Αρμοδιότητες του Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων σε τραπεζικό οργανισμό .

i-investor public relations

 

Ο Σύμβουλος στις Δημόσιες Σχέσεις σε έναν τραπεζικό οργανισμό έχει έναν πολύπλευρο και απόλυτα στρατηγικό ρόλο .

 1. Ο Σύμβουλος στις Δημόσιες Σχέσεις στην τράπεζα , διαχειρίζεται την εικόνα του οργανισμού . Αυτή διαμορφώνεται κυρίως από τη συμπεριφορά των ανθρώπων της και την οπτική παραστατική εικόνα
 2. Ακρογωνιαίος λίθος , η Εταιρική Κουλτούρα να είναι βασισμένη στις αξίες του Ήθους , της Συνέπειας , της Αξιοπιστίας , της Ειλικρίνειας , της Διαφάνειας .. Αυτές οι αξίες εάν είναι δομικά ενσωματωμένες και υπηρετούνται με πάθος οδηγούν σε Ευημερία και Πρόοδο .
 3. Ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων σε τραπεζικό οργανισμό σχεδιάζει την b2b ( Business to Business ) επικοινωνία δηλαδή την Ανάπτυξη Σχέσεων με τις αγορές , απ’ευθείας με επιχειρήσεις – οργανισμούς – διεθνείς οργανισμούς – χρηματοοικονομικά ιδρύματα και άλλους τραπεζικούς οργανισμούς .
 4. Υπό την ευθύνη του είναι ο σχεδιασμός του προγράμματος Lobbying πρός επιρροή στους νομοθέτες , εθνικούς και ομοσπονδιακούς .
 5. Ελέγχει τη δημοσιότητα ποσοτικά και ποιοτικά .
 6. Σχεδιάζει το πρόγραμμα Image Making σε κάθε εργαζόμενο προσωπικά και ομαδικά συμβάλοντας στην αποτύπωση της Οπτικής Παραστατικής Εικόνας .
 7. Είναι ο μοναδικός αρμόδιος για το σχεδιασμό και Διαχείριση του Branding και Rebranding . Δημιουργεί έναν οργανισμό αγαπητό – ελκυστικό .
 8. Η συμπεριφορά των εργαζομένων απέναντι στους πελάτες , τους συνεργάτες και τους μετόχους συμβάλει τα μέγιστα στο σύνολο της εικόνας του οργανισμού .
 9. Σύμφωνα με τις Δημόσιες Σχέσεις , Εταιρική Εικόνα είναι η άποψη και η γνώμη που έχει η κοινωνία για μιά επιχείρηση .
 10. Ο Σύμβουλος στις Δημόσιες Σχέσεις σε τράπεζα , είναι σε μία συνεχή και γόνιμη αναζήτηση δραστηριοτήτων οι οποίες απαιτούν χρηματοδότηση ή διάθεση πόρων πρός πραγματοποίηση .Η Χορηγία είναι μια βασική δραστηριότητα ενός σχεδίου Δημοσίων Σχέσεων σε τραπεζικούς οργανισμούς .
 11. Οι Δημόσιες Σχέσεις σε έναν τραπεζικό οργανισμό σχεδιάζουν αποτελεσματικά την εσωτερική επικοινωνία , δηλαδή την συνεχή – ειλικρινή και πρός όλους του εργαζόμενους διάχυση πληροφοριών σχετικά με εταιρικά ζητήματα , δραστηριότητες , επενδυτικά πλάνα , μελλοντικές συνεργασίες …..Τα στελέχη επιθυμούν να ενημερώνονται από την ίδια την επιχείρηση πρώτα και όχι από τα Media .
 12. Oι Δημόσιες Σχέσεις «χτίζουν» σχέσεις εμπιστοσύνης με τους καταθέτες , τους επιχειρηματίες , τους διεκπεραιωτές . Τους εξυπηρετούν και φροντίζουν να μην έχουν αυτοί παράπονα αλλά αντίθετα σε κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζουν να δίνουν λύση .
 13. Η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών τραπέζης , ανήκει απ’ευθείας στη διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων . Τα στελέχη σε αυτή την υπηρεσία εκπαιδεύονται στο να «υπηρετούν» κάθε συνεργάτη της τράπεζας .
 14. Οι Δημόσιες Σχέσεις σε έναν τραπεζικό οργανισμό σχεδιάζουν στρατηγικά και διοργανώνουν συνεντεύξεις τύπου και κάθε εκδήλωση με αποτελεσματικότητα . Αυτό σημαίνει πως κάθε εκδήλωση απαντά στο « ΓΙΑΤΙ;» αυτή διοργανώνεται .
 15. Οι εκδηλώσεις σε μία τράπεζα μπορούν να είναι σε αρκετά επίπεδα .

Οι τρείς βασικές κατηγορίες είναι :

Ύπαρξη εταιρικών και λοιπών προβλημάτων :

Eταιρικές εκδηλώσεις .

Συνέντευξη τύπου .

Εκδηλώσεις κοινού .

Σεμινάρια .

Εκδηλώσεις

Αναγνωρισιμότητας .

Meeting .

Για την κερδοφορία :

Προώθηση πωλήσεων .

Εκθέσεις .

Web site promo .

Συνέδρια .

Προσφορές .

Για Διαμόρφωση Εικόνας :

Χορηγία .

Πράσινα event .

Social event .

Δεξιώσεις .

Εσωτερικές εκδηλώσεις – εταιρικές .

 1. Οι Δημόσιες Σχέσεις στην τράπεζα , διαχειρίζονται επικοινωνιακά τις κρίσεις .Για παράδειγμα στην οικονομική κρίση των ημερών μας θα έπρεπε οπωσδήποτε να έχουν προβεί οι τραπεζικοί οργανισμοί σε ενημερώσεις σχετικά με τη δική τους παρουσία αλλά και του κλάδου γενικότερα , ώστε να τονώσουν τη χαμένη εμπιστοσύνη των πολιτών . Άλλες κρίσεις είναι οι υποθέσεις που σχετίζονται με τις κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων , οι υποβαθμίσεις απο τους διεθνείς οίκους , οι συγκρούσεις με πελάτες , η κακή εικόνα που υπάρχει στην κοινωνία πως για την κακή κατάσταση της οικονομίας ευθύνονται οι τράπεζες …
 2. Ο Σύμβουλος στις Δημόσιες Σχέσεις σε τράπεζα , εργάζεται ώστε να δημιουργήσει σχέσεις ειλικρίνειας με τους δημοσιογράφους . Τους συναντά συχνά , λέει πάντα και μόνο την αλήθεια , έχει ήθος απέναντι τους και συνέπεια .Δίνει συνεντεύξεις και αρθρογραφεί όποτε του ζητηθεί . Όταν στέλνει Δελτίο Τύπου αυτό περιέχει είδηση και μόνο , είναι σαφές και δεν δημιουργεί ερωτηματικά .
 3. Οι Δημόσιες Σχέσεις δημιουργούν όλες τις σχέσεις και τις δραστηριότητες της τράπεζας πάνω στις ανθρώπινες αξίες . Αυτή η αρχή είναι ο ορισμός της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης .
 4. Πείθουν τη διοίκηση να ακολουθεί πολιτική ανθρωποκεντρική . Αντιμετωπίζουν όλο το πελατολόγιο χωρίς διακρίσεις .Δείχνουν κατανόηση στις ευπαθείς ομάδες . Συμβουλεύουν τη διοίκηση να μην ακολουθεί ακραίες συμπεριφορές .
 5. Ο Σύμβουλος στις Δημόσιες Σχέσεις σε τράπεζα είναι σε μία διαρκή ερευνητική διαδικασία μελέτης των κοινών της τράπεζας . Μιλά μαζί τους , συζητά μαζί τους , πραγματοποιεί επιχειρησιακή έρευνα , ποιοτική έρευνα και ποσοτική . Με τον τρόπο αυτό καταλαβαίνει τις συμπεριφορές των ομάδων κοινού του οργανισμού .
 6. Ο Σύμβουλος στις Δημόσιες Σχέσεις σε τράπεζα έχει συμβουλευτικό ρόλο και στη διαφημιστική επικοινωνία αφού έχει μελετήσει τις τάσεις και τις στάσεις της κοινωνίας .
 7. Εκπαιδεύει όλα τα τμήματα του οργανισμού στην επικοινωνία τους .
 8. Δημιουργεί τα κανάλια επικοινωνίας ,με τους εργαζόμενους και με τα εξωτερικά κοινά ( House OrganNewsletterMail / Sms Campaign …) .
 9. Φροντίζει ώστε όλα τα οικονομικά μεγέθη και στοιχεία να είναι διαθέσιμα και προσβάσιμα .
 10. Ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων σε τραπεζικό οργανισμό συντάσει το κείμενο της εταιρικής συμπεριφοράς , το Business Plan , την ετήσια έκθεση πρός τους μετόχους .

Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011. Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι μέλος του δ/σ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας του Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Διδάσκει στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminarshttp://bit.ly/Mtu0AS ( Δίπλωμα στις Δημόσιες Σχέσεις ) http://bit.ly/RXEjtE ( Σεμινάριο Διοργάνωση Εκδηλώσεων ) , από το 1999 .

Επικοινωνήστε μαζί του στο gpappr@gmail.com και τηλεφωνικά στο 6974313052 .

————————————————————————————————————–

 

English Edition .

The Public Relations Officer in a banking organization has a versatile and fully strategic role.
1.The Public Relations Officer in the bank, manages the image of the organization. This is formed mainly by the behavior of people and the vivid visual image
2.Akrogoniaios stone, corporate culture is based on the values ​​of ethics, consistency, reliability, honesty, transparency .. These values ​​if it is structurally embedded and served with passion lead to prosperity and progress.
3.The Director of Public Relations in a bank plans to b2b (Business to Business) communication that is developing relationships with the markets directly with companies organizations international organizations – financial institutions and other banking institutions.
4.Ypo responsibility is to design the program Lobbying To influence legislators, state and federal regulations.
5.Elenchei publicity quantitatively and qualitatively.
6.Schediazei program Image Making every employee personally and collectively symvalontas to fix Visual Descriptive Video.
7. Is the sole responsible for the design and management of Branding and Rebranding. Creates an esteemed organization appealing.
8.The employee behavior towards its customers, partners and shareholders contributed greatly to the whole image of the organization.
9.Symfona with Public Relations, Corporate Image is the view and the view that society has on a business.
10.The Consultant in Public Relations in the bank, is a continuous and fruitful search activities that require funding or resources available to effect .The Sponsorship is a key activity of a PR plan to banks.
11. The Public Relations in a banking organization design effective internal communication, ie the continuous honest and to all employees of the diffusion of information on corporate issues, activities, investment plans, future collaborations ….. The executives want to be informed of the company itself first and not the Media.
12.Oi Public Relations build’ relationships with depositors, entrepreneurs, processors. Serve them and ensure that they do not have complaints but rather to every problem faced to provide a solution.
13.The customer service bank, owned directly at Public Relations. The staff in this department are trained to «serve» each partner bank.
14. The Public Relations in a bank agency strategic plan and organize press conferences and any event effectively. This means that any event answering the «WHY?» Was organized.
15.Oi events in a database can be on several levels.

The three main categories are:

Existence of corporate and other problems:

Corporate events.

Press conference.

Events together.

Seminars.

Events

Awareness.

Meeting.

For profitability:

Sales promotion.

Shows.

Web site promo.

Conferences.

Offers.

For picture framing:

Sponsorship.

Green event.

Social event.

Receptions.

Internal events – corporate.
16. The Public Relations in the bank, managing communications crises .For example the economic crisis of our day should definitely have made the banking organizations in updates about their presence and the industry in general, to stimulate the lost confidence citizens. Other crises are cases involving seizure of assets, downgrades by international rating agencies, conflicts with customers, poor image that exists in society that the poor state of the economy blame the banks
17.The Consultant in Public Relations in the bank, working to establish relationships with honesty journalists. They meet often, and always tells the truth only, has the opposite ethos and therefore .Dinei interviews and writes whenever requested. When sending press release contains news alone, it is clear and does not cause questions.
18.Oi Public Relations generate all relations and activities of the bank on the human values​​. This principle is the definition of Corporate Social Responsibility.
19.Peithoun the administration to pursue a policy anthropocentric. Encountering all customers without discrimination .Deichnoun understanding to vulnerable groups. Advise the administration to not follow extreme behaviors.
20.O Public Relations Officer in a bank is an ongoing research process study of common bank. He talks with them, discussing them, performs operations research, qualitative and quantitative research. In this way, understand the behaviors of teams of public organization.
21.O Public Relations Officer in a bank has an advisory role in marketing communications, he is studying the trends and attitudes of society.
22.Ekpaidefei all parts of the organization in their communication.
23.Dimiourgei channels of communication with employees and with external audiences (House Organ – Newsletter – Mail / Sms Campaign …).
24.Frontizei that all financial figures and data are available and accessible.
25.O Public Relations Officer in a bank shall draw up the text of corporate behavior, the Business Plan, the Annual Report to Shareholders.
George Papatriantafyllou.

George Papatriantafyllou is the author of books, programs Stamoulis Public Relations and Corporate Image 2008 ed. Stamoulis 2011. George Papatriantafyllou is a member of the d / p of EEDSA (Greek Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) and a certified trainer from EKEPIS supervision of the Minister of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs. He teaches Public Relations and Business Administration in business executives and students gpappr@gmail.com

Teaches the company Kariera http://www.kariera.gr member of the international network Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides high quality education to business executives worldwide and widely helps executives to develop their career. George Papatriantafyllou is in Kariera Business Seminarshttp: //bit.ly/Mtu0AS (Diploma in Public Relations) http://bit.ly/RXEjtE (Seminar Events), since 1999.

Contact him at gpappr@gmail.com and by phone at 6974313052.

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s