Το Επικοινωνιακό Touch ( άγγιγμα )

Το Επικοινωνιακό Touch ( άγγιγμα )
 
Όλο το ακαδημαικό μου έργο το έχω αφιερώσει στην επικοινωνία, την πρόοδο αυτής , την έρευνα ώστε να κατανοήσω τις διαδρομές της και πως θα οδηγήσω όσο το δυνατό περισσότερους ανθρώπους στην ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων . Γιατί είναι απαραίτητη η καλή επικοινωνία ;
 
Γιατί είναι η “έξοδος” του εσωτερικού μας κόσμου κατά συνέπεια η εξωτερίκευση των δομών του εγκεφαλικού μας κόσμου , των διαδρομών και των συνάψεων αυτού .
 
Έχω καταγράψει πολλά και ενδιαφέροντα πορίσματα και συμπεράσματα γύρω απο την εργαστηριακή μου έρευνα και παρατήρηση .
 
Η πεμπτουσία της άρτιας επικοινωνίας είναι το Επικοινωνιακό Touch , το “ Άγγιγμα ” της επικοινωνίας . Πρόκειται για το αποτύπωμα μετά απο οποιαδήποτε επικοινωνιακή σχέση .
 
Τι έμεινε ; τι επηρρέασε ; πόσο “ βάθος ” είχε ; πόσο επηρρεάζει τη μνήμη ; πόσο επηρρεάζει τη συμπεριφορά και τη σχέση ;
 
Το Επικοινωνιακό Touch δεν σχετίζεται μόνο με την επαγγελματική αλλά και με την προσωπική επικοινωνία .
 
Μπορεί να είναι μία λέξη , μια κουβέντα μία συζήτηση , μία ταινία , μία εκδήλωση μία εμπορική ή μία πολιτική καμπάνια  ……. οτιδήποτε  .
 
Οι βασικές μεταβλητές που διαμορφώνουν την πορεία του επικοινωνιακού touch είναι ο βαθμός διείσδυσης του και η χρονική του διάρκεια .
 
Είναι απόλυτα μετρήσιμο , εντός πλαισίου και αποτελεί έναν αξιόπιστο δείκτη επιρροής .
 
Οι εφαρμογές του …… παντού .
 
Θα επιστρέψω με περισσότερες πληροφορίες …. πως δημιουργείται , πως προκαλείται , πως μετριέται ……
 

Γιώργος Παπατριανταφύλλου

Συγγραφέας των βιβλίων Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων ( εκδ. Σταμούλης 2008 ) και Εταιρική Εικόνα ( εκδ. Σταμούλης 2011 )

Διδάσκει Διοίκηση Επιχειρήσεων και Δημόσιες Σχέσεις ως συνεργάτης εισηγητής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση , ενώ παράλληλα αναπτύσσει την επαγγελματική και προσωπική ζωή των ανθρώπων μέσω της εταιρείας στρατηγικής επικοινωνίας Minobi B.L.I.R ,η οποία διαθέτει σειρά εκπαιδευτικών και επικοινωνιακών προγραμμάτων και συνεδριών για επιχειρήσεις και οργανισμούς .

English Version of the Article :

Communication Touch (Touch)
 
All my academic work has dedicated it to communication, progress, research to understand its paths and how to lead as many people as possible to the development of communication skills. Why is good communication necessary?
 
Why is the «exodus» of our inner world, consequently, the externalization of the structures of our brain world, its paths and synapses.
 
I have recorded many interesting and interesting findings and conclusions about my laboratory research and observation.
 
The quintessence of good communication is Communication Touch, the «Touch» of communication. This is the imprint after any communication relationship.
 
What is left ; what did it affect? how much «depth» did he have? how does it affect memory? how does it affect behavior and relationship?
 
Contact Touch is not only about professional but also about personal communication.
 
It can be a word, a conversation, a movie, an event a commercial or a political campaign ……. whatever.
 
The basic variables that shape the course of the communication touch are its penetration rate and its duration.
 
It is totally measurable, in-line and is a reliable indicator of influence.
 
Its applications … everywhere.
 
I will come back with more information … how it is created, how it is caused, how it is measured ……
 
George Papadriantafillou
 
Author of books Public Relations Programs (Stamoulis 2008) and Corporate Image (Stamoulis Publishing House 2011)
 
He teaches Business Administration and Public Relations as a partner in Higher Education, while at the same time developing the professional and personal lives of people through the Minobi B.L.I.R., a communications strategy company, which has a series of educational and communication programs and sessions for businesses and organizations.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s