management: The Director in Public Relations , monitors political – social – economic – technological environment . Shall prepare for each development business .
 8. Crisis Management: The Director in Public Relations , explores and identifies potential crisis scenarios . Prepares addressing potential crises , manage crises communication (crisis communication management).
 9. Publications Management: The Director in Public Relations , planning publications in promotional material – site – and planned communication ( advertising texts , captions , texts in new media (social media).
 10. Events Management: The Public Relations Manager in strategic planning any corporate event , with a clear mission and goal.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s