Δελτίο Τύπου στη Διαχείριση Κρίσεων

Δελτίο Τύπου papatriantafillou
Η αντίδραση ενός τμήματος Δημοσίων Σχέσεων σε περιπτώσεις κρίσεων πρέπει να είναι άμεση και οι ενέργειες , αυτοματοποιημένες .
Σε περιπτώσεις Crisis Management το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων :
 1. Μελετά σενάρια πιθανών κρίσεων , τα ιεραρχεί και ενεργεί ώστε να απομακρυνθούν
 2. Διαθέτει για κάθε σενάριο κρίσης πλήρες σχέδιο αντιμετώπισης και διαχείρισης του
 3. Διαχειρίζεται επικοινωνιακά την κρίση με άρθρα – δελτία τύπου και ανακοινώσεις τύπου
Στη διαχείριση κρίσεων το Δελτίο Τύπου , διοχετεύει συνεχώς ενημέρωση  .
 • Αποστέλεται σε τακτά χρονικά διαστήματα , μόνο όταν παραθέτει είδηση
 • Απαντά στα 5 ερωτήματα Ποιός ; Τι ; Που ; Πώς ; Πότε ; Γιατί ;
 • Καταλαμβάνει maximum τα 2/3 μίας σελίδας Α4
 • Σύνοψη αυτού πρέπει να αποστέλεται με sms στους αριθμούς των κινητών τηλεφώνων των δημοσιογράφων και όλων των παραληπτών
 • Ο συντάκτης των Δελτίων Τύπου έχει συνεχή ενημέρωση και βρίσκεται χωροταξικά σε σημείο όπου δεν επηρρεάζεται απο φασαρία – την ένταση της κρίσης ή άλλους εξωγενείς παράγοντες
 • Ο τίτλος του Δελτίου Τύπου σε περιπτώσεις κρίσεων , είναι σαφής , πάντα αυτόνομος και όχι εννοιολογικά να συμπληρώνει τον τίτλο του προηγούμενου Δελτίου Τύπου
 • Απαραίτητα δημοσιεύεται στην πρώτη σελίδα του site και των εργαλείων δημοσιότητας ( social media – blog – ……) του οργανισμού που βρίσκεται σε κρίση , ώστε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος να ενημερώνεται σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση και όχι απο ότι λέγεται απο φήμες
 • Ανακοίνωση Τύπου , ονομάζεται το Δελτίο Τύπου στη μοναδική περίπτωση όπου αυτό τοποθετείται με πληρωμένο διαφημιστικό πρόγραμμα , σε περιπτώσεις κρίσεων ώστε ο οργανισμός επιδιώκει την άμεση δημοσίευση του και δεν ρισκάρει την δημοσίευση του εάν και εφόσον επιλεγεί απο τη συντακτική ομάδα του μέσου ενημέρωσης
 • Εάν το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων ανακοινώνει τις ειδήσεις σε χώρο με τη φυσική παρουσία των δημοσιογράφων , θα πρέπει να έχει προνοήσει ώστε να εκτυπώνει και αν παραδίδει σε εταιρικά folder κάθε Δελτίο Τύπου που εκδίδει
 • Εάν το εύρος της κρίσης απαιτεί ενημέρωση με ανάδρση ( feedback ) απο τους δημοσιογράφους ή τα ενδιαφερόμενα μέρη , λόγω του ότι πρέπει να δοθούν απαντήσεις και διευκρινίσεις τότε και πάλι πρέπει το Δελτίο Τύπου να παραδίδεται και σε hard copy μορφή εντός εταιρικού folder
Γιώργος Παπατριανταφύλλου

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011.

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι μέλος του δ/σ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας του Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων .

Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Διδάσκει στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminarshttp://bit.ly/Mtu0AS ( Δίπλωμα στις Δημόσιες Σχέσεις ) http://bit.ly/RXEjtE ( Σεμινάριο Διοργάνωση Εκδηλώσεων ) , από το 1999 .

Επικοινωνήστε μαζί του στο gpappr@gmail.com και τηλεφωνικά στο 6974313052 .


Press Release in Crisis Management

The reaction of a Public Relations department in crisis situations must be immediate and operations, automated.
In cases of Crisis Management in Public Relations:
Examines possible crisis scenarios, prioritize and act to remove
Features for each scenario full crisis response plan and management
communication manage the crisis with articles – press releases and press conferences
Crisis management Press Release, continuously delivers information.
Ships regularly, only when news lists
Answers to five questions Who? what Where ; How? When? Why ;
It occupies 2/3 maximum one A4 page
Summary This should be forwarded via sms to the numbers of mobile phones of journalists and all recipients
The author of the press releases is constantly updated and is spatially at a point where not affected by ado – the intensity of the crisis or other external factors
The title of the press release in case of crisis, it is clear, always independent and not conceptually supplement the title of the previous press release
Necessary published on the front page of the site and publicity tools (social media – blog – ……) of the organization is in crisis, that each party be informed according to the official information rather than what is said by rumors
Press release, called the Press Release in only case where it is placed with paid advertising program, in situations of crisis that the organization seeks the immediate publication and not risking the publication if and when selected by the editorial team of the media is
If the PR department announced the news in a place with the physical presence of journalists, should have the foresight to print if handled by a corporate folder every press release issued
If the scale of the crisis requires updating with anadrsi (feedback) of journalists or stakeholders because it should be answered and details then still have the press release to be delivered in hard copy form within corporate folder
George Papatriantafyllou
George Papatriantafyllou is the Author of the book Public Relations Programs versions Stamoulis 2008 Company Profile Edition. Stamoulis 2011.
George Papatriantafyllou is a member of the d / p of EEDSA (Greek Company Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) and a certified trainer from EKEPIS supervision of the Minister of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs.
He teaches Public Relations and Business Administration in business executives and students gpappr@gmail.com
Teaches the company CareerBuilder http://www.kariera.gr member of the International Career Builder http://www.careerbuilder.com network that provides high-level training to business executives worldwide and widely helps executives to develop their career. George Papatriantafyllou is affecting Kariera Business Seminarshttp: //bit.ly/Mtu0AS (Diploma in Public Relations) http://bit.ly/RXEjtE (Seminar Events), since 1999.
Contact him at gpappr@gmail.com and by phone at 6974313052.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s