Coaching .

PRCareer

Άρθρο του Γιώργου Παπατριανταφύλλου .

 

 1. Το Coaching πρέπει να είναι συνεργατικό και όχι συγκρουσιακό .
 2. Να αναπτύσσει σχέσεις εμπιστοσύνης – αξιοπιστίας – ειλικρίνειας – συνέπειας εντός της ομάδας .
 3. Αφού ο ειδικός Coacher αντιληφθεί και κατανοήσει την ιδιοσυγκρασία , τον χαρακτήρα και την προσωπικότητα του συνεργάτη του τότε καταρτίζει ειδικό πλάνο εξατομικευμένο , στα χαρακτηριστικά αυτού . Το πλάνο περιλαμβάνει δραστηριότητες οι οποίες είναι στα πλαίσια των δυνατοτήτων του επαγγελματία και παράλληλα αφού έχει εντοπίσει ( κυρίως μέσω indepth interview ) τις ιδιαίτερες δυνατότητες του επαγγελματία του προτείνει ενέργειες οι οποίες θα αναδείξουν τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά .
 4. Το Coaching είναι κυρίως ομαδικό -ειδικά όταν αυτό αναπτύσσεται σε ομάδες επαγγελματιών των οποίων το έργο του κάθε ενός ξεχωριστά επηρρεάζει άμεσα το έργο του συνεργάτη , συναδέλφου του – ώστε να ανταλάσονται απόψεις και να καταθέτει ο κάθε επαγγελματίας τη δική του πρόταση και λύση επί συγκεκριμένων προβλημάτων . Εργασία του ειδικού είναι να οδηγεί τους επαγγελματίες να καταθέτουν συνεχώς προτάσεις οι οποίες να είναι στρατηγικά όσο πιό κοντά γίνεται στον επιδιωκόμενο στόχο .Εάν το coaching εξατομικεύεται συστηματικά ή δια ανακοινώσεων πως “……θα βλέπω τον κάθε έναν και την καθεμία προσωπικά και ξεχωριστά………” τότε δημιουργεί αισθήματα ανασφάλειας μεταξύ των μελών της ομάδας και δημιουργεί την αίσθηση πως κάθε ένας ξεχωριστά λαμβάνουν διαφορετικές οδηγίες ή ακόμα και πως υπάρχει σκοπιμότητα θόλωσης των στόχων .
 5. Ιδιαιτέρως σημαντικός παράγοντας επιτυχίας της συμβουλευτικής του Coaching είναι να ενυπάρχει σαφέστατος στόχος – προορισμός απο τον ειδικό δηλαδή να γνωρίζει πολύ καλά και ξεκάθαρα τι ακριβώς προσπαθεί να πετύχει . Εφόσον υπάρχει αυτή η προυπόθεση τότε κατά την ερευνητική διαδικασία ( indepth interview ) προσανατολίζεται πρός τη στόχευση αυτή ώστε να πετυχαίνει το μέγιστο δυνατό – θετικό αποτέλεσμα .
 6. Ο ειδικός είναι ήρεμος – διατηρεί πάντα την ψυχραιμία του και δε λαμβάνει ποτέ θέση στις τοποθετήσεις του επαγγελματία επι προσωπικών απόψεων και προσωπικών συμπεριφορών αλλά καταγράφει αυτές ώστε να ενεργήσει πρός την επιτυχημένη ολοκλήρωση του επιστημονικού του έργου .
 7. Ο Coacher εξηγεί πάντα με σαφήνεια τον επιδιωκόμενο στόχο , αναλύει κάθε πτυχή και δεν αφήνει κενά ή απόψεις πρός πολλαπλή ερμηνεία .
 8. Δομικό στοιχείο της εργασίας του ειδικού είναι η εμπειρία του στο θέμα ανάλυσης με την επαγγελματική ομάδα . Πρέπει να συλλέγει συνεχώς όσο πιό πρόσφατα στοιχεία μπορεί επί των θεμάτων της επαγγελματικής δράσης της ομάδας .
 9. Συλλέγει επίσης στοιχεία για για την προσωπικότητα του κάθε επαγγελματία , σαν ένα ψυχολογικό προφίλ ώστε να βοηθήσουν τις αποφάσεις του και την επικοινωνία του με τον επαγγελματία .
 10. Ο Coacher ενημερώνει την ομάδα για την ατζέντα των θεμάτων των συναντήσεων και ζητά απο τους επαγγελματίες να προσέλθουν σε αυτές με συγκεκριμένες προδιαγραφές – μελέτες και εργαλεία τα οποία απαιτούνται ώστε να πραγματοποιηθεί η συνάντηση σε κλίμα ευχάριστο και δημιουργικό .
 11. Σε τακτά – προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα πραγματοποιεί συναντήσεις με την ομάδα στην οποία αναλύει τα αποτελέσματα του έργου της ομάδας ενώ παράλληλα συναποφασίζουν και επανασχεδιάζουν τα σημεία στα οποία παρουσιάζονται δυσλειτουργίες .

 

Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011. Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι μέλος του δ/σ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας του Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Διδάσκει στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminarshttp://bit.ly/Mtu0AS ( Δίπλωμα στις Δημόσιες Σχέσεις ) http://bit.ly/RXEjtE ( Σεμινάριο Διοργάνωση Εκδηλώσεων ) , από το 1999 .

Επικοινωνήστε μαζί του στο gpappr@gmail.com και τηλεφωνικά στο +0306974313052 .

 

——————————————————————————————————————–

 

Coaching .

Article by George Papatriantafyllou.

Coaching should be cooperative rather than confrontational.

To develop relationships of trust – trust – sincerity – consistency within the group.

After the expert Coacher perceive and understand the temperament, character and personality of his partner then draws up a special shot personalized, the characteristics of this. The plan includes activities that are within the capabilities of the professional and at the same time after has identified (mainly through indepth interview) the specific features of the proposed professional actions that will highlight these particular features.

The Coaching is mostly team-especially when it grows in groups of professionals whose work directly affects every one separately the project partner, colleague-to antalasontai views and to present each practitioner’s own proposal and solution for specific problems. Special task is to lead professionals to continually submit proposals is strategically closer gets to the intended objective. If systematically identified for coaching or by notices that «……you will see each and everyone personally and individually……… » then it creates feelings of insecurity among team members and creates the feeling that each one separately taking different directions or even that there is feasibility cloud of targets.

Particularly important success factor of the Advisory of the Coaching is to present very clear goal – destination by special IE knowing very well and clearly exactly what is trying to achieve. If this condition exists, then during the research process (indepth interview) directed towards this target in order to achieve the maximum possible – positive result.

The specialist is quiet – always maintains his composure and never takes place and to settings of personal opinions on professional and personal behaviors but these records in order to act towards the successful completion of the project.

The Coacher always clearly explains the intended target, it analyzes every aspect and leaves no gaps or opinions from multiple interpretation.

Structural element of his work special is its experience on the subject of analysis by occupational group. You must continually collects the latest information may on the subjects of vocational group action.

Also collects information about the personality of each professional, like a psychological profile to help the decisions of and communication with the professional.

The Coacher informs the Group on agenda of topics of meetings and requests from professionals to come to them with specific standards – studies and tools which are required in order to make the meeting in an atmosphere of enjoyable and creative.

At regular predefined intervals – conducts meetings with the group that analyzes the results of the work of the group while deciding and redesign the points presented glitches.

George Papatriantafyllou.

George Papatriantafyllou is the author of books, public relations Programs versions Stamoulis 2008 and corporate image ed. Stamoulis 2011. George Papatriantafyllou is member of d/s of EEDS (Greek PR firm/the Scientific Association of public relations in Greece) and a certified instructor by ekepis, supervision of the Minister of education, Lifelong learning and religious affairs. He teaches public relations and business administration to business executives and students gpappr@gmail.com

The company Careerbuilder teaches the Member of international network of http://www.kariera.gr Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides high quality education to business executives worldwide and helps wider strains to develop their careers. George Papatriantafyllou is in the area of Careerbuilder Business Seminarshttp:///Mtu0AS bit.ly (diploma in public relations) http://bit.ly/RXEjtE (Seminar Events), since 1999.

Contact him at gpappr@gmail.com  and by phone at + 0306974313052.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s