Ο εκπρόσωπος ενημέρωσης, πρέπει να είναι επιστήμων σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων.

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι επιστήμη εφαρμοσμένη της Ψυχολογίας και της Κοινωνιολογίας. Ο «θεωρητικός» πατέρας των Δημοσίων Σχέσεων Έντουαρντ Μπερνάις (ανηψιός του Σίγκμουντ Φρόυντ) ήταν ο πρώτος καθηγητής με έδρα Δημοσίων Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης το 1922.

Στην Αθήνα το 1965 στο παγκόσμιο συνέδριο της IPRA (International Public Relations Association) υπογράφηκε ο κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας των Δημοσίων Σχέσεων ο οποίος εφαρμόζεται μέχρι και σήμερα παγκοσμίως απο όλους τους επιστήμονες των Δημοσίων Σχέσεων γνωστός ως Κώδικας των Αθηνών (δείτε εδώ λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα της IPRA).

Ο εκπρόσωπος ενημέρωσης είναι ειδικότητα της επικοινωνίας η οποία αμιγώς εντάσσεται στα καθήκοντα του Συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων:

 • Γνωρίζει ψυχολογία και κοινωνιολογία.
 • Δεν δημιουργεί πανικό.
 • Διοχετεύει την είδηση με αξιοπιστία αφού στον πυρήνα της επιστήμης των Δημοσίων Σχέσεων είναι το Ήθος.
 • Αναλύει τις πληροφορίες για τις οποίες έχει πραγματοποιήσει έρευνα.
 • Είναι πολύ καλός γνώστης της σωματικής επικοινωνίας.
 • Διαθέτει ενσυναίσθηση ώστε να κατανοεί τις ομάδες των κοινών με τις οποίες επικοινωνεί.
 • Έχει εκπαιδευτεί ώστε να αντέχει κάτω απο συνθήκες πίεσης.
 • Διατηρεί και σέβεται τις αξίες του ήθους, της αξιοπιστίας, της διαφάνειας, της ειλικρίνειας και της συνέπειας.
 • Αναπτύσει σχέσεις με επιστημονικό τρόπο με τις ομάδες επικοινωνίας.
 • Έχει αναπτύξει τις δεξιότητες του στο λόγο, προφορικό και γραπτό.
 • Γνωρίζει πως η εικόνα του είναι ταυτισμένη με τον οργανισμό τον οποίο εκπροσωπεί.
 • Σχεδιάζει στρατηγικά κάθε του επικοινωνιακή κίνηση.
 • Διαθέτει πάντα την πιό κατάλληλη εικόνα ανά περίσταση.
 • Διατηρεί την ψυχραιμία του.
 • Εντυπωσιάζει με το στύλ του και τις επικοινωνιακές του δεξιότητες.

Παπατριανταφύλλου Γιώργος

Επικοινωνιολόγος.

Τι είναι οι Δημόσιες Σχέσεις.

 1. Η παλαιότερη εφαρμογή της επικοινωνίας.
 2. Ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ ομάδων και οργανισμών και μεταξύ οργανισμών.
 3. Η εσωτερική δομή, επικοινωνία και κουλτούρα κάθε οργανισμού.
 4. Η στρατηγική διοργάνωση εκδηλώσεων.
 5. Η άσκηση πίεσης βασισμένη σε ολιστικό σρατηγικό πλαίσιο.
 6. Η εκπαίδευση των βασικών δομών εξυπηρέτησης των συνεργατών.
 7. Η μεταφορά του κοινωνικού έργου κάθε επιχείρησης.
 8. Η επικοινωνιακή διαχείριση των κρίσεων.
 9. Η ανάπτυξη σχέσεων με τα ΜΜΕ.
 10. Η ανάπτυξη σχέσεων με ειδικές ομάδες.
 11. Το Brand Building.
 12. Το Image Making.
 13. Συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων πρός επίτευξη στρατηγικής επικοινωνίας.
 14. Η δημιουργία της εικόνας των οργανισμών και των φυσικών προσώπων με σκοπό την επίτευξη των σκοπών και στόχων στηριζόμενη στα στοιχεία αυτά που προυπάρχουν ως αξίες στη δομή οργανισμών ή φυσικών προσώπων.
 15. Η συμπεριφορά, η συναισθηματική επικοινωνία, η πειθώ, οι αξίες του ήθους , της αξιοπιστίας, της συνέπειας, της ειλικρίνειας, της διαφάνειας.
 16. Ο οργανωμένος σχεδιασμός προγραμάτων δημοσίων σχέσεων.
 17. Η πρακτική εφαρμογή των προγραμμάτων δημοσίων σχέσεων.
 18. Ο εντοπισμός των τάσεων και των στάσεων.
 19. Η μεταβολή των συμπεριφορών με μέθοδο ηθική και χρήση ηθικών επικοινωνιακών μέσων.
 20. Ήθος.

Παπατριανταφύλλου Γιώργος

Επικοινωνιολόγος.

Η ώρα των αλλαγών.


Η μεγάλη αλλαγή στις κοινωνικές μας δομές πρέπει να επιτευχθεί στον τρόπο σκέψης.

Παιδεία, καινοτομία, οικονομία, οργάνωση, τεχνολογία, περιβάλλον, επικοινωνία διαμορφώνουν τον κοινωνικό χάρτη του μέλλοντος.

Στην παιδεία είναι πιό απαραίτητος απο ποτέ ένας σχεδιασμός σε ορίζοντα εικοσαετίας στον οποίο να ενσωματωθεί το μοντέλο της απόλυτα εξατομικευμένης εκπαίδευσης το οποίο θα ωθεί τους μαθητές στον καταλληλότερο προσανατολισμό επαγγελματικό και κοινωνικό. Μεγάλο στοίχημα η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης ώστε να καλλιεργηθεί σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις βαθμίδες η δημιουργική ανάπτυξη του ατόμου ως πρός την προσωπικότητα του και την επαγγελματική – μορφωτική του ταυτότητα, συνείδηση και εκπαίδευση.


Η καινοτομία είναι ένας βασικός πυλώνας της προόδου κάθε σύγχρονης κοινωνίας. Όλα όσα μέχρι στιγμής η ανθρωπότητα έχει πετύχει είναι η ώρα να πάνε πιό κάτω σε ένα ακόμα πιό εξελιγμένο επίπεδο. Η καθημερινότητα, η ζωή ευρύτερα, οι συναλλαγές, γίνονται πιό εύκολα , πιό απλά αλλά πιό αποτελεσματικά. Ο άνθρωπος κερδίζει χρόνο, μαθαίνει περισσότερα, αναπτύσσει και αξιοποιεί περισσότερο τις δυνατότητες του εγκεφάλου του, ώστε να παραδώσει έναν κόσμο καλύτερο στην επόμενη γενιά.


Η οικονομία αποκτά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά με τα συμπεριφορικά οικονομικά, καθώς πλέον η ψυχολογία των ανθρώπων κρίνει όλο και περισσότερο τους δείκτες οι οποίοι θα ωθήσουν ή θα συγκρατήσουν την ευημερία μιας κοινωνίας. Διοίκηση, κυβέρνηση, κράτος, επιχειρηματικός ιστός, βιομηχανία, υπηρεσίες, μπορούν και πρέπει να κάνουν τους ανθρώπους να αισθάνονται ασφάλεια, ικανοποίηση και να λαμβάνουν εξυπηρέτηση υψηλού επιπέδου και να αυξάνουν διαρκώς τον δείκτη εμπιστοσύνης πρός τις θεσμικές αρχές οι οποίες ορίζουν τα οικονομικά μεγέθη.

Η οργάνωση των κοινωνιών επιβεβαιώνει το στρατηγικό και ρυθμιστικό τους πλαίσιο και κατά πόσο αυτό βρίσκεται στην υπηρεσία των πολιτών.

Η τεχνολογία είναι αναπόσπαστο κομμάτι της προόδου. Η επαυξημένη πραγματικότητα – augmented reality (θα είναι η πιό ζητηθείσα ειδικότητα το 2034 σύμφωνα με τις τάσεις των επαγγελμάτων του μέλλοντος) η τεχνητή νοημοσύνη, η μηχανική μάθηση καθορίζουν την εξέλιξη του ανθρώπινου γένους.

Το περιβάλλον, η αειφόρος ανάπτυξη, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι η κινητήρια δύναμη του πλανήτη.

Η επικοινωνία των ανθρώπων είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ορθής ανταλλαγής των πληροφοριών και απο τη σχέση αυτή εξαρτάται η εφαρμογή τους και η μετουσίωση τους σε ενέργειες.Κάθε σχέση, ορίζεται απο την επικοινωνία η οποία περνά απο πολλά κανάλια επικοινωνίας φυσικά και ηλεκτρονικά.

«Το μέσο είναι το μήνυμα» Μάρσαλ Μακ Λούαν.

Το ιερό καθήκον κάθε κοινωνίας είναι να πορευτεί με άλλη λογική, σε όλα τα επίπεδα. Λογική η οποία θα «σπρώξει» συνολικά και συλλογικά την ανθρωπότητα μπροστά καθώς αυτή είναι η αέναη πορεία της.ΜΠΡΟΣΤΑ.

Παπατριανταφύλλου Γιώργος Επικοινωνιολόγος.

Με μία άλλη λογική.

Οτιδήποτε συμβαίνει τώρα στο φυσικό κόσμο σταδιακά μεταφέρεται στον ψηφιακό.


Προϋπόθεση για τη μη δημιουργία κοινωνικών ανισοτήτων και διαφοετικών ταχυτήτων, είναι να αναπτυχθεί κουλτούρα προόδου, ώστε να δημιουργήσουμε το πλαίσιο υποδοχής και αποδοχής των αλλαγών της καινοτομίας και του διαφορετικού.


Η Net Generation (η ψηφιακή γενιά), έχει χαρακτηριστικά  τα οποία τη διαφοροποιούν αλλα δεν την αποκόπτουν απο το ευρύ κοινωνικό σύνολο αρκεί όσοι επικοινωνούν με αυτή τη γενιά να κατανοούν τις αλλαγές, διαφορετικά επέρχεται χάσμα.


Η γενιά αυτή είναι χαρισματική λόγω του ότι θα πετύχει τη μετάβαση στον ψηφιακό κόσμο.


Στις ομιλίες μου αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.


Οι μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου κυρίως στις δεκαετίες 80 και 90 διέθεταν το περίφημο λεύκωμα.Ένα τετράδιο στο οποίο έγραφαν οι ίδιες αλλά και οι φίλες και οι φίλοι τους συμβάντα της ζωής τους και ακολουθούσαν φωτογραφίες και σχόλια φίλων και συμμαθητών.

Το λεύκωμα πήγαινε απο χέρι σε χέρι και η κάθε παραλήπτρια-ης έγραφαν τις απόψεις τους.

Συγκρίνετε το λεύκωμα με το Facebook . Οι ομοιότητες είναι σοκαριστικές.Σχὀλια, φωτογραφίες, κοινοποιήσεις (απο το ένα χέρι στο άλλο) και πολλά ακόμα.

Κάθε άνθρωπος που θα συλλάβει τη σκέψη της αλλαγής απο τον φυσικό κόσμο στον ψηφιακό,  θα ανακαλύψει αμέτρητες ευκαιρίες επαγγελματικές και οικονομικής επιτυχίας αλλά και το σπουδαιότερο πως μπορεί να συμβάλλει στην πρόοδο της ανθρωπότητας.


Παλαιότερα για την αναζήτηση πληροφοριών χρειαζόμασταν μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Τώρα οι μηχανές αναζήτησης μας τις προσφέρουν σε κλάσματα δευτερολέπτου.

Τώρα έχουμε ψηφιακούς χάρτες, δορυφορική ενημέρωση, εφαρμογές που απλοποιούν την καθημερινότητα.


Ο εγκέφαλος ενός ανθρώπου της Net Generation κάνει χρήση νευρωνικών δικτύων που δεν είχε ενεργοποιήσει καμμία άλλη γενιά.

Το 2034 το πιό ζητηθέν επάγγελμα (most wanted) θα είναι αυτό του ειδικού Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality), ενώ είναι βέβαιο πως η πιο αναπτυσσόμενη βιομηχανία είναι αυτή της τεχνολογίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού.


Αν ταξιδεύαμε στο μέλλον θα διαπιστώναμε πως  κάθε μας δράση και ενέργεια περνούν μέσα απο τον ψηφιακό κόσμο (AR – AI – VR – ML).


Το εκπαιδευτικό σύστημα δεν πρέπει απλά να διδάσκει νέες τεχνολογίες αλλά να ωθεί τους πολίτες να εφευρίσκουν τεχνολογίες. 


Η τεχνολογία οργανώνει και συστηματοποιεί τις δράσεις μας. 


Κάθε τεχνολογικό επίτευγμα είναι ένα άλμα στο μέλλον.


Ο κόσμος πηγαίνει πρός το καλό. Η ζωή βελτιώνεται, η ποιότητα της αυξάνεται, ο χρόνος ελευθερώνεται οι σχέσεις αναπτύσσονται καλύτερα.

Η διαδρομή πρός την πρόοδο και τη ευημερία περνά μέσα απο την τεχνολογία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.


Δεν είναι επιλογή μας αλλά καθήκον μας. Να πάμε την ανθρωπότητα μπροστά.
— 
Παπατριανταφύλλου Γιώργος 

Επικοινωνιολόγος 

Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων.

Κάθε χρόνο στις 14 Οκτωβρίου τα μέλη της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC), του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO) και της Διεθνούς Τηλεπικοινωνιακής Ένωσης (ITU), γιορτάζουν την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων, προς τιμήν των χιλιάδων ειδικών σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίοι συνεργάζονται για την εκπόνηση των Διεθνών Προτύπων.

Τα Διεθνή Πρότυπα χρησιμοποιούνται σε εθνικό και τοπικό επίπεδο για να καλύπτουν απαιτήσεις της κοινωνίας, της αγοράς και της νομοθεσίας.

Επίσης, βοηθούν στην ανάπτυξη καλών πρακτικών και νέων τεχνολογιών, ενώ αποθαρρύνουν τη δημιουργία τεχνικών εμποδίων στις συναλλαγές μέσω των εθνικών νομοθεσιών.

Τα Διεθνή Πρότυπα προσφέρουν καθολικά αποδεκτές και αναγνωρισμένες λύσεις, με στόχο την πρόληψη θανάτων και τραυματισμών που οφείλονται στις φυσικές καταστροφές, τις μεταφορές, τα ατυχήματα, τις βιομηχανικές καταστροφές και τις επιδημίες.

Το έργο ανάπτυξης και καθιέρωσης  ελληνικών προτύπων για τη βιωσιμότητα των πόλεων βασίζεται σε διεθνή πρότυπα διαχείρισης (ISO 37101), δεικτών αναφοράς επιδόσεων των δήμων (ISO 37120) και μοντέλα αξιολόγησης των επιδόσεων λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους 17 γενικούς στρατηγικούς στόχους (SDGs) της διεθνούς συνθήκης των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για τη βιώσιμη ανάπτυξη (The 2030 Agenda for Sustainable Development) και ειδικότερα το στόχο 11 για πόλεις έξυπνες, ανθεκτικές, ασφαλείς, προσβάσιμες και ανοιχτές πόλεις σε όλους χωρίς αποκλεισμούς (Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable).

 Ο ΕΛΟΤ ( Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης) , αν και η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί παγκόσμια πρόκληση, οι στρατηγικές για την επίτευξη της βιωσιμότητας των πόλεων είναι τοπικές σε μεγάλο βαθμό, και ως εκ τούτου διαφέρουν στο πλαίσιο εφαρμογής και στο περιεχόμενο από χώρα σε χώρα και από περιοχή σε περιοχή.

Για το σκοπό αυτό ο ΕΛΟΤ προτείνει την υιοθέτηση του Προτύπου – πλαισίου για το Σύστημα Διαχείρισης ως βάση για την ανάπτυξη ελληνικού προτύπου έξυπνης πόλης. Στην εκδήλωση θα γίνει η παρουσίαση της πρότασης για το υπόδειγμα της ελληνικής πόλης του μέλλοντος και οι απόψεις στελεχών από Δήμους και Τοπική Αυτοδιοίκηση, Δημόσια Διοίκηση/Υπουργεία και  από Παρόχους δικτύων και έξυπνων υποδομών και υπηρεσιών π.χ. στις τηλεπικοινωνίες, ΤΠΕ, ενέργεια, και διαχείριση αποβλήτων.

Απο την ιστοσελίδα του ΕΛΟΤ :

Το έργο ανάπτυξης και καθιέρωσης  ελληνικών  προτύπων για τη βιωσιμότητα των πόλεων βασίζεται σε διεθνή πρότυπα διαχείρισης και μοντέλα αξιολόγησης των επιδόσεων λαμβάνοντας υπόψη τους 17 γενικούς στρατηγικούς στόχους (SDGs) της διεθνούς συνθήκης των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για τη βιώσιμη ανάπτυξη/“The 2030 Agenda for Sustainable Development” και ειδικότερα το στόχο 11 για πόλεις ασφαλείς, ανθεκτικές, ανοικτές χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμες/ Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable  (βλ.https://sustainabledevelopment.un.org/sdg11).

Το σχέδιο Προτύπου  ΕΛΟΤ ISO 37101 καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης με στόχο τη βιωσιμότητα των πόλεων (ΣΔ). Η βιωσιμότητα των πόλεων συμπεριλαμβάνει τα χαρακτηριστικά 

α) ανθεκτικότητας,  ικανότητας να επανακάμπτει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο λειτουργίας μετά από ένα αποδιοργανωτικό συμβάν, φυσική καταστροφή ή κρίση (ανθεκτικές πόλεις), 

β) αξιοποίησης έξυπνων υποδομών π.χ. ψηφιακών, δικτύων ενέργειας ή νερού, διαχείρισης αποβλήτων,  μεταφορών/συγκοινωνιών) και υπηρεσιών των πόλεων (έξυπνες πόλεις), 

γ) ανοικτότητας και προσβασιμότητας ΑμεΑ, για όλους   χωρίς αποκλεισμούς (inclusive cities), 

δ) ασφάλειας και ποιότητας ζωής και ελκυστικότητας για πολίτες, επισκέπτες, επιχειρήσεις και επενδυτές, και

ε) συμβίωσης με  φυσικό περιβάλλον/αστικά και περιαστικά οικοσυστήματα. 

Το σχέδιο ΕΛΟΤ αποτελεί την ελληνική έκδοση του Διεθνούς Προτύπου ISO 37101 και  επικεντρώνεται στις πόλεις ως πυλώνες προόδου για την βιωσιμότητα της κοινωνίας ως σύνολο. Με τη χρήση κατάλληλων δεικτών επιδόσεων οι πόλεις μπορεί  να μετρούν και να επικοινωνούν  τα αποτελέσματα στρατηγικών, προγραμμάτων, έργων, υποδομών. 

Το σχέδιο ΕΛΟΤ ISO 37101 

α) προάγει τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών στο συνεργατικό διάλογο, τις συνεργασίες, τις συνέργειες  και τον εταιρισμό για αναζήτηση όλο και περισσότερο αποδοτικότερων  λύσεων για την πρόληψη της διακινδύνευσης  και για βιώσιμες και έξυπνες πόλεις,

β) συμβάλλει στη βιωσιμότητα μέσω της αποδοτικής αξιοποίησης πόρων, τεχνογνωσίας, τεχνολογιών και καινοτομίας

γ) ευνοεί την ποιότητα σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες, προϊόντα και υπηρεσίες, με σεβασμό στην περιβαλλοντική και πολιτιστική κληρονομιά, και 

ε) παρέχει καθοδήγηση για οργανισμούς που εφαρμόζουν άλλα συμβατά συστήματα διαχείρισης  όπως είναι τα ISO 14001 (για το σεβασμό στο περιβαλλοντικό απόθεμα), ISO 45001 (για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία), ISO 50001 (για την εξοικονόμηση ενέργειας), ISO 20121 (για την αντιμετώπιση αποδιοργανωτικών συμβάντων), ISO 14046 (για τα αέρια του θερμοκηπίου) και ISO 26000 (για την κοινωνική ευθύνη των οργανισμών).

Παρόλο που η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί παγκόσμια πρόκληση, οι στρατηγικές για την επίτευξη της βιωσιμότητας των πόλεων είναι τοπικές σε μεγάλο βαθμό, και ως εκ τούτου διαφέρουν στο πλαίσιο εφαρμογής και στο περιεχόμενο από χώρα σε χώρα και από περιοχή σε περιοχή. Για το σκοπό αυτό ο ΕΛΟΤ προτείνει την υιοθέτηση του Προτύπου-πλαισίου για το ΣΔ ως βάση για την ανάπτυξη ελληνικού προτύπου έξυπνης πόλης.  

Το παρόν σχέδιο που υποβάλλεται στην κρίση των ενδιαφερομένων επεξεργάστηκε η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων  ΕΛΟΤ ΤΕΤ 16/ΟΕ 5 «Βιώσιμες και Έξυπνες πόλεις». 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων σχετικά με το σχέδιο αυτό και συγκεκριμένα επί του κειμένου και του τεχνικού περιεχομένου.

Για διευκολύνεται η ενσωμάτωσή τους,   οι παρατηρήσεις ή οι προτάσεις τροποποιήσεων πρέπει να αποσταλούν στη Διεύθυνση Τυποποίησης του ΕΛΟΤ το αργότερο μέχρι 13/10/2017, συμπληρώνοντας το συνημμένο έντυπο υποβολής σχολίων.

TO MEV 

MEV

Καινοτομία – οργάνωση – τεχνολογία Machine Learning:

MEV 

Municipality Electronic  Village

Δημοτικό Ηλεκτρονικό Χωριό 

“Όλη η Πόλη σου στα Χέρια σου”To MEV απλά και σύντομα. Tο MEV ( Municipality Electronic Village – Δημοτικό Ηλεκτρονικό «Χωριό» ) είναι το πρώτο Ελληνκό Site Κοινωνικής Δικτύωσης. το οποίο απευθύνεται στοχευμένα – οργανωμένα – απλά, σε κάθε πόλη – δήμο και στους δημότες αυτού.Σχεδιάστκε εξ᾽ολοκλήρο απο τονεπικοινωνιολόγο Γιώργο Παπατριανταφύλλου και υλοποιήθηκε απο την Doers S.A και τον Κώστα Γραματικογιάννη. 

 • Δίνει όλες τις εφαρμογές ώστε να στείλουν οι δημότες και οι πολίτες κάθε δήμου τις επιθυμίες, τα ερωτήματα και τις προτάσεις, για τη γειτονιά και την περιοχή τους ηλεκτρονικά, άμεσα και αποτελεσματκά στους αρμόδιους τομείς και στους κατάλληλους ανθρώπους.
 • Οργανώνει τους δημότες και τους πολίτες μίας πόλης να αναπτύξουν σχέσεις τόσο με ανθρώπους που δεν γνωρίζουν αλλά και με φίλους τους σε κάθε δήμο. Κοινό χαρακτηριστικό του Matching τα κοινά ενδιαφέροντα.
 • Οι δημότες εγγράφονται , έχει ο κάθε ένας δικό του προφίλ  και πολλές δυνατότητες για να πετύχουν προτάσεις – αιτήματα – επιθυμίες .
 • Διαθέτει  2 βασικές μοναδικές εφαρμογές :
 1. Lobbying (δηλαδή άσκηση πίεσης ) όπου καταθέτουν οι δημότες ομαδικά ή ατομικά όποιο αίτημα έχουν για τη γειτονιά τους την περιοχή τους , τον πολιτισμό , τον αθλητισμό , την καθαριότητα , τον εθελοντισμό και πολλούς ακόμα τομείς.
 2. Πως Θέλω Την Πόλη Μου όπου κάθε δημότης επιλέγει μέσω ειδικής εφαρμογής την ακριβή διεύθυνση στη γειτονιά του ή στην πόλη , αυτή εμφανίζεται στο χάρτη και εκεί τοποθετεί προτάσεις ή αιτήματα.

Το Mev θεωρεί κάθε πολίτη μοναδικό , δημιουργεί δίκτυα ενεργών πολιτών , συνδέει τους πολίτες και με τη δημοτική αρχή , ανταλάσσει πληροφορίες μεταξύ δικτύων και πολιτών , οργανώνει τη δράση τους , τους βοηθά να αλλάξουν την καθημερινότητα σας .

Το Mev δημιουργήθηκε για να Αναπτύσσει Σχέσεις μεταξύ ανθρώπων – μεταξύ ανθρώπων και τοπικής αυτοδιοίκησης – μεταξύ ομάδων και δικτύων ανθρώπων .

Το Mev ήρθε να βοηθήσει τους ανθρώπους να συνεργαστούν οργανωμένα για να πετύχουν τις επιθυμίες τους να αλλάξουν την εικόνα , να λύσουν προβλήματα , να αναβαθμίσουν τη γειτονιά τους , να γνωρίσουν ανθρώπους , να τους δίνει τη δυνατότητα να ακουστούν πραγματικά και πρακτικά , ώστε να γίνεται πραγματικότητα η επιθυμία τους.Η Μοναδικότητα του MEV.

Το Mev θεωρεί κάθε πολίτη μοναδικό , δημιουργεί δίκτυα ενεργών πολιτών , συνδέει τους πολίτες και με τη δημοτική αρχή , ανταλάσσει πληροφορίες μεταξύ δικτύων και πολιτών , οργανώνει τη δράση τους , τους βοηθά να αλλάξουν την καθημερινότητα σας .

Αναπτύσσει Σχέσεις μεταξύ ανθρώπων – μεταξύ ανθρώπων και τοπικής αυτοδιοίκησης – μεταξύ ομάδων και δικτύων ανθρώπων .

Δίνει εργαλεία στους ανθρώπους να συνεργαστούν οργανωμένα για να πετύχουν τις επιθυμίες τους να αλλάξουν την εικόνα , να λύσουν προβλήματα , να αναβαθμίσουν τη γειτονιά τους , να γνωρίσουν ανθρώπους , να τους δίνει τη δυνατότητα να ακουστούν πραγματικά και πρακτικά , ώστε να γίνεται πραγματικότητα η επιθυμία τους.

Το Mev δημιουργήθηκε απο μία ομάδα Ελλήνων ειδικών στην επικοινωνία και τις κοινωνικές επιστήμες , οι οποίοι κατανόησαν πολύ καλά μία διπλή ανάγκη . 

 1. Το πως οι άνθρωποι θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να πετυχαίνουν τις επιθυμίες τους οι οποίες σχετίζονταν με την αλλαγή απλών αλλά σοβαρών προβλημάτων της καθημερινότητας τους
 2. πως αυτό θα είχε αποτέλεσμα και δεν θα έπεφταν στο κενό οι ενέργειες κανενός πολίτη .

Το όραμα που έγινε πραγματικότητα.

Ενώνει τους δημότες ανάλογα με τα ενδιαφέροντα τους και τους δίνει εφαρμογές ώστε να ασκούν πίεση να ακούγονται , να προτείνουν με ακρίβεια και δορυφορικούς χάρτες τα καλύτερα για την πόλη τους γαι τη γειτονιά τους , για την καθημερινότητα τους

 • είναι η απόλυτη δημοκρατία .
 • λύνει προβλήματα , ενώνει τους ανθρώπους , καλυτερεύει τη ζωή .
 • πρώτο site κοινωνικής δικτύωσης παγκοσμίως απολύτως στοχευμένο στην άσκηση πίεσης
 • ικανοποιεί μεγάλες ανάγκες των σύγχρονων κοινωνιών 
 • καλύπτει ένα μεγάλο κενό των ανθρώπων . Τους τρόπους να κατακτήσουν θεσμικά – οργανωμένα – με στόχο, κάθε αίτημα τους να εκφράσουν κάθε παράπονο τους και να δούν τις καταστάσεις να αλλάζουν

Το Mev δημιουργήθηκε απο μία ομάδα Ελλήνων ειδικών στην επικοινωνία και τις κοινωνικές επιστήμες , οι οποίοι κατανόησαν πολύ καλά μία διπλή ανάγκη . Το πως οι άνθρωποι θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να πετυχαίνουν τις επιθυμίες τους οι οποίες σχετίζονταν με την αλλαγή απλών αλλά σοβαρών προβλημάτων της καθημερινότητας τους και δεύτερον πως αυτό θα είχε αποτέλεσμα και δεν θα έπεφταν στο κενό οι ενέργειες κανενός πολίτη .

Το MEV σχεδιάστηκε απο τον επικοινωνιολόγο Γιώργο Παπατριανταφύλλου ,ανήκει στην εταιρεία Minobi B.L.I.R HYPERLINK “https://www.minobi.gr/https://www.minobi.gr και υλοποιήθηκε απο τη εταιρεία παραγωγής λογισμικού world of ethos  HYPERLINK “http://www.worldofethos.com/http://www.worldofethos.com

Σλόγκαν :

Όλη η Πόλη σου στα Χέρια σου .

MEV

Όλα ξεκινούν απο την Επικοινωνία.

Η Επικοινωνιακή Διαχείριση των Κρίσεων είναι αναγκαίο να πραγματοποιείται απο ειδικούς της Επικοινωνίας.
Αυτό γιατί μόνο ένας ειδικός της Επικοινωνίας μπορεί να διαχειριστεί τις πληροφορίες με κατάλληλο τρόπο ώστε να υπάρξει επαρκής ενημέρωση και μη διασπορά πανικού.
«Η Επικοινωνία είναι επιστήμη και διδάσκεται.»
Ο βαθμός αξιοπιστίας, των αξιών της ειλικρίνειας, του ήθους, της συνέπειας, της διαφάνειας είναι χαρακτηριστικά απαραίτητα στην Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων.
Κατά τη διάρκεια της διαχείρισης μιας κρίσης  είναι πολλοί οι παράγοντες που είναι πιθανό να δημιουργήσουν πανικό στην κοινή γνώμη και κατ᾽επέκταση αστάθεια στις κοινωνικές και οικονομικές δομές.
Ποιές είναι οι απαραίτητες τακτικές του εκπροσώπου ενημέρωσης (spokesperson) στην ορθή Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων :
 • κατάλληλη ψυχολογία
 • να είναι θετικός ως προσωπικότητα
 • να μπορεί να διαχειριστεί ο ίδιος τα συναισθήματα του
 • να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά και με σαφήνεια το λόγο
 • να έχει εκπαιδευτεί και να διαθέτει καλή σωματική επικοινωνία
 • καλή βλεμματική επικοινωνία
 • να διαθέτει κατανόηση , ενσυναίσθηση και να αποδέχεται όλα τα ερωτήματα
 • να δίνει σαφείς απαντήσεις
 • να διαθέτει αξιοπιστία, ήθος, ειλικρίνεια, συνέπεια, διαφάνεια
 • να αποδίδει όλα τα στοιχεία
 • να έχει αυτοπεποίθηση
 • να έχει σχεδιάσει τη δημιουργία άρτιων δομών διάχυσης πληροφοριών
 • να αναπτύσσει σχέσεις
 • να δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης

Ο Spokesperson θα πρέπει να έχει εκπαιδευτεί σε όλες τις προαναφερόμενες δομές.

Κατά τη διάρκεια της Επικοινωνιακής Διαχείρισης των Κρίσεων όλος ο οργανισμός και η οντότητα κάθε επιχείρησης είναι η ίδια αυτή η προσωπικότητα του εκπροσώπου ενημέρωσης. Το Μέσο είναι το Μήνυμα, ο άνθρωπος ο οποίος διοχετεύει τις πληροφορίες ταυτίζει την εικόνα του με τον φορέα που εκπροσωπεί.

 

Παπατριανταφύλλου Γιώργος
Επικοινωνιολόγος
Μέλος του προεδρείου της Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων ( επιστημονικό σωματείο)
Συγγραφέας των βιβλίων «Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων» και «Εταρική Εικόνα«
6974313052

Το Μέσο είναι το Μήνυμα.

 

«Το Μέσο είναι το Μήνυμα» είναι μία απο τις πιό προσδιοριστικές φράσεις που έχουν ποτέ ειπωθεί για την επιστήμη της Επικοινωνίας και ανήκει στον Καναδό κορυφαίο επιστήμονα της επικοινωνίας Μάρσαλ Μακλούαν.

Η φράση αυτή εμπεριέχει το κεντρικό μήνυμα της επικοινωνίας, πως οποιαδήποτε προσωπική, εταιρική , πολιτική ή άλλη επικοινωνία, παίρνει τη «μορφή» και την εικόνα του ανθρώπου ή του μέσου που τη μεταφέρει.

Το ίδιο μήνυμα έχει διαφορετική βαρύτητα ανάλογα απο το ποιός το μεταφέρει.

Εμπιστευόμαστε τους ανθρώπους και τα μέσα ενημέρωσης τα οποία χαρακτηρίζουμε ως αξιόπιστα, συνεπή , ειλικρινά και διαφανή.

Οι αξίες αυτές οικοδομούνται μόνο όταν το μέσο διοχέτευσης του μηνύματος έχει αναπτύξει με επιστημονικό τρόπο τις επικοινωνιακές δεξιότητες.

Είναι απαραίτητη στα φυσικά πρόσωπα η άσκηση στη διαχείριση των συναισθημάτων , η ορθή χρήση της σωματικής επικοινωνίας, η εκφορά και η χρήση του λόγου, η επικοινωνιακή στρατηγική και στόχευση, η ανάπτυξη των επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων.

Τότε λέγονται τα καλύτερα για τον άνθρωπο μετά απο συναντήσεις , ομιλίες , παρουσιάσεις.

Σε πείραμα το οποίο έχει πραγματοποιήσει, τα ίδια διαφημσιτικά μηνύματα είχαν διαφορετική επιρροή ανάλογα με το τηλεοπτικό κανάλι που προβάλλονταν.

Η φράση αυτή έχει πολλές φορές ερμηνευθεί με αστοχία χωρίς να αποδίδεται η πραγματική της υπόσταση και δυναμική τα οποία αποτελούν τον πυρήνα της επικοινωνίας .

Το μέσο είναι το μήνυμα σημαίνει πως κάθε τι το οποίο αναφέρουμε , προβάλουμε , προωθούμε , διαφημίζουμε και κάθε μορφή επικοινωνίας και μηνύματος, λαμβάνουν την εικόνα και τη υπόσταση του μέσου που τα μεταφέρει και διοχετεύουν .

Συνεπώς όσο πιό αξιόπιστη είναι η πηγή , ηθική , «καθαρή» , συνεπής τα μηνύματα της απολαμβάνουν την αυτή εικόνα και το αντίθετο .

Εάν ένα μέσο ενημέρωσης – επικοινωνίας ή και ένα φυσικό πρόσωπο διατηρούν καλή εικόνα και είναι αντικείμενα αξιοπιστίας τότε τα μηνύματα που εκπεμπουν παίρνουν την εικόνα αυτή .

Η φράση του Μάρσαλ Μακ Λούαν – Marshall McLuhan είναι ο πυρήνας της επικοινωνίας και πάνω σε αυτήν οφείλουν να «χτιστούν» η ακαδημαική και επαγγελματική δομή της επιστήμης της επικοινωνίας .

 

Παπατριανταφύλλου Γιώργος
Επικοινωνιολόγος
Μέλος του προεδρείου της Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων ( επιστημονικό σωματείο)
Συγγραφέας των βιβλίων «Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων» και «Εταρική Εικόνα«
6974313052

Συζήτηση και γραφή : Φράσεις, λέξεις και νοήματα.

Τα κύρια επίπεδα επικοινωνίας είναι τρία:
 1. Λεκτική (προφορικός και γραπτός λόγος)
 2. Σωματική (γλώσσα του σώματος)
 3. Σηματική (τα σήματα)
Μονοσήμαντη, είναι μόνο η σηματική. Για παράδειγμα όταν ο τροχονόμος κάνει σήμα να σταματήσουμε σε μία διασταύρωση, αυτό δεν επιδέχεται ούτε κάν δύο  ερμηνειών παρά μόνο μίας. ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ. Τα σήματα στον ΚΟΚ δεν επιδέχονται δεύτερης ερμηνείας. Το απαγορευτικό σήμα (το κόκκινο με τη λευκή παύλα) μηνύει μόνο μία εντολή. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.
Ο λόγος μας είναι το βασικότερο και σημαντικότερο «εργαλείο» επικοινωνίας.
Κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης, συνομιλίας, ομιλίας ή και κατά τη διάρκεια σύνταξης μιας επιστολής, πρότασης η λεκτική επικοινωνία χωρίζεται σε δύο μέρη:
 1. Στην απόδοση, η οποία χαρακτηρίζεται απο τον επιτονισμό (πως το λέμε)
 2. Στη χρήση και επιλογή λεξιλογίου (τι λέμε)
Η επιλογή των λέξεων :
Είναι πολύ σημαντική η σωστή χρήση λέξεων ανά περίσταση.
Ξεκινώντας μία συζήτηση :
 • δημιουργήστε στη σκέψη σας τη θετική της εξέλιξη και προσπαθήστε να «ζήσετε» τη θετικότητα
 • επιδείξτε με όποιον τρόπο αρμόζει την ευγνωμοσύνη σας που ξεκινάτε τη συζήτηση «…σε ευχαριστώ πολύ που δέχτηκες να συζητήσουμε για …..»
 • προσπαθήστε να διαπιστώσετε εάν το κλίμα της συζήτησης κινείται στη λογική που έχετε σκεφτεί. Χρησιμοποιείτε λέξεις κατανόησης των μηνυμάτων του συνομιλητή σας «….. καταλαβαίνω απολύτως τι εννοείς …….»
 • αποφύγετε τις αρνήσεις με τη λέξη «όχι» και προτιμήστε τις φράσεις με τη λογική : » ……ναι αντιλαμβάνομαι τι μου λές και ο συλλογισμός σου είναι πλήρως κατανοητός αλλά εκτιμώ πώς………»
Στο κυρίως θέμα :
 • συνεχίστε θέτοντας ερωτήσεις για την εργασία και το έργο του συνομιλητή σας «…ο δικός σας ο τομέας ποια ακριβώς αντικείμενα καλύπτει …….»
 • αποδώστε την τιμή που αξίζει σε αυτά που ακούσατε » ….. πολύ ενδιαφέρον και θα ήθελα επίσης να με ενημερώσετε …..». Με τον τρόπο αυτόν κάνετε το συνομιλητή σας να αισθανθεί όμορφα και άνετα αφού δείχνετε θαυμασμό για το έργο του.
 • επιδείξτε την ταύτιση σας με το αντικείμενο του συνεργάτη σας «…… στο σημείο αυτό λοιπόν εκτιμώ πως η συνεργασία μας είναι εφικτή και θα μπορούσε να αποδώσει θαυμάσια αποτελέσματα……»
 • παρατηρήστε σε ποιά θέση έχει έρθει ο συνομιλητής σας. Αν είναι σε θέση ισχύος δηλαδή επιδεικνύει μία ισχυρή προσωπικότητα τότε παρακολουθήστε τον προσεκτικά και με την απαιτούμενη προσήλωση «….. πολύ σημαντικό …..» και «…εξαιρετικά ενδιαφέρον……»
 • εάν αντιληφθείτε πως έχετε πάρει προβάδισμα στη συναισθηματική επικοινωνία και ο συνομιλητής σας σας παρακολουθεί με προσήλωση και προσοχή τότε χρησιμοποιήστε φράσεις και λέξεις ηγετικού χαρακτήρα «….εκτιμώ λοιπόν πως ……» και » ….σύμφωνα με την έρευνα μας……» ή αφηγηθείτε την ιστορία σας » ….η δική μου πορεία περιλαμβάνει …….» και » …οι επαγγελματικές ή οι ακαδημαϊκές μου καταβολές……»
ιδανικές λέξεις σε μία συζήτηση :
βεβαίως – καταλαβαίνω – επένδυση – αποτελέσματα – σύμφωνα με……- οπωσδήποτε- σοβαρότητα – οργάνωση – εφικτό – ρεαλιστικό – βελτίωση – επιτυχία – επίτευξη – στόχος – αισιοδοξία – πρόοδος – ευημερία – υπηρεσία – εξυπηρέτηση – εμπιστοσύνη – ειλικρίνεια – αξιοπιστία – συνέπεια – ήθος – ευχαριστώ – εσείς – ελευθερία – δικαιώματα – λαμπερό- υπέροχο.
Επίλογος :
 • δείξτε την ικανοποίηση σας απο τη συνάντηση «…..πραγματικά χάρηκα ιδιαιτέρως για την εποικοδομητική μας συνάντηση……..»
 • ζητήστε με κάθε τρόπο την επιβεβαίωση της στόχευσης σας «….αντιλαμβάνομαι πως καταλήγουμε στο…….»
 • ανανεώστε την επαφή «…. συνεπώς ορίζουμε τη δράση μας ……..»
 • ολοκληρώστε , «….άμεσα θα σας αποστείλω ….»
Παπατριανταφύλλου Γιώργος
Επικοινωνιολόγος
Μέλος του προεδρείου της Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων ( επιστημονικό σωματείο)
Συγγραφέας των βιβλίων «Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων» και «Εταρική Εικόνα«
6974313052

Όταν ο Influencer μετατρέπει την επικοινωνία σε Προπαγάνδα.

 

Ο όρος Influencer σημαίνει και υποδεικνύει, κυρίως τα φυσικά πρόσωπα τα οποίοι μέσω των απόψεων, των άρθρων, της στἀσης τους θεωρείται πως επηρεάζουν στοχευμένα κοινά παρασύροντας τα στις υποδείξεις τους.

Η μεγάλη σύγχυση προκαλείται όταν αυτή η επιρροή είναι προϊόν χρηματικής ή ανταλλακτικής εμπορικής συναλλαγής. Στην περίπτωση αυτή το άτομο δεν προωθεί μία υπηρεσία ή ένα προϊόν γιατί έχει προσωπική θετική εμπειρία ή γιατί πιστεύει σε αυτό το προϊόν ή την υπηρεσία αλλά το πράττει έναντι ανταλλάγματος. Συνεπώς η προσπάθεια επιρροής γίνεται απο ιδιοτέλεια. Ακριβώς σε αυτό το σημείο η επιρροή μετατρέπεται σε Προπαγάνδα και μάλιστα αποκτά ένα απο τα χειρότερα της πρόσωπα.
Προπαγάνδα είναι η συστηματική και οργανωμένη συναισθηματική αρχικά και συμπεριφορική-σωματική εν συνεχεία, προσπάθεια άσκησης επιρροής πρός συγκεκριμένες αγοραστικές, καταναλωτικές, κοινωνικές, πολιτικές και άλλες συμπεριφορές χωρίς την παράθεση στοιχείων ή άλλων δεδομένων καθιστώντας αδύνατη την κριτική σκέψη, καθώς διαθέτει ειδική- μονομερής στόχευση, με σκοπό την απόκτηση απο πλευράς προπαγανδιστή ιδιοτελών συγκεκριμένων ωφελημάτων σε όλα τα προαναφερόμενα πεδία.
Η Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων (το επιστημονικό σωματείο της επιστήμης των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα), στον καταστατικό της χάρτη αναφέρει πως:
« Όταν το Word Of Mouth (η διάδοση διά στόματος το να συζητιέται κάτι ως ιδανικό), είναι στοχευμένο, τότε πρόκειται περί προπαγάνδας. Εμείς ως επιστήμη της επικοινωνίας πρέπει να πράττουμε πάντα κάτι τόσο καλά που ενδεχομένως διαδοθεί».
Το σκεπτικό του συγκεκριμένου άρθρου στο καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων είναι πως εάν για παράδειγμα, είσαι καλός στην εξυπηρέτηση γιατί αυτό θα διαδοθεί και θα προσελκύσεις και άλλους πελάτες, τότε αυτός είναι ο ορισμός της Προπαγάνδας διότι πράττεις για ιδιοτελή οφέλη. Δηλαδή γιατί θα προσελκύσεις και άλλους πελάτες.
Αντιθέτως πρέπει να είσαι άριστος στην εξυπηρέτηση των πελατών σου απο Καθήκον πάντα σε κάθε δεδομένη στιγμή, γιατί αυτό πιστεύεις πως είναι το σωστό και το χρέος σου.
Στα Social Media, η επικράτηση της ορολογίας Influencer είναι ιδιαιτέρως και απροκάλυπτα, επικίνδυνη.
Οι διαφορετικές απόψεις όχι απλά είναι λογικό να υπάρχουν αλλά είναι και απαραίτητο, ώστε να αναπτύσσεται η κριτική και η σύγκριση.
Στις περιπτώσεις όμως όπου γίνεται προσπάθεια επιρροής πρός όφελος αυτού που ασκεί συγκεριμένη άποψη τότε πρόκειται περί Προπαγάνδας.
Ο συλλογισμός της Προπαγανδιστικής λογικής είναι πως: «Χρησιμοποιώ συγκεκριμένα μέσα με στρατηγική στόχευση να πείσω δια της επιβολής της άποψης μη επιτρέποντας στον άνθρωπο να θέσει την κριτική του σκέψη και τον κριτικό του μηχανισμό, και με τον τρόπο αυτό να πετύχω μόνο την επικράτηση της δικής μου στρατηγικής».
Δεν υπάρχει τίποτα σημαντικότερο και σπουδαιότερο απο τη φήμη στις αρχές και τις αξίες του ανθρώπου καθώς αποτελούν το σημαντικότερο «περιουσιακό» του στοιχείο κάτι που παύει να ισχύει όταν διαπιστωθεί πως η προσπάθεια επιρροής είναι ιδιοτελής, τόσο για το φυσικό πρόσωπο που πράττει όσο και για το προιόν ή την υπηρεσία που προωθεί.
Παπατριανταφύλλου Γιώργος
Επικοινωνιολόγος
Μέλος του προεδρείου της Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων ( επιστημονικό σωματείο)
Συγγραφέας των βιβλίων «Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων» και «Εταρική Εικόνα«
6974313052

Η επικοινωνία και η σπουδαιότητα της.

“Η επικοινωνία είναι επιστήμη και διδάσκεται”.

Σχηματίζουμε στα 4 πρώτα λεπτά κάθε νέας επικοινωνίας, το 90% της άποψης μας για τους ανθρώπους με τους οποίους γνωριζόμαστε.

Το ποσοστό αυτό οφείλεται στο συναίσθημα το οποίο δημιουργούμε. Αν έχουμε τη δεδομένη στιγμή άγχος θα μας ταυτίσουν με αυτό, αν εμφανιστούμε με οξυδερκείς, ετυμόλογοι …. θα μας ταυτίσουν επίσης με αυτά τα συναισθήματα.

Χωρίς να το αντιλαβανόμαστε πρωτογενώς, ο εγκέφαλος μας συλλέγει πληροφορίες απο οτιδήποτε εισέρχεται σε αυτόν μέσω των “πυλών” του: Τα μάτια και τα αυτιά μας.

Οι πληροφορίες αποθηκεύονται και είναι αυτές οι οποίες θα παίξουν ρόλο στις αποφάσεις μας, ουσιαστικά αυτές ….επιλέγουν.

Κάθε λεπτομέρεια στην ανθρώπινη επικοινωνία έχει τεράστια σημασία για τον εγκέφαλο. Μπορεί αρκετές φορές να αναφέρουμε: ” …..σιγά τώρα μην πρόσεξε αυτό…..”. Πραγματικά μπορεί να μην το πρόσεξε ο συνομιλητής σας (ρητορική τοποθέτηση) αλλά το πρόσεξε ο εγκέφαλος του.

Ποιοί είναι οι βασικοί παράγοντες επιρροής της επικοινωνίας ;

 • η φωνή
 • το σύνολο της εικόνας
 • η σωματική επικοινωνία
 • το βλέμμα
 • ο λόγος, οι λέξεις, η σαφήνεια των μηνυμάτων
 • η συναισθηματική μας κατάσταση

Η επικοινωνία συνθέτει τις κοινωνικές μας δεξιότητες. Τους τρόπους μας, την ψυχολογία μας, την ανάπτυξη και την ποιότητα των σχέσεων μας.

Κάθε άνθρωπος και κάθε οργανισμός είναι απαραίτητη προυπόθεση της προόδου και της ευημερίας τους να επενδύσουν στην εκμάθηση της στρατηγικής επικοινωνίας.

Το 88% τηςεπιτυχίας διείσδυσης των μηνυμάτων μας, έγκειται στην εξωλεκτική επικοινωνία, δηλαδή όχι τι λέμε αλλά πως το λέμε.

Οι άνθρωποι επηρρεάζονται, πείθονται από το πάθος μας, τη σωστή χρήση του λόγου και προπαντός απο το πως τους κάνουμε να αισθάνονται.

Πολλές επιχειρήσεις ακολουθούν μία περίεργη λογική, προσπερνώντας λανθασμένα την εκπαίδευση των ανθρώπων τους στα λεγόμενα soft skills, δηλαδή στις επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες. Αποτέλεσμα αυτής της λογικής και πρακτικής είναι η κακή εξυπηρέτηση, οι άσχημες σχέσεις εσωτερικά, η απώλεια πελατών, η δημιουργία κακής φήμης για τις ίδιες.

Ένα ακόμα σοβαρό και επικίνδυνο λάθος είναι πολλές επιχειρήσεις να τοποθετούν στους επικοινωνιακούς τομείς ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν την επιστήμη της επικοινωνίας αλλά απλά «εντυπωσιάζουν» είτε με τις γνωριμίες τους ή με το δήθεν ευχάριστο ύφος τους. Ρισκάρουν ή καταστρέφουν την εικόνα των επιχειρήσεων τις οποίες εκπροσωπούν ή στην καλύτερη των περιπτώσεων είναι πλήρως ανεπαρκείς στα καθήκοντα τους.

Και εδώ όμως υπάρχει μία πολύ σπουδαία παράμετρος. Να πράττουμε απο καθήκον και όχι απο ιδιοτέλεια.

 

Παπατριανταφύλλου Γιώργος

Επικοινωνιολόγος

6974313052