Εταιρική Ταυτότητα – Εταιρική Εικόνα – Εταιρική Φήμη – Εταιρική Επικοινωνία .

βιβλίο εταιρική εικόνα

 

Απο το βιβλίο του Γιώργου Παπατριανταφύλλου » Εταιρική Εικόνα » εκδόσεις Σταμούλης 2011 .

Εταιρική Ταυτότητα

Εταιρική Ταυτότητα είναι το σύνολο των ιδιαίτερων και μοναδικών συμβόλων και συμβολισμών κάθε εταιρείας ή οργανισμού που οδηγούν στην αναγνώριση, αλλά και τη διαφοροποίησή του μεταξύ των υπολοίπων που δραστηριοποιούνται στην ίδια αγορά.

Η εταιρική ταυτότητα περιλαμβάνει, ως σύμβολα ταυτοποίησης, το λογότυπο, τα χρώματα, την οπτική παραστατική εικόνα, το σλόγκαν, το όνομα, την εμφάνιση, τη διαφημιστική επικοινωνία και οτιδήποτε συμβολίζει την επιχείρηση και τη θυμίζει στις ομάδες κοινού που αυτή επικοινωνεί.

Αυτά τα σύμβολα ταυτίζουν οι άνθρωποι με την εταιρεία και τη διαχωρίζουν από τις υπόλοιπες της κατηγορίας της. Μέσω της εταιρικής ταυτότητας ανακαλείται από τους καταναλωτές η επιχείρηση και τα συναισθήματα που υπάρχουν γι’ αυτήν, δηλαδή κατά πόσον ευχάριστα, δυσάρεστα ή ουδέτερα αισθάνεται ένας άνθρωπος για τη συγκεκριμένη επιχείρηση.

Η εταιρική ταυτότητα έχει άμεση σύνδεση με την εταιρική εικόνα και την εταιρική φήμη. Γι’ αυτό και τα σύμβολα, οι συμβολισμοί, το όνομα και ευρύτερα η εταιρική ταυτότητα πρέπει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την εταιρική στρατηγική και την εταιρική φιλοσοφία.

Εταιρική Εικόνα

Εταιρική Εικόνα είναι το σύνολο των συναισθηματικών αντιδράσεων που δημιουργούνται στον άνθρωπο κάθε φορά που ανακαλείται στη σκέψη του η εταιρεία, και τα οποία οδηγούν σε συγκεκριμένη συμπεριφορά. Στην εταιρική εικόνα περιλαμβάνονται η γνώμη, η εμπιστοσύνη και τα συναισθήματα.

Η εταιρική εικόνα επιτυγχάνει να διεισδύσει στον λογικό αλλά και στον συναισθηματικό κόσμο των ανθρώπων. Η διαδικασία αυτή έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται μια συνολική εμπειρία στον ανθρώπινο εγκέφαλο, η οποία τοποθετεί, ανάλογα με τον βαθμό θετικότητάς της, την επιχείρηση σε υψηλή θέση στον λογικό και συναισθηματικό κόσμο του αγοραστή κατά τη διαδικασία επιλογής των προϊόντων.

Η δημιουργία της εταιρικής εικόνας είναι σύνθετη διαδικασία. Στην ουσία, πρόκειται για τη σύνθεση διαφόρων ψυχολογικών συνιστωσών. Η εικόνα δημιουργείται στον ανθρώπινο εγκέφαλο από προσλαμβάνουσες παραστάσεις, μέσα από περίπλοκες διεργασίες που αφορούν διαπιστώσεις, παραστάσεις, αλλά και εμπειρίες του ατόμου στο οποίο δημιουργείται η εικόνα, και εγγράφεται σε αποθηκευτικά νευρωνικά δίκτυα.

Ανάλογα με την αντίδραση του εγκεφάλου, οι παραστάσεις γίνονται δεκτές θετικά ή αρνητικά. Η καλή-θετική εικόνα διαμορφώνεται όταν ο εγκέφαλος έχει ιεραρχήσει την καλή και την κακή εντύπωση για την εταιρεία. Η εικόνα τον «ακολουθεί» αλλά και τον «συμβουλεύει» τη στιγμή της επιλογής (αγορά, επένδυση, συμμετοχή στις δραστηριότητες της εταιρείας).

Η καλή εταιρική εικόνα μετράται με τον βαθμό ικανοποίησης που νιώθουν οι ομάδες με τις οποίες η επιχείρηση επικοινωνεί και συνεργάζεται. Οι άνθρωποι των ομάδων με τις οποίες επικοινωνεί μια επιχείρηση σκέφτονται και αισθάνονται με συγκεκριμένους τρόπους για την επιχείρηση. Τα συναισθήματα και οι σκέψεις είναι αποτέλεσμα των αξιών που η επιχείρηση ενσωματώνει στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.

Οι ομάδες κοινού, στις οποίες απευθύνεται μια επιχείρηση, δεν είναι μόνο οι ορατές ή οι άμεσα συνεργαζόμενες. Για παράδειγμα, μια μέση επιχείρηση απευθύνεται στους υπαλλήλους της, στους ανθρώπους του Τύπου, στους προμηθευτές, στα συνδικάτα, στην τοπική κοινωνία, σε ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος γι’ αυτήν, στους μετόχους, στους επενδυτές, στους πελάτες της. Όλοι αυτοί δημιουργούν μια εικόνα για την επιχείρηση μέσα από τις εμπειρίες τους μαζί της, είτε αγοράζοντας προϊόντα και υπηρεσίες, είτε από τις μεθόδους επικοινωνίας, είτε από την ποιότητα εξυπηρέτησης και των σχέσεων, αλλά και από έναν επιπλέον παράγοντα, τη συνολική εικόνα του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

H αξία του Δυνατού Ονόματος

Το δυνατό όνομα μιας εταιρείας μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στις επιλογές των αγοραστών και των καταναλωτών. Μελετήστε την παρακάτω περίπτωση:

Το 1983, η Toyota και η General Motors ένωσαν τις δυνάμεις τους δημιουργώντας τη New United Motor Manufacturing Inc (NUMM). Το 1989, η NUMM έφτιαξε δύο αυτοκίνητα σχεδόν ίδια: το Toyota Corolla και το GMs Geo Prizm. To Corolla είχε τιμή πώλησης κατά 10% υψηλότερη από το δίδυμό του αυτοκίνητο, ενώ η αξία του ως μεταχειρισμένο (second hand) ήταν κατά 18% υψηλότερη αυτή από του GΜ’s.

Γιατί υπήρχε τόσο μεγάλη διαφορά στην τιμή δύο ίδιων αυτοκινήτων; Η απάντηση είναι πως η Toyota είχε πολύ πιο δυνατό όνομα. Οι αγοραστές εμπιστεύονταν περισσότερο την Toyota παρά την GM. Πίστευαν πως ένα αυτοκίνητο Toyota είναι πολύ καλύτερο ποιοτικά από ένα ολόιδιο αυτοκίνητο GM. Επίσης, οι αγοραστές πίστευαν ότι μετά την πώληση συνεχίζεται η καλή εξυπηρέτηση αλλά και το τεχνικό service από τους αντιπροσώπους της Toyota, ενισχύοντας έτσι τη φήμη των υπέροχων γιαπωνέζικων αυτοκινήτων. Η επίδραση του ισχυρού σήματος και της καλής φήμης στα κέρδη και στις πωλήσεις είναι ισχυρότατη. Το κόστος παραγωγής των δύο αυτοκινήτων ήταν ακριβώς το ίδιο. Η Toyota στην τετραετία 1990-1994 πούλησε 200.000 αυτοκίνητα στους αντιπροσώπους της πρoς 11$ το ένα. Η GM πούλησε στους αντιπροσώπους μόλις 80.000 αυτοκίνητα προς 10,7$ το ένα. Το οικονομικό αποτέλεσμα ήταν 128 εκατομμύρια δολάρια περισσότερα στο Toyota στα λειτουργικά κέρδη και 107 εκατομμύρια δολάρια περισσότερα στα κέρδη των αντιπροσώπων.

Πηγή: “What’s in a name? ” The Economist, 6 Ιανουαρίου 1996

Παράγοντες που επηρεάζουν την εταιρική εικόνα είναι:

Ανάπτυξη σχέσεων. Η ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ μιας επιχείρησης και των ομάδων που αυτή επικοινωνεί έχει θετική επίδραση στις ομάδες. Όσο καλύτερες είναι οι σχέσεις, τόσο περισσότερο επηρεάζουν την επικοινωνία.

Oικειότητα του κοινού με την εταιρεία. Δηλαδή κατά πόσον φιλική, οικεία, κοντά τους αισθάνονται την επιχείρηση οι συνεργάτες της είναι κριτήριο επένδυσης προς αυτήν.

Αξιοπιστία. Δηλαδή, κατά πόσον η εταιρεία είναι συνεπής με τις δηλώσεις της ή την εικόνα που επικοινωνεί ότι θέλει να χτίσει, ή σε μελλοντικό χρόνο κατά πόσον είναι συνεπής με την εικόνα που έχει ήδη επικοινωνήσει.

Καινοτομία. Δηλαδή κατά πόσον ακολουθεί τις νέες τάσεις, επενδύει σε έρευνα και ανάπτυξη, έχει τη διάθεση να παράγει νέα προϊόντα ή να προτείνει νέες υπηρεσίες.

Στυλ διοίκησης και συμπεριφοράς των στελεχών. Ο τρόπος που εταιρεία διαχειρίζεται είτε τους υλικούς είτε τους ανθρώπινους πόρους της αποτελεί κριτήριο επιλογής των προϊόντων της που γίνεται όλο και πιο σημαντικό κάθε χρόνο. Ήδη καταρτίζεται Λίστα Επιχειρήσεων με το Καλύτερο Εργασιακό Περιβάλλον σε διεθνές, αλλά και ειδικότερα σε ελληνική επίπεδο. Η Λίστα αναδεικνύει επιχειρήσεις, ανά χώρα ή περιφέρεια, χρησιμοποιώντας μεθοδολογία μέσω της οποίας διερευνάται η άποψη των εργαζομένων σχετικά με το επίπεδο εμπιστοσύνης και την ποιότητα των υφιστάμενων σχέσεων ανάμεσα σε αυτούς και τη διοίκηση. Αυτό το επίπεδο εμπιστοσύνης «σφραγίζει» και το στυλ διοίκησης της εταιρείας. Από την άλλη, η συμπεριφορά των στελεχών της εταιρείας έναντι του κοινού είναι κρίσιμος παράγοντας επιλογής των προϊόντων της.

Ευαισθητοποίηση έναντι της κοινωνίας. Δηλαδή, κατά πόσον απασχολούν την εταιρεία ευρύτερα κοινωνικά, περιβαλλοντικά, πολιτιστικά θέματα.

Συμπερασματικά και με βάση τα ανωτέρω καλή εταιρική εικόνα δημιουργείται όταν η εταιρεία:

Παρέχει ποιότητα,

Έχει καινοτομικά προϊόντα,

Αποπνέει ατμόσφαιρα σύγχρονης επιχείρησης,

Εμφανίζει αρμονία στις σχέσεις της με τους συμμέτοχους και τον Τύπο,

Εμφανίζει κοινωνική δράση,

Επιλέγει συνεργατική πολιτική.

Εταιρική Φήμη

Ως Εταιρική Φήμη ορίζεται η συνειδητή –εκ μέρους των ανθρώπων– απόδοση χαρακτηρισμών κοινωνικά θετικά αποδεκτών προς μια επιχείρηση, οι οποίοι χαρακτηρισμοί δηλώνουν την εκτίμηση των ανθρώπων του κοινωνικού πεδίου προς τους ανθρώπους της επιχείρησης και αποτελούν μαρτυρία και αναγνώριση της επιτυχημένης επικοινωνίας πρωτογενώς ή μέσω ενδιάμεσων δικτύων που τα δύο μέρη διατηρούν.

Στην περίπτωση που οι χαρακτηρισμοί για μια εταιρεία δεν είναι κοινωνικά θετικά αποδεκτοί τότε, η εταιρική φήμη δεν μπορεί να προσδιοριστεί και, συνεπώς, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επιστημονικό ή επαγγελματικό επίπεδο. Δηλαδή, είναι μη δόκιμο επιστημονικά να χρησιμοποιείται η φράση «Η εταιρεία αυτή έχει κακή εταιρική φήμη», εφόσον ο όρος εταιρική φήμη χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνον όταν αυτή είναι καλή (κοινωνικά θετικά αποδεκτή). Όταν οι φήμες (με τη γενική έννοια του όρου) δεν είναι εποικοδομητικές για την εικόνα της εταιρείας, τότε είναι αυτονόητο ότι δεν έχει καλή εταιρική φήμη.

Στη διαμόρφωση εταιρικής φήμης προσμετρούν:

To ήθος,

Η εντιμότητα,

Η υπευθυνότητα,

Η αυθεντικότητα,

Η ακεραιότητα,

Η συνέπεια,

Η ειλικρίνεια,

Ο σεβασμός έναντι της κοινωνίας.

Εταιρική Επικοινωνία

Η Εταιρική Επικοινωνία είναι οι τεχνικές της επικοινωνίας που χρησιμοποιεί μια επιχείρηση για να δημιουργήσει εταιρική φήμη και εταιρική εικόνα και στη συνέχεια να τις διαχειριστεί. Η εταιρική επικοινωνία δεν αφορά αμιγώς τα προϊόντα της εταιρείας, αλλά την ίδια, δηλαδή τη θέση της στην αγορά, τις αξίες της, το όραμά της, τη στρατηγική της, τους ανθρώπους της.

Η εταιρική επικοινωνία πραγματοποιείται όταν η επιχείρηση επιθυμεί να «συνομιλήσει» με ένα ειδικό και απόλυτα συγκεκριμένο κοινό, για παράδειγμα την τοπική κοινωνία, και περιλαμβάνει δημοσιότητα, newsletter, εταιρική διαφήμιση. Η εταιρική επικοινωνία πραγματοποιείται επίσης όταν οι αγοραστές επιλέγουν προϊόντα και επιχείρηση στον ίδιο βαθμό, δηλαδή τα προϊόντα είναι η επιχείρηση καθαυτή.

Δύο είναι τα βασικά είδη εταιρικής επικοινωνίας:

1. Image Communication που περιλαμβάνει:

Την επικοινωνία των ενεργειών κοινωνικής υπευθυνότητας,

Τις λύσεις που προτείνει η εταιρεία στην κοινωνία,

Τις ενέργειες για προαγωγή του πολιτισμού από πλευράς επιχείρησης,

Τη βοήθεια προς ευπαθείς ομάδες,

Την ενημέρωση επί των οικονομικών μεγεθών,

Τα επιτεύγματα και τις επιτυχίες των στελεχών,

Την επικοινωνία των αλλαγών που πραγματοποιούνται.

2. Issue Communiacation που περιλαμβάνει:

Tις στρατηγικές συμμαχίες,

Την επικοινωνία για επίλυση θεμάτων-διαφορών.

Δύο είναι και οι κατηγορίες μηνυμάτων της εταιρικής επικοινωνίας:

1. Μηνύματα εταιρικής επικοινωνίας προς ομάδες επενδυτών:

Oι επιδιώξεις της εταιρείας θα πρέπει να είναι ορατές,

Οι λύσεις στα προβλήματά τους θα πρέπει να είναι οι κατάλληλες,

Να μην είναι όμορφα μηνύματα, αλλά πιστευτά,

2. Μηνύματα εταιρικής επικοινωνίας προς ομάδες πελατών:

Προβολή των πλεονεκτημάτων,

Επανάληψη των υπηρεσιών ώστε να γίνονται γνωστές, αλλά και να χτίζουν σταδιακά την εταιρική εικόνα,

Να προσδιορίζουν τη θέση του πελάτη στη στρατηγική της εταιρείας,

Να διαθέτουν αισθητική,

Ο τρόπος ζωής και τα συναισθήματα που παρουσιάζονται να είναι ειλικρινή.

Γιώργος Παπατριανταφύλλου gpappr@gmail.com

Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων , Πολιτισμού και Αθλητισμού  . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου ,

διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων , στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminars , από το 1999 .Σεμινάρια μας http://goo.gl/b4SIA

Πραγματοποιεί Διαλέξεις και Ομιλίες σε κάθε τύπου και μεγέθους Οργανισμούς , Επιμελητήρια και Επιχειρήσεις , σε κάθε πόλη στην Ελλάδα και την Κύπρο .

Επικοινωνήστε μαζί του στο : gpappr@gmail.com   και τηλεφωνικά στο 6974313052

————————————————————————————————————————-

From the book by George Papatriantafyllou «Corporate Image» Stamoulis 2011.

Corporate Identity

Corporate Identity is the sum of the specific and unique symbols and symbolism of each company or organization that results in the recognition, but also the differentiation between the remaining active in the same market.

Corporate identity includes, as symbols of identification, logo, colors, visual graphic image, slogan, name, appearance, marketing communications and business symbolizes everything and reminds the audiences that she communicates.

These symbols identify people with the company and distinguish it from the rest of the class. Through corporate identity revoked by the consumer and business sentiments are for it, ie whether pleasant, unpleasant or neutral feeling a man for this operation.

The corporate identity has a direct connection to the corporate image and corporate reputation. That is why the symbols, symbolism, name and broader corporate identity should be inextricably linked with corporate strategy and corporate philosophy.

Corporate Image

Corporate Image is the set of emotional reactions generated human revoked whenever the thought of the company, which led to a certain behavior. In corporate image including the opinion, confidence and feelings.

The corporate image manages to penetrate the logical and the emotional world of people. This procedure has the effect of creating a comprehensive experience in the human brain, which places, depending on the degree of positivity, now high on logical and emotional world of the buyer in the selection of products.

The creation of corporate image is a complex process. In essence, it is the synthesis of various psychological components. The image is created in the brain of perceptions, through complex processes related findings, performances and experiences of the person who created the image and entered storage in neural networks.

Depending on the reaction of the brain, the performances are accepted positively or negatively. Goodpositive image is formed when the brain has prioritize the good and the bad impression about the company. The image of the «following» and the «advise» the moment of choice (purchase, investment, participation in the activities of the company).

Good corporate image is measured by the satisfaction felt by groups with which the company communicates and collaborates. People groups with which a company communicates think and feel in certain ways for your business. The feelings and thoughts are the result of the values ​​the company integrates products and services.

The audiences, which addressed a business, not just the visible or directly affiliated. For example, an average company directed its employees to the people of the press, suppliers, unions, local community, special interest groups for her, shareholders, investors, customers. All these create an image for your business through their experiences with either buying products and services, or communication methods, or the quality of service and relationships, but also an additional factor, the overall image of the sector which the firm operates.

H value of the strong name

The possible name of a company can play a key role in the choices of buyers and consumers. Consider the following case:

In 1983, Toyota and General Motors have joined forces to create the New United Motor Manufacturing Inc (NUMM). In 1989, the NUMM made ​​two almost identical cars: the Toyota Corolla and the GM’s Geo Prizm. To Corolla sales price was 10% higher than the twin car and its value as a used (second hand) was 18% higher than that of GM‘s.

Why is there so much difference in two identical cars? The answer is that Toyota had much stronger name. Buyers rely more on Toyota despite GM. They believed that a Toyota car is much better quality than a car exactly like GM. Also, buyers believed that after the sale continued good service and technical service of the representatives of Toyota, thus enhancing the reputation of the beautiful japanese cars. The effect of a strong brand and reputation on profits and sales are strong. The cost of production of the two cars were exactly the same. The Toyota four years 1990-1994 to 200,000 cars sold to dealers Towards the $ 11 one. The GM dealers sold just 80,000 cars for $ 10.7 each. The financial result was $ 128 million more in Toyota operating profit and $ 107 million more in profits for dealers.

Source: «What’s in a name? «The Economist, 6 Ιανουαρίου 1996

Factors affecting the corporate image is:

Developing relationships. The development of relationships between a company and the groups that communicate a positive influence on teams. The better the relationship, the more influence the communication.

Oikeiotita public with the company. Ie whether friendly, intimate, close them feel your business partners are investing in this criterion.

Reliability. That is, whether the company is consistent with the statements or image that communicates that he wants to build, or at a later time whether it is consistent with the image you have already contacted.

Innovation. Ie whether follow the new trends, investing in research and development, is willing to produce new products or to propose new services.

Management style and behavior of executives. The way the company is managed by either the physical or human resources is a criterion for the selection of products that is becoming more important every year. Already established List of Companies with Best Workplaces internationally, and particularly in Greek level. The list highlights companies, by country or region, using a methodology through which investigated the employees’ perception of the level of confidence and quality of the links between them and the administration. This level of trust «seals» and the management style of the company. On the other hand, the behavior of company executives from the public is a critical factor in the choice of products.

Awareness of society. That is, whether the company employ wider social, environmental, cultural issues.

In conclusion, on the basis of the above good corporate image is created when the company:

Provides quality,

It has innovative products,

Atmosphere exudes modern business,

Displays harmony in relations with stakeholders and the press,

Displays social action,

Selects cooperative.

Corporate Reputation

Reputation is defined as the conscious part of the people--of performance characterizations socially acceptable for a positive business who classifications indicate the assessment of human social field to the people of the company and a testimony and recognition of successful communication primarily through intermediary networks or that both parties maintain.

If the ratings for a company is not socially acceptable then positive, corporate reputation can not be identified and therefore can not be used in scientific or professional level. That is not scientific novice to use the phrase «This company has poor corporate reputation«, where the term corporate reputation is used only where it is good (positive socially acceptable). When rumors (in the general sense) is not meaningful for the image of the company, then it is obvious that there is a good corporate reputation.

In shaping corporate reputation count:

To morals,

Honesty,

Responsibility,

The authenticity

Integrity,

The consequence,

Honesty,

Respect towards society.

Corporate Communications

Corporate Communication is the communication techniques used by a company to create corporate reputation and corporate image and then manage them. The corporate communication does not concern merely the products of the company, but the same, ie its position in the market, its values, its vision, its strategy, its people.

The corporate communication takes place when the company wants to «talk» with a special and absolutely specific audience, for example the local community, and includes publicity, newsletter, corporate advertising. Corporate communication also takes place when buyers choose products and business to the same extent, ie products is now itself.

There are two basic types of corporate communication:

1. Image Communication comprising:

Communication actions of social responsibility,

The solutions offered by the company in society

Actions for promotion of culture in terms of business,

Assistance to vulnerable groups,

The information on the financial results,

The achievements and successes of executives,

Communicating changes made.

2. Issue Communiacation comprising:

Tis strategic alliances,

Communication to resolve issuesdifferences.

There are two categories of messages and corporate communications:

1 Posts corporate communications to groups of investors:

The goals of the company should be visible,

Solutions to problems should be appropriate,

Do not be nice messages, but believable,

2 Messages corporate communications to customer groups:

Showcasing,

Resumption of services in order to inform, but also to gradually build corporate image,

To determine the location of the customer to the company’s strategy,

Have aesthetics

Lifestyle and feelings that are shown to be sincere.

George Papatriantafyllou gpappr@gmail.com

George Papatriantafyllou.
_=+
George Papatriantafyllou is the author of books, programs Stamoulis Public Relations and Corporate Image 2008 ed. Stamoulis 2011 Board member EEDSA (Greek Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) and a certified trainer from EKEPIS supervision the Ministry of Education, Culture and Sport. He teaches Public Relations and Business Administration in business executives and students gpappr@gmail.com

George Papatriantafyllou,

teaches Public Relations and Business Management, the company Kariera http://www.kariera.gr member of the international network Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides high quality education to business executives worldwide and widely helps executives to develop their career. George Papatriantafyllou is in Kariera Business Seminars, since 1999 .Seminaria our http://goo.gl/b4SIA

Makes Lectures and Speeches on each type and size of organizations, Chambers of Commerce and Business, in every city in Greece and Cyprus.

Contact him at: gpappr@gmail.com and by phone at  6974313052

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s