Χορηγία .

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page

•Η χορηγία εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Αρχαία Ελλάδα.
•Ο Κλεισθένης, θέσπισε νόμο με τον οποίο, οι πλούσιοι πολίτες ήταν υποχρεωμένοι να χορηγούν εκδηλώσεις, κυρίως στις διονυσιακές γιορτές.

ΟΡΙΣΜΟΣ: Xoρηγία είναι η χρηματοδότηση και η υποστήριξη με την παροχή αγαθών και υπηρεσιών πολιτιστικών και άλλων φορέων στη δημιουργία εκδηλώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την ενίσχυση της δημόσιας εικόνας του χορηγού.

Ανήκει στην επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων .

 • Η χορηγία εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Αρχαία Ελλάδα.
 • Ο Κλεισθένης, θέσπισε νόμο με τον οποίο, οι πλούσιοι πολίτες ήταν υποχρεωμένοι να χορηγούν εκδηλώσεις, κυρίως στις διονυσιακές γιορτές.
 •  Όσοι χορηγούσαν θεωρούσαν την πράξη τους όχι υποχρεωτική αλλά τιμητική.
 •  Ο παραγωγός πολιτισμικών αγαθών αναζητά χορηγία από μία επιχείρηση , σε χρήμα ή σε είδος ( εξοπλισμό , ανθρώπινο δυναμικό ή ειδικές γνώσεις) που θα του επιτρέψει να παράγει ένα πολιτισμικό αγαθό.
 • Η χορηγία μπορεί να καλύπτει το σύνολο ή μέρος του κόστους χωρίς το οποίο η παραγωγή θα ήταν αδύνατη.

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Από τον Σύμβουλο στις Δημόσιες Σχέσεις :

 • Έρευνα για τη χαρτογράφηση της εταιρικής εικόνας του υποψήφιου χορηγού στη συνείδηση της κοινής γνώμης. Θα αναδειχθούν και οι ευκαιρίες από αυτή τη συνεργασία.
 •  Ένταξη της χορηγίας στον συνολικό στρατηγικό επικοινωνιακό σχεδιασμό.
 • Ποιός είναι ο στόχος της χορηγίας .
 • Ποιό είναι το μήνυμα.
 • Μορφές δημοσιότηας .
 • Υπογραφή σύμβασης με τους όρους της συνεργασίας.
 • Αντισταθμίσματα του χορηγού , κυρίως με δημοσιότητα .
 • Μέτρηση αποτελεσματικότητας.

  Αυτοί που προσφέρουν Χορηγία , αποκτούν καλή φήμη, και στην ουσία πρόκειται για ένα σημάδι έγκρισης , που προσδίδει η κοινή γνώμη στον Χορηγό. Η Χορηγία δίνει υπεραξία στον Οργανισμό. Ενδυναμώνει την εικόνα και τη φήμη ενέργειες υποδομής κάθε οργανισμού απο τον Σύμβουλο στις Δημόσιες Σχέσεις .

Χορηγικός φάκελος είναι ο φάκελος αυτός με όλα τα στοιχεία της συνεργασίας και τις προτάσεις μας για πρόσληψη χορηγίας.

Κατατίθεται στον Γενικό Διευθυντή και στον υπεύθυνο χορηγιών ή στον Σύμβουλο στις Δημόσιες Σχέσεις .

 • Δώστε έμφαση στα οφέλη του χορηγού.
 • Επικοινωνία και τηλεφωνική με τους αποδέκτες των φακέλων .

ΠΡΑΚΤΙΚΑ.

 • Αυτοί που προσφέρουν Χορηγία , αποκτούν καλή φήμη, και στην ουσία πρόκειται για ένα σημάδι έγκρισης , που προσδίδει η κοινή γνώμη στον Χορηγό. Η Χορηγία δίνει υπεραξία στον Οργανισμό. Ενδυναμώνει την εικόνα και τη φήμη ενέργειες υποδομής κάθε οργανισμού απο τον Σύμβουλο στις Δημόσιες Σχέσεις .
 • Οι εταιρείες πραγματοποιούν χορηγίες για να ενισχύσουν τη φήμη τους αλλά και για να αποδείξουν το ενδιαφέρον τους για τον πολιτισμό.
 • Οι Χορηγοί δημιουργούν ένα αίσθημα σεβασμού. Αποκτούν αίγλη, καλή φήμη και εικόνα.
 • Με τον τρόπο αυτόν προσεγγίζουν ένα ενδιαφέρον κοινό που τρέφει αγάπη για τον πολιτισμό.
 •  Η χορηγία δημιουργεί φήμη, θεσπέσια εικόνα, οικοδομεί καλές σχέσεις με το κοινό, καθιερώνει μία εικόνα για τον οργανισμό και τα προϊόντα του . Το πρόγραμμα σχεδιάζεται με σεβασμό στο κοινό το οποίο απευθύνεται , σοβαρότητα , αξιοπιστία , συνέπεια , ειλικρίνεια , διαφάνεια από τον Σύμβουλο στις Δημόσιες Σχέσεις .
 • Προσδίδει κοινωνική υπευθυνότητα, κύρος , υπεραξία.

Είναι πρόγραμμα των Συμβούλων στις Δημόσιες Σχέσεις .

ΕΙΔΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ.

Τα πιό διαδεδομένα είδη Χορηγιών είναι :

 •        Πολιτιστικές εκδηλώσεις ( θέατρο – όπερα ).
 •        Παιδεία – εκπαίδευση ( υποτροφίες )
 •        Τοπικές εκδηλώσεις ( εκθέσεις λουλουδιών – επιδείξεις ).
 •        Ιατρικές έρευνες.
 •        Εκδόσεις.
 •        Χρηματοδοτήσεις (ενός ντοκιμαντέρ για ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα….),
 •        Επαγγελματικά βραβεία.

Είναι πρόγραμμα των Συμβούλων στις Δημόσιες Σχέσεις .

Ο ΧΟΡΗΓΟΣ .

 • Ο Χορηγός , θα πρέπει να είναι βέβαιος για τους στόχους του και η χορηγία να ανταποκρίνεται σε αυτούς. Επίσης ο Χορηγός θα πρέπει να έχει υπολογίσει το κόστος.
 •  Μία Χορηγία μπορεί να στοιχίσει ακριβά αλλά μπορεί να είναι εξαιρετικά επιτυχημένη.
 •  Μία επιτυχημένη Χορηγία δημιουργεί καλές σχέσεις με την κοινωνία , βελτιώνει τη φήμη  και καθιερώνει μία εικόνα για τον οργανισμό.

Η ΧΟΡΗΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

 • Στην Ελλάδα υπήρχε ο ΟΜΕΠΟ – Όμιλος Ενίσχυσης Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων, ο οποίος εισέπρατε αιτήσης Χορηγιών μελετούσε το ενδιαφέρον γιαυτές και τις διέθετε ανάλογα με τους φακέλους κατάθεσης.
 •  Το 1997  σύμφωνα με έναν νόμο , επιβλήθηκε φορολογία 20% επί δωρεών και χορηγιών που γίνονταν για φιλανθρωπικούς λόγους.
 • Το κράτος υπολόγιζε να εισπράττει σημαντικά ποσά από τις παρακρατήσεις επί των δωρεών αλλά το αποτέλεσμα ήταν να εξαφανιστούν οι χορηγοί και να παραμείνουν μόνο όσοι είχαν ώς σκοπό την διαφήμιση τους. Χαρακτηριστικό είναι πως την πρώτη χρονιά εφαρογής του νόμου οι Χορηγίες μειώθηκαν κατά 85%.
 • Ο ΟΜΕΠΟ ανέστειλε τη λειτουργία του.
 • Προκειμένου να αποφευχθεί το «ναυάγιο» στον τομέα των χορηγών στου Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 , ψηφίστηκε ειδικό καθεστώς (ω. 3091/2002) που όριζε φοροαπαλλαγή από τα ακαθάριστα έσοδα κάθε επιχείρησης – χορηγού ίση με το ποσό της Χορηγίας του μόνο πρός την οργανωτική επιτροπή 2004.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΕΠΟ.

Το 1997 η επιχειρηματική χορηγία των τεχνών και του πολιτισμού στην Ελλάδα ήταν 6,5 δις δραχμές, τριπλάσια σχεδόν από τα μεγέθη του 1991.

 • Η αρχαιολογία και η πολιτιστική κληρονομιά κατέχουν το μεγαλύτερο τμήμα των χορηγικών κεφαλαίων όπου το 1997 ήταν της τάξεως του 30%.
 •  Εικαστικά 13,1%
 •  Μουσική 10,4%
 •  Μουσεία 7,7%
 •  Θέατρο / χορός 4,9 %
 •  Εκδόσεις 4,6 %
 •  Φεστιβάλ 2%
 •   Κινηματογράφος 0,7%

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ , ΧΟΡΗΓΙΑΣ.

 • Η χορηγία δεν είναι εμπορική επικοινωνία και βέβαια ούτε sponsoring. Δεν είναι η προσφορά δώρων μέσω περιοδικών, ούτε βέβαια και η αναγραφή του οργανισμού στις φανέλες αθλητικού σωματείου.
 •  Δωρεές, ευεργεσίες και άλλες μορφές φιλανθρωπίας δεν είναι χορηγία. Δεν είναι διαφήμιση ούτε marketing.
 • Η χορηγία είναι η ενέργεια των Δημοσίων Σχέσεων που συντελεί στην διαμόρφωση του πολιτιστικού επιπέδου και της κοινωνικής αναβάθμισης του οργανισμού.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ.

 • Ενέργειες δημοσιότητας από τις Δημόσιες Σχέσεις  για την επικοινωνία του χορηγικού προγράμματος. Αποστολή Δελτίων Τύπου για το γεγονός. Σε άρθρα μας για τις εκδηλώσεις αναφέρουμε στοιχεία για την μορφή της Χορηγίας και της πράξης μας , ιστορική αναδρομή του γεγονότος, κτλπ.
 • Έρευνα και πρόσληψη πληροφοριών για το είδος της χορηγίας και αναγκαιότητα βαθμού διείσδυσης. Γνωρίζουμε πολύ καλά το είδος της Χορηγίας.
 •  Μη εμπορευματοποιημένες ενέργειες προώθησης. Ο Χορηγός δεν πρέπει να εκμεταλεύεται εμπορικά το γεγονός της ενέργειας του.
 • Ταύτιση της ενέργειας και σύνδεσης της με τα πρόσωπα ή τον οργανισμό για τα οποία πραγματοποιούμε τη χορηγία. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την αληθινή πίστη του Χορηγού στην ενέργεια που πραγματοποιεί.
 • Επιμονή στα υψηλά ιδανικά του θεσμού.
 • Πραγματικό ενδιαφέρον για την χορήγηση του προγράμματος, και τα ιδεώδη που εκπροσωπεί.
 • Αγάπη και ενδιαφέρον για την ολοκλήρωση του προγράμματος και των ανθρώπων που εμπλέκονται σε αυτό.
 • Είναι αποτελεσματικό να πραγματοποιηθεί συνέντευξη τύπου στην οποία να παρουσιάζεται το γεγονός  και η ταύτιση του χορηγού με αυτό.
 • Τα ποσά που διατίθονται από το sponsoring είναι κάθε χρόνο και περισσότερα .
 • Το βασικό ενδιαφέρον των sponsor είναι για τις  μεταδόσεις των ΜΜΕ.
 • Οι Marketers μέσω του Sponsoring βρίσκουν την ευκαιρία για αλληλεπίδραση προιόντος και ομάδων κοινού .
 •  Το Sponsorship είναι μία επένδυση , σε κάθε είδους εκδήλωση , αθλητική , καλλιτεχνική με εμπορικό όφελος για τον sponsor  .
 • Η επένδυση αυτή μπορεί να είναι οικονομική , υλική ή ακόμα και με προσφορά ανθρωπίνων πόρων .
 • Το sponsorship είναι μια εμπορική στρατηγική .
 • Το Sponsorship είναι επαγγελματική συνεργασία .
 •  Ο σκοπός είναι συμβολή στην προώθηση πωλήσεων  και δημιουργία εικόνας και αναγνωρισιμότητας των εταιρειών .

 

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι μία ακριβής επιστήμη .

 

 Γιώργος Παπατριανταφύλλου gpappr@gmail.com

 

Για το www.papatriantafillou.com copyright 2012

 

 Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

 

———————————————————————————————————————————————–

DEFINITION: Chorigia is funding and supporting the provision of goods and services and other cultural institutions to create a non-profit events, to enhance the public image of the sponsor.

It belongs in the science of Public Relations.

Chorigia first appeared in ancient Greece.
Kleisthenes introduced a law, the wealthy citizens were obliged to grant activities, especially in the Dionysian festivals.
 Those who thought the act granted the honor, but not mandatory.
 The producer of cultural goods seeking chorigia from a company, in cash or in kind (equipment, manpower or expertise) to enable it to produce a cultural good.
The grant may cover all or part of the cost without which production would be impossible.
 

THE STEPS OF GRANT from the consultant in Public Relations:

Survey mapping of the corporate image of the candidate chorigia the consciousness of the common and opportunities emerge from this partnership.
 Integration of the total chorigia strategic communication planning.
What is the objective of the chorigia.
What is the message.
Forms of publicity.
Contract with the terms of cooperation.
Offs of the sponsor, especially with publicity.
Effectiveness measurement.
 

Chotigia folder is the folder that all the elements of cooperation and our proposals for employment .

 Deposited with the Director General and responsible to the Director’s Chorigia to Public Relations.

Emphasize the benefits of the sponsor.
Contact telephone and the recipients of the envelopes.
Proceedings.

  Those who offer chorigia, acquiring good reputation, and in essence it is a sign of approval, which gives the public the Chorigia’smember . Chorigiagives added value to the Agency.
       These companies make donations to enhance their reputation and to demonstrate their interest in culture.
        Chorigia create a love sense, prestige, reputation and image.
       In this way reach a common interest that nourishes love for culture.
      Chorigia  creates reputation, exquisite image, build good relations with the public, establish an image for the organization and its products.
       Provides social responsibility, respect, goodwill.
 

TYPES OF GRANTS.

The most prevalent forms of Chorigia are:

       Cultural events (theater – opera).
       Education – education (scholarships)
       Local events (exhibitions of flowers – demonstrations).
       Medical research.
       Publications.
       Financing (a documentary about a charity ….)
       Professional awards.
The SPONSOR.

       The staker will be sure of the objectives of the chorigia .Should have calculated the cost.
      A chrigia staker  can cost dearly, but can be extremely successful.
       A successful chorigia creates good relations with society, improve its reputation and creates an image for the organization.
 

The Cgorigia  INGREECE.

       In Greecethere was OMEPO – Cultural Activities Support Group, who studied  party grants the interest to them and had as filing folders.
       In 1997 under a law imposed a tax of 20% of donations and grants that were for charitable purposes.
       The state expects to receive significant amounts of the deductions of donations, but the effect was to disappear sponsors and remain only those who had intended to tous.Charaktiristiko advertising is that the first year of implementation of the law Sponsorships decreased by 85%.
       The OMEPO inhibit its function.
       To avoid the “shipwreck” in the issue to the 2004 Olympics, was voted a special status (h 3091/2002) stated that tax from the gross income of each company – sponsor of the amount of the Grant only for the organizing committee 2004.
 

INFORMATION OMEPO.

In 1997 the business chorigia of arts and culture inGreecewas 6.5 billion drachmas, almost three times the figures of 1991.

       The archeology and cultural heritage hold the bulk of sponsorship funds which in 1997 was around 30%.
       Visual 13.1%
       Music 10.4%
       Museums 7.7%
       Theater / Dance 4.9%
       Versions 4.6%
       Festival 2%
       Cinematographic 0.7%
DEVELOPMENT PROGRAM, GRANT.

       Chorigia  is not commercial communication and certainly not sponsoring. There are gifts through magazines, let alone an indication of the organization to the sports club jerseys.
       Donations, benefactions and other forms of chorigia is not philanthropy. It is not advertising or marketing.
      The chorigia is the action of PR that contributes to shaping the cultural level and social regeneration of the body.
 

ACTION.

       1 / Energy D / T for chorigia communication programm . Send Press Releases .Se our articles about the events mentioned items on the form of chorigia and document our history of the event, roundtrips.
       2 / Research and recruiting information on the type of sponsorship and necessity degree of penetration.We need know  very well the kind of chorigia.
       3 / Non-commodified actions promotion . Staker shall not be commercially exploits the fact that energy.
       4 / Matching energy and association with persons or organization for which they engage in chorigia. This  can be achieved with true faith  the energy out.
       5 / Persistence in the high ideals of the institution.
       6 / Actual interest in the administration of the program, and the ideals it represents.
       7 / Love and concern for the completion of the program and the people involved in it.
       8 / It is efficient to place press conference at which the event occurs and the identification of this donor.
       The amounts available from the sponsoring every year and more.
       The main interest is the chorigia for the broadcast media.
       The Marketers through the Chorigia find the opportunity for interaction and product teams together.
       Sponsoring  is an investment in any event, athletic, artistic and commercial benefit to the sponsor.
       This investment can be financial, material or even offer human resources.
       The sponsorship is a marketing strategy.
       There is a donation, charity or subsidy.

       Sponsorship is a business relationship.
       The aim is to contribute to marketing and image creation and recognition of companies.

The Public Relations is an exact science.
 George Papatriantafyllou gpappr@gmail.com
For www.papatriantafillou.comcopyright 2012

Papatriantafyllou George is the author of books, a public relations and publications Stamoulis 2008 Company Profile Edition Stamoulis 2011 board member of AEIF (Greek Society of Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) and a certified trainer from EKEPIS supervision Minister of Education, Lifelong Learning and Religion. He teaches Public Relations and Business to business executives and students gpappr@gmail.com

Δημόσιες Σχέσεις – Πρόγραμμα Χορηγία

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page :

 

ΟΡΙΣΜΟΣ: Xoρηγία είναι η χρηματοδότηση και η υποστήριξη με την παροχή αγαθών και υπηρεσιών πολιτιστικών και άλλων φορέων στη δημιουργία εκδηλώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την ενίσχυση της δημόσιας εικόνας του χορηγού.

Ανήκει στην επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων .

 • Η χορηγία εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Αρχαία Ελλάδα.
 • Ο Κλεισθένης, θέσπισε νόμο με τον οποίο, οι πλούσιοι πολίτες ήταν υποχρεωμένοι να χορηγούν εκδηλώσεις, κυρίως στις διονυσιακές γιορτές.
 •  Όσοι χορηγούσαν θεωρούσαν την πράξη τους όχι υποχρεωτική αλλά τιμητική.
 •  Ο παραγωγός πολιτισμικών αγαθών αναζητά χορηγία από μία επιχείρηση , σε χρήμα ή σε είδος ( εξοπλισμό , ανθρώπινο δυναμικό ή ειδικές γνώσεις) που θα του επιτρέψει να παράγει ένα πολιτισμικό αγαθό.
 • Η χορηγία μπορεί να καλύπτει το σύνολο ή μέρος του κόστους χωρίς το οποίο η παραγωγή θα ήταν αδύνατη.

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Από τον Σύμβουλο στις Δημόσιες Σχέσεις :

 • Έρευνα για τη χαρτογράφηση της εταιρικής εικόνας του υποψήφιου χορηγού στη συνείδηση της κοινής γνώμης. Θα αναδειχθούν και οι ευκαιρίες από αυτή τη συνεργασία.
 •  Ένταξη της χορηγίας στον συνολικό στρατηγικό επικοινωνιακό σχεδιασμό.
 • Ποιός είναι ο στόχος της χορηγίας .
 • Ποιό είναι το μήνυμα.
 • Μορφές δημοσιότηας .
 • Υπογραφή σύμβασης με τους όρους της συνεργασίας.
 • Αντισταθμίσματα του χορηγού , κυρίως με δημοσιότητα .
 • Μέτρηση αποτελεσματικότητας.

Χορηγικός φάκελος είναι ο φάκελος αυτός με όλα τα στοιχεία της συνεργασίας και τις προτάσεις μας για πρόσληψη χορηγίας.

Κατατίθεται στον Γενικό Διευθυντή και στον υπεύθυνο χορηγιών ή στον Σύμβουλο στις Δημόσιες Σχέσεις .

 • Δώστε έμφαση στα οφέλη του χορηγού.
 • Επικοινωνία και τηλεφωνική με τους αποδέκτες των φακέλων .

ΠΡΑΚΤΙΚΑ.

 • Αυτοί που προσφέρουν Χορηγία , αποκτούν καλή φήμη, και στην ουσία πρόκειται για ένα σημάδι έγκρισης , που προσδίδει η κοινή γνώμη στον Χορηγό. Η Χορηγία δίνει υπεραξία στον Οργανισμό. Ενδυναμώνει την εικόνα και τη φήμη ενέργειες υποδομής κάθε οργανισμού απο τον Σύμβουλο στις Δημόσιες Σχέσεις .
 • Οι εταιρείες πραγματοποιούν χορηγίες για να ενισχύσουν τη φήμη τους αλλά και για να αποδείξουν το ενδιαφέρον τους για τον πολιτισμό.
 • Οι Χορηγοί δημιουργούν ένα αίσθημα σεβασμού. Αποκτούν αίγλη, καλή φήμη και εικόνα.
 • Με τον τρόπο αυτόν προσεγγίζουν ένα ενδιαφέρον κοινό που τρέφει αγάπη για τον πολιτισμό.
 •  Η χορηγία δημιουργεί φήμη, θεσπέσια εικόνα, οικοδομεί καλές σχέσεις με το κοινό, καθιερώνει μία εικόνα για τον οργανισμό και τα προϊόντα του . Το πρόγραμμα σχεδιάζεται με σεβασμό στο κοινό το οποίο απευθύνεται , σοβαρότητα , αξιοπιστία , συνέπεια , ειλικρίνεια , διαφάνεια από τον Σύμβουλο στις Δημόσιες Σχέσεις .
 • Προσδίδει κοινωνική υπευθυνότητα, κύρος , υπεραξία.

Είναι πρόγραμμα των Συμβούλων στις Δημόσιες Σχέσεις .

ΕΙΔΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ.

Τα πιό διαδεδομένα είδη Χορηγιών είναι :

 •        Πολιτιστικές εκδηλώσεις ( θέατρο – όπερα ).
 •        Παιδεία – εκπαίδευση ( υποτροφίες )
 •        Τοπικές εκδηλώσεις ( εκθέσεις λουλουδιών – επιδείξεις ).
 •        Ιατρικές έρευνες.
 •        Εκδόσεις.
 •        Χρηματοδοτήσεις (ενός ντοκιμαντέρ για ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα….),
 •        Επαγγελματικά βραβεία.

Είναι πρόγραμμα των Συμβούλων στις Δημόσιες Σχέσεις .

Ο ΧΟΡΗΓΟΣ .

 • Ο Χορηγός , θα πρέπει να είναι βέβαιος για τους στόχους του και η χορηγία να ανταποκρίνεται σε αυτούς. Επίσης ο Χορηγός θα πρέπει να έχει υπολογίσει το κόστος.
 •  Μία Χορηγία μπορεί να στοιχίσει ακριβά αλλά μπορεί να είναι εξαιρετικά επιτυχημένη.
 •  Μία επιτυχημένη Χορηγία δημιουργεί καλές σχέσεις με την κοινωνία , βελτιώνει τη φήμη  και καθιερώνει μία εικόνα για τον οργανισμό.

Η ΧΟΡΗΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

 • Στην Ελλάδα υπήρχε ο ΟΜΕΠΟ – Όμιλος Ενίσχυσης Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων, ο οποίος εισέπρατε αιτήσης Χορηγιών μελετούσε το ενδιαφέρον γιαυτές και τις διέθετε ανάλογα με τους φακέλους κατάθεσης.
 •  Το 1997  σύμφωνα με έναν νόμο , επιβλήθηκε φορολογία 20% επί δωρεών και χορηγιών που γίνονταν για φιλανθρωπικούς λόγους.
 • Το κράτος υπολόγιζε να εισπράττει σημαντικά ποσά από τις παρακρατήσεις επί των δωρεών αλλά το αποτέλεσμα ήταν να εξαφανιστούν οι χορηγοί και να παραμείνουν μόνο όσοι είχαν ώς σκοπό την διαφήμιση τους. Χαρακτηριστικό είναι πως την πρώτη χρονιά εφαρογής του νόμου οι Χορηγίες μειώθηκαν κατά 85%.
 • Ο ΟΜΕΠΟ ανέστειλε τη λειτουργία του.
 • Προκειμένου να αποφευχθεί το «ναυάγιο» στον τομέα των χορηγών στου Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 , ψηφίστηκε ειδικό καθεστώς (ω. 3091/2002) που όριζε φοροαπαλλαγή από τα ακαθάριστα έσοδα κάθε επιχείρησης – χορηγού ίση με το ποσό της Χορηγίας του μόνο πρός την οργανωτική επιτροπή 2004.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΕΠΟ.

Το 1997 η επιχειρηματική χορηγία των τεχνών και του πολιτισμού στην Ελλάδα ήταν 6,5 δις δραχμές, τριπλάσια σχεδόν από τα μεγέθη του 1991.

 • Η αρχαιολογία και η πολιτιστική κληρονομιά κατέχουν το μεγαλύτερο τμήμα των χορηγικών κεφαλαίων όπου το 1997 ήταν της τάξεως του 30%.
 •  Εικαστικά 13,1%
 •  Μουσική 10,4%
 •  Μουσεία 7,7%
 •  Θέατρο / χορός 4,9 %
 •  Εκδόσεις 4,6 %
 •  Φεστιβάλ 2%
 •   Κινηματογράφος 0,7%

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ , ΧΟΡΗΓΙΑΣ.

 • Η χορηγία δεν είναι εμπορική επικοινωνία και βέβαια ούτε sponsoring. Δεν είναι η προσφορά δώρων μέσω περιοδικών, ούτε βέβαια και η αναγραφή του οργανισμού στις φανέλες αθλητικού σωματείου.
 •  Δωρεές, ευεργεσίες και άλλες μορφές φιλανθρωπίας δεν είναι χορηγία. Δεν είναι διαφήμιση ούτε marketing.
 • Η χορηγία είναι η ενέργεια των Δημοσίων Σχέσεων που συντελεί στην διαμόρφωση του πολιτιστικού επιπέδου και της κοινωνικής αναβάθμισης του οργανισμού.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ.

 • Ενέργειες δημοσιότητας από τις Δημόσιες Σχέσεις  για την επικοινωνία του χορηγικού προγράμματος. Αποστολή Δελτίων Τύπου για το γεγονός. Σε άρθρα μας για τις εκδηλώσεις αναφέρουμε στοιχεία για την μορφή της Χορηγίας και της πράξης μας , ιστορική αναδρομή του γεγονότος, κτλπ.
 • Έρευνα και πρόσληψη πληροφοριών για το είδος της χορηγίας και αναγκαιότητα βαθμού διείσδυσης. Γνωρίζουμε πολύ καλά το είδος της Χορηγίας.
 •  Μη εμπορευματοποιημένες ενέργειες προώθησης. Ο Χορηγός δεν πρέπει να εκμεταλεύεται εμπορικά το γεγονός της ενέργειας του.
 • Ταύτιση της ενέργειας και σύνδεσης της με τα πρόσωπα ή τον οργανισμό για τα οποία πραγματοποιούμε τη χορηγία. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την αληθινή πίστη του Χορηγού στην ενέργεια που πραγματοποιεί.
 • Επιμονή στα υψηλά ιδανικά του θεσμού.
 • Πραγματικό ενδιαφέρον για την χορήγηση του προγράμματος, και τα ιδεώδη που εκπροσωπεί.
 • Αγάπη και ενδιαφέρον για την ολοκλήρωση του προγράμματος και των ανθρώπων που εμπλέκονται σε αυτό.
 • Είναι αποτελεσματικό να πραγματοποιηθεί συνέντευξη τύπου στην οποία να παρουσιάζεται το γεγονός  και η ταύτιση του χορηγού με αυτό.
 • Τα ποσά που διατίθονται από το sponsoring είναι κάθε χρόνο και περισσότερα .
 • Το βασικό ενδιαφέρον των sponsor είναι για τις  μεταδόσεις των ΜΜΕ.
 • Οι Marketers μέσω του Sponsoring βρίσκουν την ευκαιρία για αλληλεπίδραση προιόντος και ομάδων κοινού .
 •  Το Sponsorship είναι μία επένδυση , σε κάθε είδους εκδήλωση , αθλητική , καλλιτεχνική με εμπορικό όφελος για τον sponsor  .
 • Η επένδυση αυτή μπορεί να είναι οικονομική , υλική ή ακόμα και με προσφορά ανθρωπίνων πόρων .
 • Το sponsorship είναι μια εμπορική στρατηγική .
 • Το Sponsorship είναι επαγγελματική συνεργασία .
 •  Ο σκοπός είναι συμβολή στην προώθηση πωλήσεων  και δημιουργία εικόνας και αναγνωρισιμότητας των εταιρειών .

 

Γιώργος Παπατριανταφύλλου gpappr@gmail.com

 

———————————————————————————————————————————————–

DEFINITION: Chorigia is funding and supporting the provision of goods and services and other cultural institutions to create a non-profit events, to enhance the public image of the sponsor.

It belongs in the science of Public Relations.

Chorigia first appeared in ancient Greece.
Kleisthenes introduced a law, the wealthy citizens were obliged to grant activities, especially in the Dionysian festivals.
 Those who thought the act granted the honor, but not mandatory.
 The producer of cultural goods seeking chorigia from a company, in cash or in kind (equipment, manpower or expertise) to enable it to produce a cultural good.
The grant may cover all or part of the cost without which production would be impossible.
 

THE STEPS OF GRANT from the consultant in Public Relations:

Survey mapping of the corporate image of the candidate chorigia the consciousness of the common and opportunities emerge from this partnership.
 Integration of the total chorigia strategic communication planning.
What is the objective of the chorigia.
What is the message.
Forms of publicity.
Contract with the terms of cooperation.
Offs of the sponsor, especially with publicity.
Effectiveness measurement.
 

Chotigia folder is the folder that all the elements of cooperation and our proposals for employment .

 Deposited with the Director General and responsible to the Director’s Chorigia to Public Relations.

Emphasize the benefits of the sponsor.
Contact telephone and the recipients of the envelopes.
Proceedings.

  Those who offer chorigia, acquiring good reputation, and in essence it is a sign of approval, which gives the public the Chorigia’smember . Chorigiagives added value to the Agency.
       These companies make donations to enhance their reputation and to demonstrate their interest in culture.
        Chorigia create a love sense, prestige, reputation and image.
       In this way reach a common interest that nourishes love for culture.
      Chorigia  creates reputation, exquisite image, build good relations with the public, establish an image for the organization and its products.
       Provides social responsibility, respect, goodwill.
 

TYPES OF GRANTS.

The most prevalent forms of Chorigia are:

       Cultural events (theater – opera).
       Education – education (scholarships)
       Local events (exhibitions of flowers – demonstrations).
       Medical research.
       Publications.
       Financing (a documentary about a charity ….)
       Professional awards.
The SPONSOR.

       The staker will be sure of the objectives of the chorigia .Should have calculated the cost.
      A chrigia staker  can cost dearly, but can be extremely successful.
       A successful chorigia creates good relations with society, improve its reputation and creates an image for the organization.
 

The Cgorigia  IN GREECE.

       In Greece there was OMEPO – Cultural Activities Support Group, who studied  party grants the interest to them and had as filing folders.
       In 1997 under a law imposed a tax of 20% of donations and grants that were for charitable purposes.
       The state expects to receive significant amounts of the deductions of donations, but the effect was to disappear sponsors and remain only those who had intended to tous.Charaktiristiko advertising is that the first year of implementation of the law Sponsorships decreased by 85%.
       The OMEPO inhibit its function.
       To avoid the «shipwreck» in the issue to the 2004 Olympics, was voted a special status (h 3091/2002) stated that tax from the gross income of each company – sponsor of the amount of the Grant only for the organizing committee 2004.
 

INFORMATION OMEPO.

In 1997 the business chorigia of arts and culture in Greece was 6.5 billion drachmas, almost three times the figures of 1991.

       The archeology and cultural heritage hold the bulk of sponsorship funds which in 1997 was around 30%.
       Visual 13.1%
       Music 10.4%
       Museums 7.7%
       Theater / Dance 4.9%
       Versions 4.6%
       Festival 2%
       Cinematographic 0.7%
DEVELOPMENT PROGRAM, GRANT.

       Chorigia  is not commercial communication and certainly not sponsoring. There are gifts through magazines, let alone an indication of the organization to the sports club jerseys.
       Donations, benefactions and other forms of chorigia is not philanthropy. It is not advertising or marketing.
      The chorigia is the action of PR that contributes to shaping the cultural level and social regeneration of the body.
 

ACTION.

       1 / Energy D / T for chorigia communication programm . Send Press Releases .Se our articles about the events mentioned items on the form of chorigia and document our history of the event, roundtrips.
       2 / Research and recruiting information on the type of sponsorship and necessity degree of penetration.We need know  very well the kind of chorigia.
       3 / Non-commodified actions promotion . Staker shall not be commercially exploits the fact that energy.
       4 / Matching energy and association with persons or organization for which they engage in chorigia. This  can be achieved with true faith  the energy out.
       5 / Persistence in the high ideals of the institution.
       6 / Actual interest in the administration of the program, and the ideals it represents.
       7 / Love and concern for the completion of the program and the people involved in it.
       8 / It is efficient to place press conference at which the event occurs and the identification of this donor.
       The amounts available from the sponsoring every year and more.
       The main interest is the chorigia for the broadcast media.
       The Marketers through the Chorigia find the opportunity for interaction and product teams together.
       Sponsoring  is an investment in any event, athletic, artistic and commercial benefit to the sponsor.
       This investment can be financial, material or even offer human resources.
       The sponsorship is a marketing strategy.
       There is a donation, charity or subsidy.

       Sponsorship is a business relationship.
       The aim is to contribute to marketing and image creation and recognition of companies.

George Papatriantafyllou gpappr@gmail.com

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Σεμινάριο Διοργάνωση Εκδηλώσεων αύριο Σάββατο 11 Φεβρουαρίου με τον Γιώργο Παπατριανταφύλλου . Απίθανες ιδέες για κάθε τύπο εκδήλωσης . Θα σας παραδοθεί υλικό σπάνιο με τη δομή και τη στρατηγική των πιό διάσημων εκδηλώσεων παγκοσμίως .Δηλώστε σήμερα συμμετοχή .

Εξασφαλίσαμε σπάνιο υλικό με τις ιδέες , τις δομές και τη στρατηγική των πιο γνωστών εκδηλώσεων παγκοσμίως .

 

 

Επίσης :

 

 

 • Στρατηγική εκδηλώσεων .
 • Δελτίο Τύπου .
 • Χορηγία – Sponsoring .
 • Θα μπορέσετε να κάνετε το δικό σας γραφείο Διοργάνωσης Εκδηλώσεων με πρωτοποριακές ιδέες .
 • Θα σας παραδοθεί τεράστιος όγκος υλικού ( ηλεκτρονικά ) για κάθε τύπο διοργάνωσης .
 • Όλες οι εκδηλώσεις σας θα έχουν τάλεια αποτελέσματα .

 

 

 

 

Το σεμινάριο Διοργάνωση Εκδηλώσεων   θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου , στις αίθουσες του Καριέρα , Αποστόλου Παύλου 10 στο Μαρούσι ( πίσω από το νοσοκομείο Υγεία )  , στις 10.00 .

Παρουσιάζει και διδάσκει ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου    Διευθυντής επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων στον Kiss Fm 92,9 .Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 .

Πληροφορίες και έγκαιρη κράτηση θέσεων στην εταιρεία Καριέρα ( Kariera business seminars ) , στο 210 81.15.300 κες Κοροβέση Μαρία mkorovesi@kariera.gr  και Αγγελική Παναγιώτου Angeliki.Panagiotou@kariera.gr

Για ποιές εκδηλώσεις θα μάθετε τα πάντα :

 

 

Τουριστικές εκδηλώσεις – Μουσικές– Συναυλίες – Πρωτόκολλο Εθιμοτυπία – Ηλεκτρονική επιχείρηση Διοργάνωσης Εκδηλώσεων – Γαμήλιες Δεξιώσεις – Πράσινα event – Δεξιώσεις – γεύματα – συνέδρια – γιορτές – εγκαίνια – προωθήσεις–  –  εκδηλώσεις σε αθλητικά γεγονότα – φεστιβάλ – συναυλίες – mega events – ραδιοτηλεοπτικά event / απ’ευθείας μεταδόσεις – τοπικά φεστιβάλ και γιορτές – βραβεύσεις – εταιρική φιλοξενία – παιδικές εκδηλώσεις  – συνεντεύξεις τύπου – business event – Ομιλίες – εκθέσεις – σεμινάρια – εκδρομές -party – ξεναγήσεις –  Βαφτίσεις – Γενέθλια – γεύματα εργασίας – coctail – εκδηλώσεις τοπικής αυτοδιοίκησης – hallmark event – τοπικά φεστιβάλ και κάθε τύπου εκδήλωση με σαφέστατη στρατηγική και αποτελεσματικότητα , χωρίς κανένα πρόβλημα – ελλείψεις –  παραλείψεις – κακή οργάνωση – ατέλειες .

 

Θεματολογία σεμιναρίου Διοργάνωση Εκδηλώσεων .

Branding Εκδηλώσεων – Κάθε εκδήλωση , θα είναι Brand .ñ     Διοργάνωση Special Event .
• Κατηγορίες εκδηλώσεων .
• Μega Event – Hallmark Events – Major Event – Local Or Community Event – Festival – Sports Event – Business Event .
• Η σπουδαιότητα της στρατηγικής διοργάνωσης εκδηλώσεων στον Τουρισμό .
• Οργανισμοί προσέλκυσης ομάδων Τουρισμού , με βάση τη διοργάνωση εκδηλώσεων .
• Η διαμόρφωση της εικόνας του οργανισμού , από τη διοργάνωση εκδήλωσης .
• Η επιχειρηματική ανάκαμψη από την στρατηγική διοργάνωση εκδηλώσεων .
• Η κουλτούρα και ο πολιτισμός μέσα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων .
• Η δομή του στρατηγικού σχεδιασμού . Πως ξεκινάμε και πως συνεχίζουμε .
• Η διαχείριση των ανθρώπινων αναγκών στις εκδηλώσεις .
• Παρουσίαση νέων προϊόντων – υπηρεσιών και η προώθηση πωλήσεων μέσω της επιτυχημένης εκδήλωσης .
• Η τοπική κοινότητα στη διοργάνωση εκδηλώσεων .
• Ο εθελοντισμός στα Special Event .
• H Xoρηγία και το Sponsoring.
• H Βασική ιδέα της εκδήλωσης.
• Τα ΜΜΕ και η προβολή των εκδηλώσεων .
• Ο Event Manager .
• To πρότυπο της Disney.
• Σχεδιασμός εκδήλωσης . Χρόνος – τόπος – κίνητρα .
• Η έρευνα πριν από κάθε εκδήλωση .
• Το κοστολόγιο – το Check list .
• Όραμα και αποστολή της εκδήλωσης .
• Operation Plans.
• To προσωπικό των εκδηλώσεων.
• Ομάδες εργασίας .
• Swot Analysis, της εκδήλωσης.
• Ο άξονας επικοινωνίας των εκδηλώσεων .
• Το Budget – το εξοδολόγιο.
• Απειλές και κρίσεις στις εκδηλώσεις .
• Επικοινωνιακή Διαχείριση κρίσεων σε εκδηλώσεις .
• Ticketing.
• Oι προσκεκλημένοι.
• Φωτισμός – ήχος – ειδικά εφέ – οπτικοακουστικά μέσα – οι προσκλήσεις – διακόσμηση – Μέσα Μεταφοράς – το αναμνηστικό δώρο .
• Experimental Event Management.
• Διοργάνωση Συνεδρίων – εκθέσεων – δεξιώσεων – cocktail – Party – Συνέντευξης Τύπου – επισκέψεις ξεναγήσεις – συναυλιών .
• Εκπαίδευση προσωπικού .
• Σαβουάρ Βίβρ.
• Catering  

Το σεμινάριο Διοργάνωση Εκδηλώσεων διαθέτει εξαιρετικά πολύ και σημαντικότατο υλικό .

 • Τέσσερα Case Study , τα οποία σχεδίασα στρατηγικά και υλοποίησα , με όλο τον άξονα από το Α έως το Ω . Παρουσίαση -ανάθεση – έρευνα – ανάλυση – υλοποίηση – τεχνικές – συνεργασίες – χορηγίες – διαχείριση κρίσεων εντός της εκδήλωσης – εφφέ – stage – catering – check list – ticketing …..Τα Πάντα . Πρακτικά θα διαπιστώσετε πως πρέπει να σχεδιάζετε και να υλοποιείτε κάθε εκδήλωση .
 • Πολλές ακόμα πρακτικές εργασίες .
 • Θεωρία της στρατηγικής της Διοργάνωσης κάθε εκδήλωσης , στόχευση – αποτελεσματικότητα .
 • Προσωπικό training σε κάθε συμμετέχοντα για την άρτια εκπαίδευση του σε όποια διοργάνωση .

Σας υπόσχομαι , μία συναρπαστική εμπειρία . Δηλώστε συμμετοχή .

Γιώργος  Παπατριανταφύλλου gpappr@gmail.com

 

 

 

Διοργάνωση Εκδηλώσεων . 20 Χρυσοί κανόνες .

 

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page :

Διοργάνωση εκδηλώσεων :

Πρώτα- πρώτα για κάθε εκδήλωση την οποία θα διοργανώσετε πρέπει να έχετε μία απάντηση στο γιατί αυτή διοργανώνεται . Προσέξτε όμως , η απάντηση αυτή δεν πρέπει να είναι γενική , του τύπου « ……γιατί διοργανώνουμε τη δεξίωση ; εεε….για να περάσουμε καλά ». Είναι η πιό λάθος απάντηση . Πάντα θα υπάρχει ένα πρόβλημα , μία απαίτηση , μία δυσκολία , μία δυσλειτουργία για να πραγαμτοποιηθεί  η όποια εκδήλωση . Όταν στο ΓΙΑΤΙ; Δίνετε μία σαφή απάντηση θα έχετε σαφή στρατηγική .

 1. Βασιστείτε στις αξίες , του Ήθους , της αξιοπιστίας , της ειλικρίνειας , της συνέπειας της διαφάνειας .
 2. Να έχετε πάντα πλάνο .
 3. Να είστε απλοί . Τα μηνύματα σας σαφή .
 4. Να υπάρχει πάντα Check List .
 5. Δώστε έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό σας .

 6. Δημιουργήστε μοναδικές εμπειρίες .

 7. Υπηρετήστε τους συνεργάτες σας .

 8. Συνεργαστείτε με καλούς επαγγελματίες .

 9. Η πρόσκληση να είναι ξεκάθαρη .

 10. Δουλέψτε πάνω σε μία σπουδαία ιδέα , ξεχωριστή καινοτόμο . Ποτέ μία εκδήλωση σας να μην είναι σαν την προηγούμενη .
 11. Αναζητήστε στο internet κάθε πληροφορία που σχετίζεται με το είδος της εκδήλωσης σας .
 12. Συμβουλευτείτε και site εταιρειών διοργάνωσης απο το εξωτερικό . Εμπιστευτείτε άφοβα , ιστοσελίδες εταιρειών σε  Ηνωμένο Βασίλειο – Αυστραλία – Ην. Πολιτείες – Βέλγιο .
 13. Μελετήστε τη δομική οργάνωση της Disney . Παγκοσμίως η Disney μελετάτε σε πανεπιστημιακές σχολές management , λόγω της πρωτοτυπίας της στις εκδηλώσεις στα θεματικά της πάρκα . Η βασική στρατηγική της Disney στη διοργάνωση εκδηλώσεων είναι : Να προσφέρουμε μία συναρπαστική εμπειρία . Εκφράζεται με το πρωτοποριακό σύστημα σχεδιασμού The Role Of Performance , που σημαίνει πως κάθε στέλεχος έχει έναν ρόλο και όλοι μαζί δημιουργούν μία εμπειρία .
 14. Όποια δραστηριότητα σχεδιάσετε θα πρέπει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη στρατηγική .
 15. Συνεργαστείτε με γραφίστα ώστε να σας κάνει προτάσεις για την πρόσκληση . Μην παραβλέπετε το γεγονός πως η πρόσκληση είναι η πρώτη εικόνα της εκδήλωσης σας .
 16. Αναζητήστε Sponsoring , και Χορηγούς . Υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ τους ( διαβάστε το ανάλογο άρθρο μας ) .
 17. Στην πρόταση σας για Sponsors , περιγράψτε την εκδήλωση σας , το ποσό που ζητάτε ή τους πόρους που επιθυμείτε , το προφίλ της εταιρείας , τα ανταλλάγματα που δίνετε και τα οφέλη του Sponsor από αυτη τη συνεργασία .
 18. Εκπαιδεύστε στους ρόλους τους όλους όσους εμπλέκονται στην εκδήλωση , προσωπικό , υποδοχή , στελέχη catering .
 19. Προσέξτε τα συμβόλαια και τις συμφωνίες σας με τους χώρους που πραγματοποιείτε τις εκδηλώσεις σας . Δύο κυρίως παράγοντες θα πρέπει να σας απασχολούν . Η αξιοπιστία των ανθρώπων της επιχείρησης στην οποία γίνετε η εκδήλωση σας και η ευελιξία τους στις επιθυμίες σας .

 Σεμινάριο Διοργάνωση Εκδηλώσεων .

Το σεμινάριο Διοργάνωση Εκδηλώσεων   θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου , στις αίθουσες του Καριέρα , Αποστόλου Παύλου 10 στο Μαρούσι ( πίσω από το νοσοκομείο Υγεία )  , στις 10.00 .

Παρουσιάζει και διδάσκει ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου    Διευθυντής επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων στον Kiss Fm 92,9 .Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 .

Πληροφορίες και έγκαιρη κράτηση θέσεων στην εταιρεία Καριέρα ( Kariera business seminars ) , στο 210 81.15.300 κες Κοροβέση Μαρία mkorovesi@kariera.gr  και Αγγελική Παναγιώτου Angeliki.Panagiotou@kariera.gr

 Organisation of events:

1. At first for each event to be organized must have an answer to why this is organized. But beware, this response should not be general, like «…… because we organize the reception? Uh …. to have fun.» It is the most wrong answer. There will always be a problem, a requirement, a difficulty, an impairment to the pragamtopoiithei any event. When the WHY? Give a clear answer will have a clear strategy.
2. Rely on the values ​​of ethics, credibility, honesty, consistency of transparency.
3. Always plan.
4. Be simple. Your messages clear.
5. Always to Check List.
6. Emphasize your workforce.
7. Create unique experiences.
8. Ypiretiste colleagues.
9. Work with good professionals.
10. The call is clear.
11. Work on a great idea, unique novel. Never one event you can not be like the previous one.
12. Look on the internet all information related to the type of your event.
13. Consult and site organization by companies abroad. Confide fearlessly, websites of companies in the UK – Australia – United States – Belgium.
14. Consider the structural organization of Disney. Disney World to study at universities management, because of the originality of the events on the theme parks. The basic strategy of the Disney events are: to offer an exciting experience. Expressed in innovative system design The Role Of Performance, which means that every member has a role and together create an experience.
15. Any business plan should be inextricably linked with the strategy.
16. Work with graphic designer to make proposals for the invitation. Do not overlook the fact that the invitation is the first impression of your event.
17. Search Sponsoring, and sponsors. There is huge difference between them (read our article similar).
18. In your proposal for Sponsors, describe your event, the amount you request or resources you want, the profile of the company, giving consideration to the benefits of the Sponsor of this cooperation.
19. Educate their roles all those involved in the event, staff, reception staff catering.
20. Take the contracts and agreements your premises make your events. Two main factors should concern you. The credibility of the people of company become your event and flexibility to your wishes.

Σεμινάριο Διοργάνωση Εκδηλώσεων , Σάββατο 17 Δεκεμβρίου .Θα εκπαιδευτείτε στη Διοργάνωση : Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων – Yποδοχής νέας χρονιάς – Τουριστικών εκδηλώσεων – Μουσικών – Συναυλιών – Πρωτόκολλο Εθιμοτυπία – Ηλεκτρονική επιχείρηση Διοργάνωσης Εκδηλώσεων – Γαμήλιες Δεξιώσεις – Πράσινα event – Δεξιώσεις – γεύματα – συνέδρια ……………..

Σεμινάριο Διοργάνωση Εκδηλώσεων , Σάββατο 17 Δεκεμβρίου .

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page :Δηλώστε συμμετοχή στο σεμινάριο Διοργάνωση εκδηλώσεων , μάθετε και εργαστείτε στον ένα και μοναδικό συγκεκριμένο στρατηγικό τρόπο διοργάνωσης εκδηλώσεων . Κάθε εκδήλωση την οποία θα σχεδιάζετε θα έχει απόλυτη επιτυχία και ορατά κέρδη βάση των συγκεκριμένων στόχων τους οποίους θα έχετε θέσει .

 

Θα εκπαιδευτείτε στη Διοργάνωση : Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων – Yποδοχής νέας χρονιάς –  Τουριστικών εκδηλώσεων – Μουσικών – Συναυλιών – Πρωτόκολλο Εθιμοτυπία – Ηλεκτρονική επιχείρηση Διοργάνωσης Εκδηλώσεων – Γαμήλιες Δεξιώσεις – Πράσινα eventΔεξιώσεις – γεύματα – συνέδρια – γιορτές – εγκαίνια – προωθήσεις–  –  εκδηλώσεις σε αθλητικά γεγονότα – φεστιβάλ – συναυλίες – mega events – ραδιοτηλεοπτικά event / απ’ευθείας μεταδόσεις – τοπικά φεστιβάλ και γιορτές – βραβεύσεις – εταιρική φιλοξενία – παιδικές εκδηλώσεις  – συνεντεύξεις τύπου – business event – Ομιλίες – εκθέσεις – σεμινάρια – εκδρομές -party – ξεναγήσεις –  Βαφτίσεις – Γενέθλια – γεύματα εργασίας – coctail – εκδηλώσεις τοπικής αυτοδιοίκησης – hallmark event – τοπικά φεστιβάλ και κάθε τύπου εκδήλωση με σαφέστατη στρατηγική και αποτελεσματικότητα , χωρίς κανένα πρόβλημα – ελλείψεις –  παραλείψεις – κακή οργάνωση – ατέλειες


Το σεμινάριο Διοργάνωση Εκδηλώσεων   θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου , στις αίθουσες του Καριέρα , Αποστόλου Παύλου 10 στο Μαρούσι ( πίσω από το νοσοκομείο Υγεία )  , στις 10.00 .

Παρουσιάζει και διδάσκει ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου    Διευθυντής επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων στον Kiss Fm 92,9 .Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 .

Πληροφορίες και έγκαιρη κράτηση θέσεων στην εταιρεία Καριέρα ( Kariera business seminars ) , στο 210 81.15.300 κες Κοροβέση Μαρία mkorovesi@kariera.gr  και Αγγελική Παναγιώτου Angeliki.Panagiotou@kariera.gr

 

—————————————————————————————————————————————————

Seminar Event Event , Saturday, December 17.

Join the Seminar Organized events, learn and work in a single focused  strategically events. Any event that will draw you a complete success and visible gains on the specific objectives which you set.

We train in Organized Christmas events – New Year Reception – Tourist event – Music – Concert – Protocol Etiquette – Online business Events – Weddings – Green event – Receptions – Lunches – meetings – celebrations – inaugurated – promotions, – events in sports events – festivals – concerts – mega events – broadcast event / direct broadcasting – local festivals and celebrations – awards – corporate hospitality – childhood events – press conferences – business event – Speeches – shows – workshops – tours-party – tours – Christenings – Birthdays – lunches – coctail – local events – hallmark event – local festivals and any type of event with a very clear strategy and effectiveness, without any problems – failures – failures – poor organization – exemptions .

Σεμινάριο, Δημόσιες Σχέσεις το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου .

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page : Δηλώστε συμμετοχή στο σεμινάριο Δημόσιες Σχέσεις το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου ,  για να μάθετε πως θα επικοινωνείτε καλύτερα και αποτελεσματικά .

 

Θα δημιουργείτε αληθινές σχέσεις .

 

Θα πείθετε και θα διαπραγματεύεστε με απόλυτη επιτυχία .

 

Θα γνωριστείτε με ανθρώπους με πάθος για τις δημόσιες σχέσεις .

 

Θα μπορείτε να δημιουργείτε υπέροχη εικόνα για τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις .

 

Να ενσωματώνετε τις αξίες του ήθους , της αξιοπιστίας , της συνέπειας , της ειλικρίνειας , της διαφάνειας .

 

Θα σκέφτεστε με έναν διαφορετικό τρόπο και θα βλέπετε έναν διαφορετικό κόσμο , αισιόδοξο , πλούσιο και γεμάτο ευκαιρίες .

 

Θα μπορείτε να παρακινείτε τους ανθρώπους να εργάζονται με γνώμονα τον άνθρωπο .

 

Πρακτικά θα σχεδιάζετε όλα τα προγράμματα δημοσίων σχέσεων : Χορηγία – Κοινωνική Ευθύνη – Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων – Δημιουργία Σχέσεων – Σχέσεις με τα Μέσα Ενημέρωσης – Δελτίο Τύπου – Συνεντεύξεις Τύπου – Διοργάνωση Εκδηλώσεων – Lobbying – Πολιτική Επικοινωνία – Εξυπηρέτηση Συνεργατών – Παρουσιάσεις – Ρητορία – Image Making – Αρμοδιότητες Συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων .

 

Θα κάνετε ευτυχισμένες τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους τους .

 

 

Το σεμινάριο Δημόσιες Σχέσεις  θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου , στις αίθουσες του Καριέρα , Αποστόλου Παύλου 10 στο Μαρούσι ( πίσω από το νοσοκομείο Υγεία )  , στις 10.00 .

Παρουσιάζει και διδάσκει ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου    Διευθυντής επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων στον Kiss Fm 92,9 .Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 .

Πληροφορίες και έγκαιρη κράτηση θέσεων στην εταιρεία Καριέρα ( Kariera business seminars ) , στο 210 81.15.300 κες Κοροβέση Μαρία mkorovesi@kariera.gr  και Αγγελική Παναγιώτου Angeliki.Panagiotou@kariera.gr

 

 

 

 

 

Seminar in Public Relations Saturday, December 3.

Join the Public Relations Seminar to learn how to better communicator and effectively.

You can create real relationships.

You can  persuade and negotiate successfully.

Get acquainted with people with a passion for public relations.

You can create a wonderful image for people and businesses.

To embed the values ​​of good character, reliability, consistency, honesty, transparency.

We think in a different way and see a different world, optimistic, generous and full of opportunities.

You will be able to motivate people to work-oriented man.

Proceedings will be planning all programs PR: Chorigia  – Social Responsibility – Communication Crisis Management – Creating Relations – Relations with the Media – Press Releases – Press Conferences – Events – Lobbying – Political Communication – Service Partners – Presentations – Rhetor – Image Making .

You will make happy companies and their people.

Πραγματική περίπτωση εφαρμογής Δημοσίων Σχέσεων. Δηλώστε συμμετοχή στο σεμινάριο της 3ης Δεκεμβρίου ζήστε μία φανταστική εμπειρία και εκπαιδευτείτε πρακτικά .Οι Δημόσιες Σχέσεις ΔΕΝ είναι γνωριμίες – χαμόγελα – «νύχτα» – ψέματα και χάσιμο χρόνου . Είναι επιστήμη . Ελάτε , μάθετε και εργαστείτε στα Προγράμματα Κοινωνικής Ευθύνης – Χορηγίας – Branding – Σχέσεις με τα Μέσα Ενημέρωσης – Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων – Δελτίο Τύπου – Συνέντευξη Τύπου – Διοργάνωσης Εκδηλώσεων – Lobbying – Ψυχολογίας – Παρουσιάσεις – Image Making – Εκπαίδευσης Στελεχών – Εταιρικής Εικόνας – Εταιρικής Ταυτότητας- Εταιρικής Επικοινωνίας .

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page : Μία απο τις συνεργασίες την οποία πραγματικά απολαύσαμε και αποτέλεσε και για εμάς ένα δυνατό test ήταν με μία αλυσίδα super market .

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι επιστήμη . Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι μία απαραίτητη επιστήμη .

Συναντήθηκα με ένα έμπειρο στέλεχος σε τομείς επικοινωνίας , τυχαία σε ένα δείπνο με μία φιλική παρέα . Ξεκινήσαμε μία συζήτηση για την οικονομική κρίση για να φτάσουμε να του αναλύσω τη δράση των Δημοσίων Σχέσεων . Μέχρι τότε παρά την εμπειρία του, πίστευε – όπως δυστυχώς και αρκετοί επαγγελματίες και επιχειρηματίες – πως οι Δημόσιες Σχέσεις είναι γνωριμίες – χαμόγελα – «νύχτα» – ψέματα και ……….χάσιμο χρόνου .Είχε μία θολή εικόνα για τις Δημόσιες Σχέσεις .

Μου ανέφερε πως εδώ και ενάμιση χρόνο εργαζόταν ως Manager σε ένα από τα καταστήματα μίας αλυσίδας super market .

To Management της αλυσίδας , προέβη τους τελευταίους μήνες σε περικοπές χρημάτων της επικοινωνίας και σκέφτονταν να ξεκινήσουν καμπάνια μείωσης των τιμών σε προιόντα ώστε να προσελκύσουν πελάτες οι οποίοι στρέφονταν πρός άλλες αλυσίδες .

Του εξήγησα την ιδιότητα μου και τι ακριβώς είναι οι Δημόσιες Σχέσεις . Του ανέφερα πως είναι επιστήμη την οποία υπηρετούν εξειδικευμένοι σύμβουλοι , είναι αξίες – σχέσεις εμπιστοσύνης – κέρδη σε όλα τα επίπεδα και στον οικονομικό τομέα και πως δημιουργούν Ευτυχισμένες Επιχειρήσεις και Ευτυχισμένους ανθρώπους .

Μέσα στην επόμενη εβδομάδα , μου έκλεισε ραντεβού με το Management . H συνάντηση μας είχε διάρκεια τεσσάρων και πλέον ωρών .Μετά από μία εβδομάδα ξεκινήσαμε συνεργασία σε επίπεδο συμβουλευτικής και σχεδιασμού πλάνου Δημοσίων Σχέσεων .

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι επιστήμη . Είναι όλο το κεφάλαιο της επιχείρησης .

Για έναν μήνα ερευνούσαμε , εσωτερικά και εξωτερικά της αλυσίδας .

Παράλληλα σχεδιάσαμε ένα πλάνο Δημοσίων Σχέσεων το οποίο συνεχώς εμπλουτίζαμε με στοιχεία που προέκυπταν από την έρευνα και την προσωπική παρατήρηση .

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι κέρδη σε όλα τα επίπεδα , για κάθε επιχείρηση .

Οι Βασικοί μας συμβουλευτικοί άξονες :

 1. Οι Δημόσιες Σχέσεις φέρνουν κέρδη με κάθε πρόγραμμα που εφαρμόζουν . Διαφορετικά δεν υπάρχει λόγος να εφαρμοστούν . Όταν κυρίαρχο στοιχείο στις επιλογές των πελατών είναι η τιμή τότε η επιχείρηση έχει πατήσει το κουμπί για την αντίστροφη μέτρηση της καταστροφής της . Εάν η αλυσίδα είχε σαν κύριο επιχείρημα τις τιμές , αυτό σημαίνει πως δεν δούλευε τίποτε άλλο σωστά .
 2. Οι Δημόσιες Σχέσεις επικεντρώνονται στη Δημιουργία Σχέσεων .
 3. Αυτό που έπρεπε να κάνουν είναι να προσελκύσουν πελάτες με άλλους τρόπους .
 4. Η εφαρμογή της επιστήμης των Δημοσίων Σχέσεων επεμβαίνει σε όλα όσα δημιουργούν την εικόνα μίας επιχείρησης , όπως έπρεπε να κάνουμε και τώρα .
 5. Με τον σχεδιασμό μας , θα πραγματοποιούσαμε μία καμπάνια επικοινωνίας στην οποία θα εξηγούσαμε στον κόσμο ΓΙΑΤΙ πρέπει να προτιμήσουν αυτή την αλυσίδα .
 6. Ακόμα και στη συμβουλευτική μας στα διαφημιστικά προγράμματα της αλυσίδας ( οι δημόσιες σχέσεις ως κοινωνική επιστήμη συνεργάζεται με τη διαφήμιση στην στρατηγική διείσδυσης των μηνυμάτων ) , συστήσαμε στη διαφημιστική εταιρεία να επικεντρωθεί βάση συγκεκριμένης στρατηγικής στο να δημιουργήσει διαφημίσεις που να φέρουν πελάτες , όχι διαφημίσεις τέχνης , που να διεκδικούν βραβεία ποιότητας και φωτογραφίας και η επιχείρηση να πληρώνει κουλτούρα .Η διαφήμιση όπως και κάθε επικοινωνιακή εφαρμογή της επιστήμης των δημοσίων σχέσεων έπρεπε να φέρουν κέρδη .
 7. Συστήσαμε όχι περικοπή των δαπανών επικοινωνίας αλλά αύξηση γιατί όταν οι οικονομίες είναι σε καθοδική τροχιά είναι σε σύγχηση οι αγορές και αυτός που συνεχίζει να κάνει προτάσεις αυξάνει τα κέρδη του .
 8. Εκπαιδεύσαμε όλες τις βαθμίδες του προσωπικού στην ανθρωποκεντρική στρατηγική των Δημοσίων Σχέσεων ( συνέπεια – εντιμότητα – ευχάριστες προσωπικότητες – γελαστοί – υπερήφανοι – ηθικοί ) .
 9. Επιλέξαμε μία σαφέστατη στρατηγική επικοινωνίας με τακτικές οι οποίες όλες ήταν απόλυτα «συνδεδεμένες» με τη στρατηγική .
 10. Εκπονήσαμε πρόγραμμα Εσωτερικών Δημοσίων Σχέσεων . Υπήρχε διάφανη επικοινωνία – δόθηκαν αξία και αποστολή σε κάθε εργαζόμενο – αποφάσιζαν σε πολλά θέματα οι ίδιοι οι εργαζόμενοι – δεν υπήρχαν μυστικά – οργανώσαμε στρατηγικά εσωτερικές εκδηλώσεις για καλυτέρευση των υπό κατάρρευση σχέσεων των εργαζομένων .Υπήρχε ανταλλαγή ιδεών – πάθος και αλληλοκάλυψη των εργαζομένων .
 11. Επαναπροσδιορίσαμε την αλυσίδα . Δεν θα ήταν απλά ένα super market αλλά ένα Brand , δηλαδή μία ιδέα ευχάριστη – μοναδική με δικά της χαρακτηριστικά .
 12. Στην επικοινωνιακή καμπάνια Δημοσίων Σχέσεων , δώσαμε πολλές εναλλακτικές προτάσεις του γιατί πρέπει οι άνθρωποι να προτιμούν αυτή την αλυσίδα .
 13. Πείσαμε το Management πως οι άνθρωποι επικοινωνούν με κάθε τι που εκφράζεται η επιχείρηση .Μέσω της συμπεριφοράς των ανθρώπων της , των εκδηλώσεων της , του επιπέδου των προσφορών της , της ατμόσφαιρας των καταστημάτων της , με το λογότυπο της , με τα πάντα .
 14. Πραγματοποίησαμε ποιοτική – κοινωνική έρευνα και είδαμε τι επηρρεάζει τους ανθρώπους , κάτω από ποιές συνθήκες και σε ποιά επίπεδα θα έπρεπε επικοινωνιακά και δομικά να επέμβουμε . Μελετήσαμε τις κοινωνικές συνθήκες και τις συγκυρίες .
 15. Οι Δημόσιες Σχέσεις έχουν τεράστιες δυνατότητες τις οποίες εκμεταλλευτήκαμε στο έπακρο . Εξηγήσαμε ποιά είναι η αλυσίδα και τι ακριβώς προσφέρει , δηλαδή ποιά είναι η επιχείρηση εξηγώντας τις δομές της , κάτι που μπορεί να θεωρείτε αυτονόητο αλλά οι άνθρωποι δεν το γνωρίζουν . Δηλαδή τι όφελος έχει ο κόσμος από τις αγορές στο super market ; αυτό για τους ανθρώπους της επιχείρησης μπορεί να φαντάζει αυονόητο όμως για τον περισσότερο κόσμο δεν είναι .
 16. Με τις τεχνικές των Δημοσίων Σχέσεων είπαμε την ιστορία της επιχείρησης . Πότε ιδρύθηκε , γιατί , ποιοί είναι οι ιδιοκτήτες της , τι άνθρωποι είναι , πως σκέφτονται , πως διοικούν , ποιοί είναι οι εργαζόμενοι και άλλα στοιχεία ενισχύουν τη δημιουργία συναισθηματικών σχέσεων .
 17. Εφαρμόσαμε ένα ακόμα πρόγραμμα Δημοσίων Σχέσεων και πραγματοποιήσαμε Χορηγικές Εκδηλώσεις , ώστε να βρεθούμε και με αυτό τον τρόπο μπροστά στο κοινό μας .
 18. Ενσωματώσαμε στους ανθρώπους της επιχείρησης τις ανθρώπινες αξίες . Εφαρμόσαμε πλήρως το πρόγραμμα των Δημοσίων Σχέσεων Image Making .
 19. Βρίσκαμε κάθε λεπτό όλο και περισσότερους λόγους για να κάνουμε τους ανθρώπους να προσέξουν και να επιλέξουν την επιχείρηση .
 20. Στην εξυπηρέτηση των πελατών υπήρχε ένα τεράστιο πρόβλημα ( όπως και στη συντριπτική πελιοψηφία των επιχειρήσεων με τις οποίες συνεργάζομαι ή μελετώ ) . Η αλυσίδα super market δεν είχε δώσει έμφαση στο να υπηρετούν , οι εργαζόμενοι τους πελάτες . Εδώ παρατηρούμε τον φαινόμενο του να δαπανά η επιχείρηση τεράστια ποσά σε διαφήμιση για να προσελκύσει πελάτες και όταν αυτοί έρχονται , οι υπάλληλοι με τον τρόπο τους τους λένε , « σήκω φύγε τώρα » .Τους εκπαιδεύσαμε στην αληθινή εξυπηρέτηση .
 21. Κάναμε Branding . «Χτίσαμε» την εικόνα του ονόματος . Την γεμίσαμε ιδέες ευχάριστες , κοινωνικές , αληθινές , με αξίες , ποιότητα σε όλα τα επίπεδα , συμπαθητικότητα .
 22. Στρατηγικά κάναμε ΜΙΑ σαφή ξεκάθαρη επικοινωνιακή πρόταση στην αγορά ώστε να δημιουργήσουμε μία εικόνα ξεκάθαρη επίσης και διαφοροποιημένη .
 23. Επιμείναμε στην προσωπική επαφή του κόσμου με τους ανθρώπους μας , για να δημιουργήσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης , κάναμε παντού στις επαφές μας καλή εντύπωση , γίναμε στρατηγικά αποδέκτες καλών σχολίων στα Μέσα Ενημέρωσης .
 24. Διαχειριζόμασταν κάθε παράπονο και κάθε κρίση , δημιουργικά ως ευκαιρία .
 25. Στρατηγικά διοργανώσαμε πλήθος εκδηλώσεων , με μετρήσιμα απόλυτα , κέρδη οικονομικά και στην εικόνα της αλυσίδας . Προωθητικές ενέργειες – Χορηγίες – Εσωτερικές Εταιρικές εκδηλώσεις – Σεμινάρια – Συνέδρια .

Όλα τα προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων μας επέστρεφαν πίσω κέρδη , στον οικονομικό τομέα και σε όλα τα επίπεδα της εικόνας και του Branding . Όλα τα οφέλη μετρήσιμα .

Το σεμινάριο Δημόσιες Σχέσεις  θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου , στις αίθουσες του Καριέρα , Αποστόλου Παύλου 10 στο Μαρούσι ( πίσω από το νοσοκομείο Υγεία )  , στις 10.00 .

Παρουσιάζει και διδάσκει ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου    Διευθυντής επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων στον Kiss Fm 92,9 .Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 .

Πληροφορίες και έγκαιρη κράτηση θέσεων στην εταιρεία Καριέρα ( Kariera business seminars ) , στο 210 81.15.300 κες Κοροβέση Μαρία mkorovesi@kariera.gr  και Αγγελική Παναγιώτου Angeliki.Panagiotou@kariera.gr

 ————————————————————————————————————————-

English Edition :

One of the collaborations that really enjoyed it and it was for us a test was possible with a chain super market.

The Public Relations is a science. The Public Relations is an essential science.

I met an experienced executive in the fields of communication, randomly assigned to a dinner with a friendly company. We started a discussion about the economic crisis to get to analyze the action of PR. Until then, despite his experience, he believed – as unfortunately many professionals and businessmen – how Public Relations is dating – smiles – ‘night «- lies and ………. waste of time. He had a blurred image Public Relations.

He said that over a half years working as a Manager in one of the  shops of super market’ s chain .

The Management, has in recent months to cut money in communication and thinking to launch campaign to reduce prices on products to attract customers who switch to other chains.

I explained my status and what is public relations. He said it is a science which employed specialist consultants are values ​​- trust – profits at all levels and economic sectors that create and Happy Enterprises and happy people.

Within the next week, I closed meeting with the Management. Our meeting lasted more than four hours. After one week we started together design plan for Public Relations.

The Public Relations is a science. It’s all the company’s capital.

For one month researching, inner and outer chain.

In parallel we designed a plan for Public Relations which is constantly enriched with data resulting from research and personal observation.

The Public Relations are profits at all levels, for each firm.

Our main consultative principles:

The Public Relations brings benefits to each program operated. Otherwise there is no reason to apply. When the dominant element in customer choice is the price then the company has pressed the button on the countdown of its destruction. If the chain had as a main argument values, this means that anything not working properly.

The Public Relations focus on Creating Relations.

What you should do is to attract customers in other ways.

The application of science PR interferes in everything you create the image of a company, as we had to do now.

In our design, we were making a campaign communication in which we explained to the world why we should prefer this chain.

Even in counseling our advertising programs chain (public relations as a social science work in the advertising strategy to penetrate the messages), we established an advertising company to focus on the strategy to create ads that bring customers, not advertising art to claim prizes and photo quality and the company paying culture. advertising as any communication application of science in public relations should bring profits.

We set up not cut costs but increase communication because when economies are on a downward trajectory is confusing the markets and who continues to make proposals for increasing profits.

Trained all levels of staff in anthropocentric strategy of Public Relations (result – honesty – pleasant personalities – laughing – pride – ethical).

We chose a clear communication strategy with tactics which were all fully ‘connected’ to the strategy.

Develop an Internal Public Relations. There was clear communication – given value and sent to each worker – decide on many issues the workers themselves – there were no secrets – strategically organized internal events for the betterment of failed relationships of employees. There was an exchange of ideas – passion overlapping workers.

Realigned the chain. It would just be a super market, but a Brand, that is a pleasant idea – unique with its own characteristics.

In communication campaign Public Relations, we have many alternatives why should people prefer this chain.

Persuaded the Management how people interact with everything that is expressed by the company. Through the conduct of the people, events, the level of offerings, the atmosphere of its stores, with the logo, with everything.

A qualitative – social research and saw what influences people, under what circumstances and at what levels should communication and structurally intervene. We studied the social conditions and circumstances.

The Public Relations have enormous potential which we exploited to the fullest. Explain the chain and what it offers, namely what is the company explaining the structures, which may consider obvious but people do not know. So what benefit is the world of shopping in super market; this for the people of the enterprise may seem avonoito but for most people is not.

With the techniques of public relations said the company’s history. When founded, why, what are the owners of what people are, how they think, that run, what are the workers and other elements enhance the creation of emotional relationships.

We implemented a program which is still held a Public Relations and Sponsoring Events to find ourselves and in this way in front of our audience.

We incorporated the business people in human values. Fully implement the Programme of Public Relations Image Making.

We found every minute more and more reasons to get people to watch and choose the company.

Customer service was a huge problem (and the vast peliopsifia businesses with which I work or study). The chain super market did not give emphasis on serving the employees to customers. Here we observe the phenomenon of the company to spend huge amounts on advertising to attract customers when they come, the officials in their way of saying, ‘Get up get out now. «Educate them to true service.

We Branding. «We built» image name. The filling ideas are fun, social, true, with values, quality at all levels, sympathitikotita.

Strategically we have made a clear proposal for clear communication on the market to create a clear picture of well diversified.

We insisted on personal contact in the world with our people, to build trust, we have everywhere in our contacts good impression, we have strategically addressed good reviews in the media.

We manage every complaint and every crisis as a creative opportunity.

Strategically organized numerous events with fully measurable, economic gains in the image chain. Promotions – Sponsorship – Internal Corporate Events – Seminars – Conferences.

All public relations program we brought back profits in the financial sector and all levels of image and Branding. All measurable benefits.

Δημόσιες Σχέσεις και Χορηγία .

Η Χορηγία είναι κατ’εξοχήν μία δραστηριότητα των Δημοσίων Σχέσεων λόγω του ότι η φιλοσοφία της Χορηγίας δεν είναι η εμπορική επικοινωνία – προώθηση – διαφήμιση αλλά η ταύτιση του Χορηγού με καλές πράξεις , κοινωνικές και πολιτισμού με αποτέλεσμα τη θετική επίδραση στην εικόνα .

Άρθρο του Γιώργου  Παπατριανταφύλλου .

 

 

Ο κος Γιώργος Παπατριανταφύλλου, είναι συγγραφέας των βιβλίων :

 

 1.  Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων , εκδόσεις Σταμούλης 2008
 2.  Εταιρική Εικόνα , εκδόσεις Σταμούλης 2011.

 

 

 

 

Η  Χορηγία είναι κατ’εξοχήν μία δραστηριότητα των Δημοσίων Σχέσεων λόγω του ότι η φιλοσοφία της Χορηγίας δεν είναι η εμπορική επικοινωνία – προώθηση – διαφήμιση αλλά η ταύτιση του Χορηγού με καλές πράξεις , κοινωνικές και πολιτισμού με αποτέλεσμα τη θετική επίδραση στην εικόνα .

 

Ο Χορηγός δεν απαιτεί εμπορικά ανταλλάγματα ή εμπορική επικοινωνία .Η Χορηγική ενέργεια διαπιστώνεται και επικροτείται από την κοινωνία .

 

 

Η Χορηγία εμφανίσθηκε ως θεσμός το 509 π.χ .Οι πλουσιότεροι από τους Αθηναίους αναλάμβαναν όλη τη δαπάνη για τη διδασκαλία του δραματικού χορούστη μεγάλη γιορτή των Διονυσίων , γιαυτό και ονομάστηκαν χορηγοί.

 

ΟΡΙΣΜΟΣ :

Χορηγία (πολιτισμική – κοινωνική )είναι η χρηματοδότηση και στήριξη κρατικών και μη κερδοσκοπικών οργανισμών  και δραστηριοτήτων κοινωνικού περιεχομένου , από ιδιωτικές εππιχειρήσεις , εφ’όσον εμπεριέχει μεταφορά πόρων από τον ιδιωτικό στον δημόσιο – κοινωνικό τομέα και με αποκλειστκό αντιστάθμισμα των χορηγών , την πίστωση τους από την κοινωνία με την ευποιία τους .

Θαλής Κουτούπης – Πρακτικός Οδηγός Χορηγίας για Χορηγούς και αποδέκτες Χορηγιών.

 

Δεν είναι χορηγία οι χρηματοδοτήσεις , με αντιπαροχή προβολής , οι εμπορικές συμβάσεις ή οι από κοινού δραστηριότητες προβολής , όπως π.χ. Η χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών επιχειρήσεων ή προγραμμάτων και εκπομπών ραδιοτηλεοπτικών επιχειρήσεων από άλλες επιχειρήσεις παραγωγής αγαθών ή υπηρεσιών .

Η Χορηγία αποτελεί επένδυση στην κοινωνική εταιρική προσωπικότητα της επιχείρησης.

Η Χορηγία δεν είναι ούτε προσφορά , ούτε δωρεά , ούτε φιλανθρωπία ή ευεργεσία.

Αυτές είναι μονομερείς πράξεις , σε επίπεδο ατομικό .

Στις πιό πάνω περιπτώσεις ο δωρητής δεν περιμένει τίποτε άλλο εκτός από την εσωτερική , ηθική του ικανοποίηση και ίσως την ευνωμοσύνη του ευεργετηθέντος .

Η Χορηγία δεν είναι διαφήμιση , ούτε και προώθηση πωλήσεων  , ούτε γενικά εμπορική επικοινωνία.

Συχνά χρησιμοποιείται ο όρος Χορηγία προσχηματικά , ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για καθαρά εμπορικές συμβάσεις διαφήμισης ή προβολής μεταξύ κερδοσκοπικών εταιριών – οργανισμών , με αντιπαροχή την προβολή του χρηματοδότη ή και με στόχο μία «πειρατικής» μορφής διαφήμιση , γεγονός που αμαυρώνει τον χορηγικό θεσμό και επιτείνει τη σύγχηση.

Με τη Χορηγία δεν επιδιώκεται η προώθηση προιόντων αφού δεν περιγράφονται τα χαρακτηριστικά τους και τα πλεονεκτήματα τους και δεν προωθείται ο καταναλωτής στην αγορά τους , όπως με τη διαφήμιση.

Στην πλειοψηφία τους στη χορηγική επικοινωνία δεν αναφέρεται το προιόν αλλά η επωνυμία της παραγωγού εταιρείας.

Η όποια επικοινωνία στο πλαίσιο μίας χορηγίας δεν είναι απαραίτητο να διακινηθεί από τα μέσα επικοινωνίας με πληρωμένο χρόνο και χώρο όπως η διαφήμιση.

Στην εμπορική επικοινωνία ο πρωταρχικός και αποκλειστικός στόχος είναι οικονομικός και επιχειρηματικός και όχι κοινωνικός.

Στη διαφήμιση δεν υπάρχει μεταφορά πόρων από τον ιδιωτικό στον δημόσιο τομέα .

Οι βασικές περιοχές χορηγικών δραστηριοτήτων είναι τέσσερις :

 • Αυτές που φέρνουν την τέχνη κοντά στο ευρύ κοινό.
 • Αυτές που βοηθούν νέους δημιουργούς καλλιτέχνες να αναδείξουν το ταλέντο τους .
 • Αυτές που στηρίζουν μη κερδοσκοπικά παραδοσιακά ή πρωτοποριακά ιδρύματα , οργανισμούς , καλλιτεχνικά σχήματα  ( μουσεία / θέατρα / καλλιτεχνικές ομάδες / σχολές ) που αποδεδειγμένα υπηρετούν την τέχνη και έχουν ανάγκη στήριξης.
 • Αυτές που ενισχύουν τις υποδομές , τα έργα συντήρησης ή και αποκατάστασης και την προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς.

 

Συνεχίζεται στο επόμενο άρθρο …….

 

Δημόσιες Σχέσεις και δραστηριότητες Κοινωνικής Ευθύνης και Χορηγίας .

Δημόσιες Σχέσεις και δραστηριότητες Κοινωνικής Ευθύνης και Χορηγίας .

Οι δραστηριότητες Χορηγίας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τομέας δράσης των στελεχών στις Δημόσιες Σχέσεις , πράττονται μόνο όταν οι επιχειρήσεις πιστεύουν βαθιά σε αυτά και όχι γιατί εάν τα πραγματοποιήσουμε θα συγκινηθεί η κοινωνία και συνεπώς η επιχείρηση θα πουλά τα προιόντα της .

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δεν πρέπει να είναι επίπλαστη ( βιβλίο Εταιρική Εικόνα – Γιώργος Παπατριανταφύλλου εκ. Σταμούλης 2011 τιμή 13 ευρώ ) , αλλά να είναι η βασική αρχή δημιουργίας κάθε επιχείρησης .

Οι Δημόσιες Σχέσεις έχουν σαν αποστολή τον εξανθρωπισμό των επιχειρήσεων , μέσω της κοινωνικότητας που προσφέρουν τα Προγράμματα των Δημοσίων Σχέσεων .

Οι δραστηριότητες Χορηγίας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τομέας δράσης των στελεχών στις Δημόσιες Σχέσεις , πράττονται μόνο όταν οι επιχειρήσεις πιστεύουν βαθιά σε αυτά και όχι γιατί εάν τα πραγματοποιήσουμε θα συγκινηθεί η κοινωνία και συνεπώς η επιχείρηση θα πουλά τα προιόντα της .

Δημόσιες Σχέσεις και δραστηριότητες Χορηγίας .

1. Πολιτιστικές δραστηριότητες .

• Θεατρικές παραστάσεις ( διάθεση πόρων ή χρηματικού ποσού ) . Η θεατρική παράσταση δεν πρέπει να προέρχεται από επιχειρηματικό φορέα αλλά τα έσοδα αυτής να πηγαίνουν σε κοινωφελείς κοινωνικούς σκοπούς .

• Δραστηριότητες δημοσιότητας έργων ζωγράφων – λογοτεχνών – ανθρώπων των επιστημών .

• Διάθεση ποσών – πόρων και έμψυχου δυναμικού πρός τις επιστήμες και δραστηριότητες ολοκλήρωσης έργου αυτών .

2. Αθλητικές δραστηριότητες .

• Δημιουργία αθλητικών χώρων .

• Διοργάνωση αθλητικών γεγονότων με διάθεση των εσόδων αυτών σε κοινωφελείς κοινωνικούς σκοπούς .

3. Εκπαίδευση .

• Δραστηριότητες εκπαιδευτικού χαρακτήρα πρός εργασία κοινωνικών οφελημάτων κυρίως στον εθελοντισμό .

• Διάθεση πόρων πρός την κοινωνική εκπαίδευση εργαζομένων και στελεχών .

• Διάθεση πόρων για δημιουργία βιβλιοθηκών – ιδρυμάτων – μουσείων .

4. Μουσική .

• Διάθεση πόρων για μουσικές εκδηλώσεις – γιορτές – φεστιβάλ που προάγουν τη μουσική τέχνη και την πολιτιστική παράδοση .

• Όποια έσοδα αυτών των εκδηλώσεων πηγαίνουν στο κοινωνικό πεδίο και όχι σε επιχειρηματικά συμφέροντα , διότι στην περίπτωση αυτή είναι Sponsoring η δραστηριότητα και όχι Χορηγική .

Δημόσιες Σχέσεις και δραστηριότητες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης .

1. Πράσινες εκδηλώσεις .

• Οι Δημόσιες Σχέσεις εισηγούνται για ουσιατική δράση σχετικά με τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας . Ενημερώσεις για τις πηγές οι οποίες θα οδηγήσουν την ανθρωπότητα σε πηγές ενέργειας πέραν των ορυκτών που και το περιβάλλον επιβαρύνουν και δεν είναι ανεξάντλητες .

• Ουσιαστικές δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος από την επιχείρηση χωρίς διαφήμιση αλλά μόνο με δημοσιότητα καθώς δεν μπορεί να διαφημιστεί το καθήκον της κάθε επιχείρησης .

2. Ισότητα ανθρώπων .

• Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι το τμήμα αυτό που εισηγήται πάντα ίσες ευκαιρίες και ίσα δικαιώματα για κάθε άνθρωπο εντός και εκτός επιχειρήσεων . Αυτό επιτυγχάνεται με πρότυπο τους διοικητές κάθε επιχείρησης .

• Κατάργηση κάθε έννοιας ρατσιστικών αισθημάτων . • Διάθεση ποσών σε οργανισμούς για άτομα με ειδικά προσόντα ( ΑΜΕΑ ) .

• Πρόσληψη στην επιχείρηση ατόμων με ειδικά προσόντα ( ΑΜΕΑ ) .

• Διάθεση ποσών – προιόντων και πόρων σε αξαρτημένα άτομα και ενέργειες επανένταξης τους στην κοινωνία .

• Βεβαιότητα πως και η προσωπική ζωή των εργαζομένων κάθε επιχείρησης είναι σύμφωνοι με τις ηθικές αξίες αυτής .

3. Υγεία .

• Τα τμήματα Δημοσίων Σχέσεων εργάζονται ώστε να διαδίδεται και να υλοποιείται στην πράξη η καλή φυσική κατάσταση και η υγεία των ανθρώπων εντός και εκτός επιχείρησης .Επιτυγχάνεται με εσωτερικές ενημερώσεις και με την έννοια προστασίας του περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση .

• Προτροπή των εργαζομένων για συμμετοχή σε εκδηλώσεις αιμοδοσίας .

• Διάθεση χρονικού διαστήματος για υγιεινό φαγητό κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας .

4. Κοινωνία . Aπο τις Δημόσιες Σχέσεις , εισηγείται δράση για :

• Ενδιαφέρον για την τοπική κοινωνία .

• Προσλήψεις εργαζομένων από την τοπική κοινωνία .

• Διάθεση ποσών για υγιεινή και καθαριότητα στην τοπική κοινωνία .

• Αγαθοεργίες και φιλανθρωπικές ενέργειες πρός τα μέλη της τοπικής κοινωνίας .

Γενικά Δημόσιες Σχέσεις και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη :

Σύμφωνα με μελέτη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( ΟΚΕ , Ελλάδος ) σχετικά με την Κοινωνική Υπευθυνότητα καταγράφονται δεκάδες τομείς Κοινωνικής δράσης μίας επιχείρησης και όχι μόνο και επιλεκτικά για το περιβάλλον ή κάποιες συνεργασίες με ΜΚΟ πρός επίδειξη δήθεν των Κοινωνικών μας ενστίκτων . Στη μελέτη της ΟΚΕ ως τομείς Κοινωνικής Δράσης , ενδεικτικά αναφέρονται : Kαταπολέμηση Ανεργίας . Παροχές και στήριξη σε Ευπαθείς ομάδες. Προστασία του Περιβάλλοντος. Προγράμματα Ανακύκλωσης . Προστασία από την Ατμοσφαιρική Ρύπανση. Παροχές στους εργαζόμενους και στις οικογένειες τους . Περιβάλλον υγιεινής και αφάλειας στις επιχειρήσεις . Παροχή εκπαίδευσης στα στελέχη . Πολιτισμός και Ψυχαγωγία πρός τους εργαζόμενους . Κοινωνική Επιχειρηματικότητα .Ανάπτυξη με γνώμονα το συμφέρον της κοινωνίας και όχι μόνο το κέρδος της επιχείρησης . Υπεύθυνη Διοίκηση . Βοήθεια πρός όλους τους Τομείς Υγείας . Αιμοδοσία. Ενημέρωση για απειλητικές συνήθειες στην ανθρώπινη ζωή ( κάπνισμα / παχυσαρκία / υγιεινή ζωή …). Κυκλοφοριακή αγωγή . Υποστήριξη ομάδων απεξάρτησης από ναρκωτικά . Υποστήριξη ιδρυμάτων προστασίας παιδιών και άλλων σχετικών φορέων και ΜΚΟ. Εκπαιδευτικές και ενημερωτικές ενέργειες για παιδιά και ενηλίκους για ορθολογική διαχείριση των λειτουργιών της εταιρείας ώωστε να μην μολύνεται το Περιβάλλον. Θέσεις εργασίας για ειδικές ομάδες και γενικότερα καταπολέμησης της ανεργίας . Ενίσχυση άπορων ομάδων . Στήριξη και επιστημονική βοήθεια κακοποιημένων και εγκατελελειμμένων παιδιών . Βοήθεια και ενίσχυση άπορων οικογενειών. Δωρεάν ιατρικές εξατάσεις. Καμπάνια για μη κατανάλωση αλκοόλ πρίν την οδήγηση . Ευθύνη για τον πολιτισμό και την τέχνη. Σεβασμός στο ανθρώπινο δυναμικό. Ίσες ευκαιρίες . Υπεύθυνη αντιμετώπιση πελατών και ομάδων κοινού. Στήριξη του αθλητισμού. Υποστήριξη Αθλητικών ιδεωδών . Δράση κατά του Ρατσισμού και του Χουλιγκανισμού . Δημιουργία Βιοκλιματικών σχολείων . Σεβασμός στο Περιβάλλον και στον μαθητή. Δράση για ανάπτυξη κατανάλωσης καυσίμων με τη μικρότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος . Δημιουργία ενός κοινωνικού Τραπεζικού συστήματος , όπως παροχή τραπεζικών υπηρεσιών σε άτομα με ειδικές ανάγκες . Αγροτικός τομέας / κτηνοτροφία . Επιδόματα στα στελέχη . Προγράμματα ομαδικής ασφάλισης . Προώθηση και καλλιέργεια των καλλιτεχνικών , πνευματικών και πολιτιστικών ενδιαφερόντων των εργαζομένων και των οικογενειών τους . Ίδρυση πολιτιστικών ιδρυμάτων με ειδικές συλλογές έργων τέχνης , εκδοτική δραστηριότητα . Βοήθεια σε πολίτες εμπόλεμων χωρών ή σε πολίτες χωρών που έχουν ανάγκη ( για παράδειγμα σεισμόπληκτων χωρών ) .  Η Κοινωνική υπευθυνότητα επικοινωνείται με ενέργειες δημοσιότητας , δηλαδή με συνεντεύξεις τύπου , αρθρογραφία , συνεντεύξεις κτλπ .

Δημόσιες Σχέσεις και Διαχείριση Χορηγού Επικοινωνίας .

Δημόσιες Σχέσεις και Διαχείριση Χορηγού Επικοινωνίας .

Οι Δημόσιες Σχέσεις ταυτίζονται με τη Χορηγία γιατί αυτή δεν δεν έχει εισπρακτικά – εμπορικά οφέλη αλλά συμβάλει στην καλή εικόνα αυτού που πράττει τη Χορηγία και επιπλέον προσφέρει έργο στον Πολιτισμό και στο κοινωνικό σύνολο ευρύτερα .

Από τον υπεύθυνο στις Δημόσιες Σχέσεις μίας επιχείρησης ή οργανισμού αναζητείται ο Χορηγός Επικοινωνίας και ως τέτοιος χαρακτηρίζεται το Μέσο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας το οποίο αναλαμβάνει τη διάθεση πόρων για την πραγματοποίηση πολιτιστικού ή κοινωνικού γεγονότος ή δραστηριότητας το οποίο γεγονός ή η δραστηριότητα δεν έχουν εισπρακτικά – εμπορικά οφέλη αλλά μπορεί να έχουν εισπρακτικά οφέλη τα οποία θα διατεθούν στην κοινωνία ή σε κοινωφελή έργα .

Ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων μπορεί να είναι και το στέλεχος στα Μέσα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ο οποίος είναι και ο μόνος αρμόδιος να διαχειριστεί θέματα Χορηγίας .

Στην περίπτωση που τα εισπρακτικά οφέλη από το γεγονός ή την δραστηριότητα κατευθύνονται αμιγώς στην επιχειρηματική κερδοφορία η υποστήριξη δεν είναι χορηγία αλλά Sponsoring .

Συνήθως οι δραστηριότητες Sponsoring διαχειρίζονται από τα εμπορικά τμήματα των επιχειρήσεων .

Οι Δημόσιες Σχέσεις χειρίζονται κάθε Χορηγικό ζήτημα και σαφώς το κομμάτι της Χορηγίας Επικοινωνίας .

Γενικά Χαρακτηριστικά :

1. Οι Δημόσιες Σχέσεις σε κάθε επιχείρηση και τα στελέχη αυτών είναι υποχρεωμένα να γνωρίζουν πολύ καλά τον τρόπο λειτουργίας του κάθε Μέσου Ενημέρωσης και Επικοινωνίας .

2. Κάθε Μέσο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας διαθέτει ώς κύριο κεφάλαιο του τον διαφημιστικό του χρόνο και ευρύτερα τον χρόνο που διαθέτει για γνωστοποίηση πολιτιστικών και κοινωνικών ζητημάτων . Ως εκ τούτου οι πόροι που διαθέτει σε κάθε περίπτωση Χορηγίας είναι η διάθεση αυτών των χρονικών διαστημάτων .

Ο Σύμβουλος στις Δημόσιες Σχέσεις σε Μέσο Ενημέρωσης .

1. Ο Σύμβουλος στις Δημόσιες Σχέσεις σε Μέσο Ενημέρωσης , όταν δέχεται πρόταση για Χορηγία Επικοινωνίας , ζητά από τον φορέα που αιτείται , έναν πλήρη φάκελο ( ο οποίος μπορεί να είναι και σε ηλεκτρονική μορφή ) , στον οποίο θα πρέπει να αναφέρονται :

• Το προφίλ του φορέα .

• Η βασική ιδέα της εκδήλωσης .

• Το κοινό στο οποίο αυτή απευθύνεται .

• Η απάντηση του γιατί πραγματοποιείται η δραστηριότητα .

• Με ακρίβεια τα αιτήματα του φορέα .

• Ποιά τα οφέλη του Μέσου Ενημέρωσης και Επικοινωνίας από αυτή τη συνεργασία .ΠΡΟΣΟΧΗ !!!! Δεν εννοούνται τα διαφημιστικά οφέλη αλλά τα πνευματικά οφέλη από την ταύτιση από τη δραστηριότητα .

2. Ο Σύμβουλος στις Δημόσιες Σχέσεις σε Μέσο Ενημέρωσης , στη συνέχεια αξιολογεί την πρόταση με βάση τα ακόλουθα κριτήρια :

• Tην αξιοπιστία του φορέα .

• Τη σαφήνεια της πρότασης .

• Την ποιότητα επικοινωνίας του φορέα .

• Τη βεβαιότητα πως πρόκειται αμιγώς για δραστηριότητα της οποίας τα έσοδα εάν υπάρχουν θα μεταφερθούν στην κοινωνία ή σε κοινωφελείς σκοπούς και έργο .

3. Στη συνέχεια οι Δημόσιες Σχέσεις απαντούν στον φορέα , σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα εάν θα αποδεχούν ή όχι τη συνεργασία , διότι ο φορέας πρέπει να γνωρίζει εάν θα απευθύνει και αλλού την πρόταση .

4. Οι Δημόσιες Σχέσεις , σχεδιάζουν την καμπάνια επικοινωνίας της Χορηγίας η οποία μπορεί να περιλαμβάνει :

• Συνέντευξη τύπου .

• Αποστολή Δελτίου Τύπου .

• Άρθρα στον τύπο .

• Ένθετα θεματικά με στρατηγική δομή τα οποία να αναφέρονται στη δραστηριότητα .

• Έμπρακτη βοήθεια στο φορέα

• Εκπόνηση εθελοντικών προγραμμάτων πρός προσφορά των εργαζομένων του Μέσου Ενημέρωσης στη δραστηριότητα .

Ο Σύμβουλος στις Δημόσιες Σχέσεις σε φορέα αναζήτησης Χορηγίας :

1. Ο Σύμβουλος στις Δημόσιες Σχέσεις σε φορέα αναζήτησης Χορηγίας πρέπει να γνωρίζει πάρα πολύ καλά το φορέα του .

2. Να διαμορφώνει εξαιρετική εικόνα και παράλληλα να τη διαχειρίζεται επαρκώς.

3. Ο Σύμβουλος στις Δημόσιες Σχέσεις πρέπει να είναι απόλυτα ειλικρινής και να μην προσπαθήσει ποτέ να ξεγελάσει την επιχείρηση στην οποία απευθύνει την πρόταση Χορηγίας .

 4. Να είναι πάντα συνεπής .

5. Να σέβεται τη συνεργαζόμενη επιχείρηση και να φροντίζει ώστε να μένουν πάντα ευχαριστημένοι οι άνθρωποι της .

6. Ο Σύμβουλος στις Δημόσιες Σχέσεις σε φορέα αναζήτησης Χορηγίας , «χτίζει» σχέσεις εμπιστοσύνης .

7. Γνωρίζει πολύ καλά τον γραπτό και προφορικό λόγο και συντάσσει προτάσεις εύστοχες με σαφήνεια .

8. Μελετά πολύ καλά τα Μέσα Ενημέρωσης στα οποία απευθύνει την πρόταση του .

Η έννοια της Χορηγίας είναι σπουδαία και άμεσα συνυφασμένη επαγγελματικά με τις Δημόσιες Σχέσεις .

Οι Δημόσιες Σχέσεις ταυτίζονται με τη Χορηγία γιατί αυτή δεν δεν έχει εισπρακτικά – εμπορικά οφέλη αλλά συμβάλει στην καλή εικόνα αυτού που πράττει τη Χορηγία και επιπλέον προσφέρει έργο στον Πολιτισμό και στο κοινωνικό σύνολο ευρύτερα .