Ορισμός των Δημοσίων Σχέσεων απο την Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων.

Το επάγγελμα των Δημοσίων Σχέσεων αποτελεί λειτουργία αμφίδρομης επικοινωνίας και αποσκοπεί στην προγραμματισμένη διατήρηση ή δημιουργία σωστής εικόνας στο κοινό για μία ομάδα ή άτομο προκειμένου να πετύχει την ανάπτυξη της επικοινωνίας και των σχέσεων τους σε βάση αμοιβαίου συμφέροντος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ.

Τέλεια πρώτη εντύπωση σε 5 βήματα.

Σημασία έχει τι λέγετε για εσένα μόλις φύγεις απο το τραπέζι των συναντήσεων.

Δεν έχουμε ποτέ δεύτερη ευκαιρία για την πρώτη εντύπωση.Οι άνθρωποι μας ταυτίζουν με το συναίσθημα το οποίο τους μεταφέρουμε. Στην πρώτη εντύπωση να εκπέμπετε αισιοδοξία και ευεξία.

Να κοιτάτε στα μάτια και να ακούτε προσεκτικά αυτά τα οποία έχουν να σας πούν.

Οι λέξεις που θα χρησιμοποιήσετε να χαρακτηρίζονται απο δυναμισμό και θετικότητα.

Μην κατηγορείτε και μην είστε αρνητικοί.

Να κάνετε κομπλιμέντα ειλικρινή και ρεαλιστικά.

Παπατριανταφύλλου Γιώργος

Επικοινωνιολόγος.

Δημόσιες Σχέσεις. Ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Οι Δημόσιες Σχέσεις και τα Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα σε κάθε οργανισμό, επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο.


Η επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων είναι σύνθεση της κοινωνιολογίας και της ψυχολογίας.
Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων:


«Το επάγγελμα των Δημοσίων Σχέσεων, αποτελεί λειτουργία αμφίδρομης επικοινωνίας, αποσκοπεί στην προγραμματισμένη διατήρηση ή δημιουργία σωστής εικόνας στο κοινό, για μία ομάδα ή άτομο, προκειμένου να πετύχει την ανάπτυξη της επικοινωνίας και των σχέσεων τους, σε βάση αμοιβαίου συμφέροντος.»
ΕΕΔΣ.

Με την εφαρμογή των Προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων κάθε οργανισμός ή φυσικό πρόσωπο πετυχαίνει μία κοινωνική καταξίωση μέσω της εικόνας την οποία μεταφέρει.
Τα βασικά σημεία της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων δημοσίων σχέσεων.

το ανθρώπινο δυναμικό πράττει και λειτουργεί απο καθήκον απέναντι στο κοινό και όχι κινούμενο απο ιδιοτελή κριτήρια

επιτυγχάνεται δημοσιότητα η οποία στοχεύει στην ενημέρωση και τη δημιουργία κατάλληλης εικόνας

η φήμη και η εικόνα είναι ιδανικές

η αντίδραση σε περιπτώσεις κρίσεων είναι άμεση και αποτελεσματική

χαρτογραφείται και ερευνάται διαρκώς η κοινή γνώμη ως πρός τις συμπεριφορές και τις τάσεις

οι εκδηλώσεις σχεδιάζονται σε στρατηγική βάση

αναπτύσσονται κοινωνικά δίκτυα με αξίες βασιζόμενα σε ισχυρές κοινωνικές και επαγγελματικές σχέσεις

αυξάνεται η θετική αναγνωρισιμότηταη εξυπηρέτηση είναι εξαιρετική

αυξάνεται η πιστότητα των πελατών ενώ διευρύνεται παράλληλα η πελατειακή βάση με τη προσθήκη δυνητικών πελατών 

βελτιώνεται αισθητά το εσωτερικό κλίμα μεταξύ των ανθρώπων της επιχείρησηςυπάρχει στρατηγικό επικοινωνιακό πλάνο 

Παπατριανταφύλλου Γιώργος 

Επικοινωνιολόγος 

Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων

Η ανάπτυξη στις Δημόσιες Σχέσεις.

Διψήφια ανάπτυξη για την αγορά PR.

Διψήφια άνοδο κατέγραψε η εγ- χώρια αγορά Δημοσίων Σχέσεων το 2019, όπως προκύπτει από τα οικονομικά στοιχεία των 25 με- γαλύτερων εταιρειών του κλά- δου, που συγκέντρωσε και επε- ξεργάστηκε για το adbusiness η Direction Business Reports. Φυσικά, θα πρέπει να σημειωθεί πως κάποια στοιχεία έχουν δοθεί «κατά δήλωση», καθώς υπάρχουν επιχειρηματικές οντότητες με ση- μαντική δραστηριότητα στο χώρο των Δημοσίων Σχέσεων που απο- τελούν business units εταιρειών επικοινωνίας και δεν δημοσιεύουν ξεχωριστή οικονομική έκθεση. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο δεν κατέστη δυνατό να συμπεριλάβουμε στην έρευνά μας και τα οικονομικά μεγέ- θη της Weber Shandwick και της IKON Porter Novelli, που αποτε- λούν business units του McCann WorldGroup και του BBDO Group, αντίστοιχα. Με βάση, πάντως, τα οικονομικά στοιχεία των 25 μεγα- λύτερων «παικτών» του χώρου για

τους οποίους συγκεντρώθηκαν οικονομικά στοιχεία, ο συνολικός κύκλος εργασιών ανήλθε σε 41,05 εκατ. ευρώ το 2019, αυξημένος κατά 13,64% σε σχέση με τα 36,1 εκατ. ευρώ του 2018. Τα συνολικά κέρδη προ φόρων ξεπέρασαν τα 2,1 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 10,94% σε σχέση με τα 1,89 εκατ. ευρώ του 2018. Στην κατάταξη με βάση τον τζίρο του 2019, η V+O (10,2 εκατ. ευρώ και ανάπτυξη 30,56%) βρίσκεται στην πρώτη θέση και ακολουθούν (με σειρά κα- τάταξης) οι Ogilvy PR & Influence (7,3 εκατ. ευρώ και ανάπτυξη 2,02%), Gravity The Newtons (4,4 εκατ. ευρώ και ανάπτυξη 41,21%), Radical Communications (4,26 εκατ. ευρώ και ανάπτυξη 19,59%). Αυτές είναι οι 4 εταιρείες του δείγ- ματος με τζίρο πάνω από 4 εκατ. ευρώ και αποτελούν το top 5 μαζί με την Aia Relate (2,93 εκατ. ευρώ και κάμψη -3,89%).

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 2019 vs 2018
ΚΥΚΛΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2019 2018 ΜΕΤ. (%) 2019/2018 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2019 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΜΕΤ. (%) ΦΟΡΩΝ 2019/2018 2018
1 ΒΙ ΕΝΤ Ο (V+O) ΑΕ (*) 10.162.492 7.783.568 30,56 1.241.737 717.755 73,00
2 OGILVY – PR & INFLUENCE (*) 7.303.710 7.159.170 2,02 202.500 193.200 4,81
3 GRAVITY THE NEWTONS (*) 4.410.491 3.123.318 41,21 34.156 41.238 -17,17
4 RADICAL COMMUNICATIONS AE 4.257.587 3.560.032 19,59 358.035 168.716 112,21
5 AIA RELATE AE 2.927.221 3.045.727 -3,89 41.662 247.854 -83,19
6 PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS AE 1.555.434 1.359.353 14,42 83.148 37.612 121,07
7 TOUCHPOINT STRATEGIES ΑE 1.513.658 1.408.293 7,48 12.000 45.939 -73,88
8 ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΙΟΝ ΕΦΕΚΤ AE 1.357.790 1.344.854 0,96 -176.269 -62.073 -183,97
9 PUBLICOM COMMUNICATIONS ΕΠΕ 1.115.606 1.315.719 -15,21 90.355 137.372 -34,23
10 ΣΤΡΑΤΑΚΟΜ ΑΕ 1.086.947 986.960 10,13 23.599 110.529 -78,65
11 NEWTON AE 1.016.505 724.583 40,29 57.566 1.539 3.640,48
12 PITCH ΑΕ 983.030 888.732 10,61 66.358 48.462 36,93
13 REPUTATION UNIQUE ΙKE 751.854 767.337 -2,02 3.950 25.375 -84,43
14 PERCEPTION IKE 614.686 597.915 2,80 50.855 14.491 250,94
15 ALPHA PUBLIC RELATIONS 434.845 435.235 -0,09 17.960 29.939 -40,01 AND INTEGRATED MARKETING ΑΕ
16 PUBLICIS CONSULTANTS ATHENS AE 297.076 339.422 -12,48 20.936 18.015 16,21
17 TRAVELWORKS ΑΕ 293.375 278.449 5,36 6.688 6.913 -3,25
18 OUT OF THE BOX AE 253.662 275.854 -8,04 10.132 36.001 -71,86
19 MINDHAUS ΜΟΝ. ΑΕ 248.260 62.645 296,30 -6.543 -69.284 90,56
20 YES. POSITIVE COMMUNICATION ΙΚΕ 169.159 121.186 39,59 37.708 2.169 1.638,50
21 PRESTIGE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Μ.ΕΠΕ 61.150 174.290 -64,91 -11.483 -8.561 -34,13
ΣΥΝΟΛΟ ( ΑΦΟΡΑ 25 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ) 41.046.183 36.120.015 13,64 2.100.336 1.893.240 10,94

ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS – ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2019 – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΩΣ ΚΑΙ 16/11/2020.

(*) Κατά δήλωση οικονομικά στοιχεία.
Δεν ήταν δυνατή η εύρεση οικονομικών στοιχείων για την IKON και την WEBER Shandwick. Δεν είχαν δημοσιεύσει ισολογισμό έως και 16/11/2020 οι εταιρείες: ΤΣΟΜΩΚΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑE, SOCIALDOO – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ AE, ONE TEAM ΑE, PROGRESSIVEPR Μ.ΕΠΕ, SPIN COMMUNICATIONS AE, RELIANT AE, POLITY ΑE και EPIC COMMUNICATION IKE.
OUT OF THE BOX AE: Οικονομική Χρήση 2019 (από 01/07/2018 έως 30/06/2019) και αντίστοιχα για την Οικονομική Χρήση 2018.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝΩΣ (%) ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 25
ΠΛΗΘΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ25100,00%
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2019 vs 2018
ΑΥΞΗΣΗ (+ %)1560,00%
ΜΕΙΩΣΗ (- %)1040,00%
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2019
ΚΕΡΔΟΦΟΡΕΣ1976,00%
ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ624,00%
ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 2019 vs 2018 (ΑΦΟΡΑ 25 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΣΕ ΕΥΡΩ)20192018ΜΕΤ. 2019/2018 (%)ΔΙΑΦΟΡΑ 2019- 2018
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ41.046.18336.120.01513,644.926.168p
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ2.100.3361.893.24010,94207.096p
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ (%)5,125,24-2,38-0,12q
ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS

Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων.Ψιθυρισμός και εταιρική φήμη

untitled

Ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων έχει πολύ σημαντικό ρόλο στην Εταιρική Εικόνα και Επικοινωνία.

untitled

Οι ψίθυροι ξεφεύγουν από τον κοινωνικό έλεγχο και αντικαθιστούν την έλλειψη τεκμηριωμένης πληροφόρησης. Οι ψίθυροι γιγαντώνονται, μόλις επέλθει κρίση εμπιστοσύνης ανάμεσα στα μέλη διαφόρων ομάδων. Όσο οι ψίθυροι απομακρύνονται από την πηγή τους, τόσο χάνουν σε λεπτομέρειες, γίνονται συντομότεροι και γι’ αυτό πιο εύληπτοι. Όσο η πληροφορία «ταξι- δεύει» χάνει σε λεπτομέρειες και αποχρώσεις. Αυτή η ισοπέδωση (leveling) από πλευράς αποχρώσεων και λεπτομερειών σταματά εκεί που η πληροφο- ρία αποκτά τέτοια συντομία, σαφήνεια και –σχεδόν– απλοϊκότητα που να τη συγκρατεί εύκολα η μνήμη. Οι πληροφορίες που απομένουν είναι αυτές που για διάφορους λόγους διαλέχτηκαν σε «βάρος» άλλων. Στο σημείο αυτό υπάρχει μια τεχνητή διόγκωση, μια όξυνση (sharpering) της σπουδαιότητας μερικών λεπτομερειών.

Η συγκρότηση των ψιθύρων σε πληροφορίες γίνεται μετά από υποσυ- νείδητες πληροφοριακές επιλογές με αποτέλεσμα τον παραμερισμό και την εξαφάνιση των ανεπιθύμητων λεπτομερειών και αντίστροφα τη διόγκωση της σπουδαιότητας των λεπτομερειών εκείνων που είναι ευπρόσδεκτες. Έτσι η νοηματική αφομοίωση του ψιθύρου γίνεται όχι με βάση αυτά που υποδηλώνει ο ψίθυρος, αλλά σύμφωνα με εκείνα που εμείς θέλουμε να υποδηλώνει.

Στάσεις

Η στάση είναι είναι ένα γενικό και διαρκές θετικό ή αρνητικό συναίσθημα για κάποιο πρόσωπο, αντικείμενο ή ζήτημα. Οι στάσεις (attitudes) είναι ο τρό- πος με τον οποίο αξιολογούμε τα αντικείμενα στο περιβάλλον μας. Οι στάσεις και οι τάσεις ασκούν επιδράσεις στην άποψη, τη γνώμη και γενικότερα στην εικόνα που διαμορφώνει ο άνθρωπος και το κοινωνικό σύνολο στο οποίο ανήκει. Οι στάσεις είναι σημαντικές γιατί υποκινούν την κοινωνική συμπε- ριφορά. Για παράδειγμα η στάση ενός καταναλωτή έναντι ενός προϊόντος επηρεάζει τις αγοραστικές του αποφάσεις.

Η στάση είναι ένα σύνθετο ψυχοκοινωνικό φαινόμενο και προσδιορίζει το στίγμα του ανθρώπου στην κοινωνία. Η στάση εκφράζει το υπόλειμμα μιας προγενέστερης εμπειρίας του ατόμου. Με τη στάση αναφερόμαστε στην οργάνωση των ψυχολογικών τοποθετήσεων και αντιδράσεων του ατόμου

∆ιαχείριση της Εταιρικής Φήμης

σε σχέση με τη συμπεριφορά του, όχι γενικά στον κόσμο, αλλά προς κάποιο συγκεκριμένο αντικείμενο ή κατάσταση. Η στάση ορίζεται ως εξειδικευμένη συμπεριφορά που εκδηλώνεται άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά (προκα- τάληψη).

Τα τρία δομικά στοιχεία των στάσεων είναι:

 1. Συναισθηματικό = συναισθήματα απέναντι στο αντικείμενο της στά- σης.
 2. Γνωστικό = πεποιθήσεις αντιλήψεις και πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο.
 3. Συμπεριφορικό = προθέσεις και πράξεις έναντι του αντικειμένου.

Οι στάσεις μετρώνται με κλίμακες από το 1 (διαφωνώ απόλυτα) έως το 5 (συμφωνώ απόλυτα) και κατόπιν μετράται ο μέσος όρος.

Οι στάσεις αλλάζουν μέσω δύο βασικών οδών:

 1. Κεντρική οδός της πειθούς = μηνύματα και επιχειρήματα.
 2. Περιφερειακή οδός της πειθούς = επηρεασμός μέσω της ελκυστικό- τητας της πηγής, πόσο αρεστή είναι, βαθμός εμπιστοσύνης.

Οι αλλαγές μέσω της κεντρικής οδού είναι πιο σταθερές, ενώ οι αλλαγές μέσω της περιφερειακής οδού είναι πιο ασθενείς.

Τάσεις

Οι τάσεις είναι ισχυρές συμπεριφορές της προσωπικότητας, μικρής όμως διάρκειας. Οι τάσεις ακολουθούν μια υπόγεια διαδρομή, η οποία μπορεί να παρασύρει σαν δίνη απόψεις, αντιλήψεις, συμπεριφορές. Οι τάσεις μπορεί να δράσουν αστραπιαία. Μια τάση επιδρά σε μεγάλες κοινωνικές ή πληθυσμικές ομάδες αλλά και σε μικρότερα σύνολα. Η διαρκής διεύρυνση των τάσεων δημιουργεί ισχυρές πεποιθήσεις οι οποίες χαρακτηρίζουν ιζηματοποιημένες απόψεις. Κύριο χαρακτηριστικό των τάσεων είναι η «ένδυσή» τους με έναν μανδύα βουητού (The Cloak Buzz). Για τη δημιουργία του βουητού είναι απαραίτητη η διαφοροποίηση της τάσης από το περιβάλλον του χώρου, όπου αυτή δημιουργείται.

Απόσπασμα απο το βιβλίο του Γιώργου Παπατριανταφύλλου

«Εταιρική Εικόνα» 2011 εκδόσεις Σταμούλης.

Ο εκπρόσωπος ενημέρωσης, πρέπει να είναι επιστήμων σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων.

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι επιστήμη εφαρμοσμένη της Ψυχολογίας και της Κοινωνιολογίας. Ο «θεωρητικός» πατέρας των Δημοσίων Σχέσεων Έντουαρντ Μπερνάις (ανηψιός του Σίγκμουντ Φρόυντ) ήταν ο πρώτος καθηγητής με έδρα Δημοσίων Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης το 1922.

Στην Αθήνα το 1965 στο παγκόσμιο συνέδριο της IPRA (International Public Relations Association) υπογράφηκε ο κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας των Δημοσίων Σχέσεων ο οποίος εφαρμόζεται μέχρι και σήμερα παγκοσμίως απο όλους τους επιστήμονες των Δημοσίων Σχέσεων γνωστός ως Κώδικας των Αθηνών (δείτε εδώ λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα της IPRA).

Ο εκπρόσωπος ενημέρωσης είναι ειδικότητα της επικοινωνίας η οποία αμιγώς εντάσσεται στα καθήκοντα του Συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων:

 • Γνωρίζει ψυχολογία και κοινωνιολογία.
 • Δεν δημιουργεί πανικό.
 • Διοχετεύει την είδηση με αξιοπιστία αφού στον πυρήνα της επιστήμης των Δημοσίων Σχέσεων είναι το Ήθος.
 • Αναλύει τις πληροφορίες για τις οποίες έχει πραγματοποιήσει έρευνα.
 • Είναι πολύ καλός γνώστης της σωματικής επικοινωνίας.
 • Διαθέτει ενσυναίσθηση ώστε να κατανοεί τις ομάδες των κοινών με τις οποίες επικοινωνεί.
 • Έχει εκπαιδευτεί ώστε να αντέχει κάτω απο συνθήκες πίεσης.
 • Διατηρεί και σέβεται τις αξίες του ήθους, της αξιοπιστίας, της διαφάνειας, της ειλικρίνειας και της συνέπειας.
 • Αναπτύσει σχέσεις με επιστημονικό τρόπο με τις ομάδες επικοινωνίας.
 • Έχει αναπτύξει τις δεξιότητες του στο λόγο, προφορικό και γραπτό.
 • Γνωρίζει πως η εικόνα του είναι ταυτισμένη με τον οργανισμό τον οποίο εκπροσωπεί.
 • Σχεδιάζει στρατηγικά κάθε του επικοινωνιακή κίνηση.
 • Διαθέτει πάντα την πιό κατάλληλη εικόνα ανά περίσταση.
 • Διατηρεί την ψυχραιμία του.
 • Εντυπωσιάζει με το στύλ του και τις επικοινωνιακές του δεξιότητες.

Παπατριανταφύλλου Γιώργος

Επικοινωνιολόγος.

Τι είναι οι Δημόσιες Σχέσεις.

 1. Η παλαιότερη εφαρμογή της επικοινωνίας.
 2. Ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ ομάδων και οργανισμών και μεταξύ οργανισμών.
 3. Η εσωτερική δομή, επικοινωνία και κουλτούρα κάθε οργανισμού.
 4. Η στρατηγική διοργάνωση εκδηλώσεων.
 5. Η άσκηση πίεσης βασισμένη σε ολιστικό σρατηγικό πλαίσιο.
 6. Η εκπαίδευση των βασικών δομών εξυπηρέτησης των συνεργατών.
 7. Η μεταφορά του κοινωνικού έργου κάθε επιχείρησης.
 8. Η επικοινωνιακή διαχείριση των κρίσεων.
 9. Η ανάπτυξη σχέσεων με τα ΜΜΕ.
 10. Η ανάπτυξη σχέσεων με ειδικές ομάδες.
 11. Το Brand Building.
 12. Το Image Making.
 13. Συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων πρός επίτευξη στρατηγικής επικοινωνίας.
 14. Η δημιουργία της εικόνας των οργανισμών και των φυσικών προσώπων με σκοπό την επίτευξη των σκοπών και στόχων στηριζόμενη στα στοιχεία αυτά που προυπάρχουν ως αξίες στη δομή οργανισμών ή φυσικών προσώπων.
 15. Η συμπεριφορά, η συναισθηματική επικοινωνία, η πειθώ, οι αξίες του ήθους , της αξιοπιστίας, της συνέπειας, της ειλικρίνειας, της διαφάνειας.
 16. Ο οργανωμένος σχεδιασμός προγραμάτων δημοσίων σχέσεων.
 17. Η πρακτική εφαρμογή των προγραμμάτων δημοσίων σχέσεων.
 18. Ο εντοπισμός των τάσεων και των στάσεων.
 19. Η μεταβολή των συμπεριφορών με μέθοδο ηθική και χρήση ηθικών επικοινωνιακών μέσων.
 20. Ήθος.

Παπατριανταφύλλου Γιώργος

Επικοινωνιολόγος.

Η ώρα των αλλαγών.


Η μεγάλη αλλαγή στις κοινωνικές μας δομές πρέπει να επιτευχθεί στον τρόπο σκέψης.

Παιδεία, καινοτομία, οικονομία, οργάνωση, τεχνολογία, περιβάλλον, επικοινωνία διαμορφώνουν τον κοινωνικό χάρτη του μέλλοντος.

Στην παιδεία είναι πιό απαραίτητος απο ποτέ ένας σχεδιασμός σε ορίζοντα εικοσαετίας στον οποίο να ενσωματωθεί το μοντέλο της απόλυτα εξατομικευμένης εκπαίδευσης το οποίο θα ωθεί τους μαθητές στον καταλληλότερο προσανατολισμό επαγγελματικό και κοινωνικό. Μεγάλο στοίχημα η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης ώστε να καλλιεργηθεί σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις βαθμίδες η δημιουργική ανάπτυξη του ατόμου ως πρός την προσωπικότητα του και την επαγγελματική – μορφωτική του ταυτότητα, συνείδηση και εκπαίδευση.


Η καινοτομία είναι ένας βασικός πυλώνας της προόδου κάθε σύγχρονης κοινωνίας. Όλα όσα μέχρι στιγμής η ανθρωπότητα έχει πετύχει είναι η ώρα να πάνε πιό κάτω σε ένα ακόμα πιό εξελιγμένο επίπεδο. Η καθημερινότητα, η ζωή ευρύτερα, οι συναλλαγές, γίνονται πιό εύκολα , πιό απλά αλλά πιό αποτελεσματικά. Ο άνθρωπος κερδίζει χρόνο, μαθαίνει περισσότερα, αναπτύσσει και αξιοποιεί περισσότερο τις δυνατότητες του εγκεφάλου του, ώστε να παραδώσει έναν κόσμο καλύτερο στην επόμενη γενιά.


Η οικονομία αποκτά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά με τα συμπεριφορικά οικονομικά, καθώς πλέον η ψυχολογία των ανθρώπων κρίνει όλο και περισσότερο τους δείκτες οι οποίοι θα ωθήσουν ή θα συγκρατήσουν την ευημερία μιας κοινωνίας. Διοίκηση, κυβέρνηση, κράτος, επιχειρηματικός ιστός, βιομηχανία, υπηρεσίες, μπορούν και πρέπει να κάνουν τους ανθρώπους να αισθάνονται ασφάλεια, ικανοποίηση και να λαμβάνουν εξυπηρέτηση υψηλού επιπέδου και να αυξάνουν διαρκώς τον δείκτη εμπιστοσύνης πρός τις θεσμικές αρχές οι οποίες ορίζουν τα οικονομικά μεγέθη.

Η οργάνωση των κοινωνιών επιβεβαιώνει το στρατηγικό και ρυθμιστικό τους πλαίσιο και κατά πόσο αυτό βρίσκεται στην υπηρεσία των πολιτών.

Η τεχνολογία είναι αναπόσπαστο κομμάτι της προόδου. Η επαυξημένη πραγματικότητα – augmented reality (θα είναι η πιό ζητηθείσα ειδικότητα το 2034 σύμφωνα με τις τάσεις των επαγγελμάτων του μέλλοντος) η τεχνητή νοημοσύνη, η μηχανική μάθηση καθορίζουν την εξέλιξη του ανθρώπινου γένους.

Το περιβάλλον, η αειφόρος ανάπτυξη, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι η κινητήρια δύναμη του πλανήτη.

Η επικοινωνία των ανθρώπων είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ορθής ανταλλαγής των πληροφοριών και απο τη σχέση αυτή εξαρτάται η εφαρμογή τους και η μετουσίωση τους σε ενέργειες.Κάθε σχέση, ορίζεται απο την επικοινωνία η οποία περνά απο πολλά κανάλια επικοινωνίας φυσικά και ηλεκτρονικά.

«Το μέσο είναι το μήνυμα» Μάρσαλ Μακ Λούαν.

Το ιερό καθήκον κάθε κοινωνίας είναι να πορευτεί με άλλη λογική, σε όλα τα επίπεδα. Λογική η οποία θα «σπρώξει» συνολικά και συλλογικά την ανθρωπότητα μπροστά καθώς αυτή είναι η αέναη πορεία της.ΜΠΡΟΣΤΑ.

Παπατριανταφύλλου Γιώργος Επικοινωνιολόγος.

Με μία άλλη λογική.

Οτιδήποτε συμβαίνει τώρα στο φυσικό κόσμο σταδιακά μεταφέρεται στον ψηφιακό.


Προϋπόθεση για τη μη δημιουργία κοινωνικών ανισοτήτων και διαφοετικών ταχυτήτων, είναι να αναπτυχθεί κουλτούρα προόδου, ώστε να δημιουργήσουμε το πλαίσιο υποδοχής και αποδοχής των αλλαγών της καινοτομίας και του διαφορετικού.


Η Net Generation (η ψηφιακή γενιά), έχει χαρακτηριστικά  τα οποία τη διαφοροποιούν αλλα δεν την αποκόπτουν απο το ευρύ κοινωνικό σύνολο αρκεί όσοι επικοινωνούν με αυτή τη γενιά να κατανοούν τις αλλαγές, διαφορετικά επέρχεται χάσμα.


Η γενιά αυτή είναι χαρισματική λόγω του ότι θα πετύχει τη μετάβαση στον ψηφιακό κόσμο.


Στις ομιλίες μου αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.


Οι μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου κυρίως στις δεκαετίες 80 και 90 διέθεταν το περίφημο λεύκωμα.Ένα τετράδιο στο οποίο έγραφαν οι ίδιες αλλά και οι φίλες και οι φίλοι τους συμβάντα της ζωής τους και ακολουθούσαν φωτογραφίες και σχόλια φίλων και συμμαθητών.

Το λεύκωμα πήγαινε απο χέρι σε χέρι και η κάθε παραλήπτρια-ης έγραφαν τις απόψεις τους.

Συγκρίνετε το λεύκωμα με το Facebook . Οι ομοιότητες είναι σοκαριστικές.Σχὀλια, φωτογραφίες, κοινοποιήσεις (απο το ένα χέρι στο άλλο) και πολλά ακόμα.

Κάθε άνθρωπος που θα συλλάβει τη σκέψη της αλλαγής απο τον φυσικό κόσμο στον ψηφιακό,  θα ανακαλύψει αμέτρητες ευκαιρίες επαγγελματικές και οικονομικής επιτυχίας αλλά και το σπουδαιότερο πως μπορεί να συμβάλλει στην πρόοδο της ανθρωπότητας.


Παλαιότερα για την αναζήτηση πληροφοριών χρειαζόμασταν μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Τώρα οι μηχανές αναζήτησης μας τις προσφέρουν σε κλάσματα δευτερολέπτου.

Τώρα έχουμε ψηφιακούς χάρτες, δορυφορική ενημέρωση, εφαρμογές που απλοποιούν την καθημερινότητα.


Ο εγκέφαλος ενός ανθρώπου της Net Generation κάνει χρήση νευρωνικών δικτύων που δεν είχε ενεργοποιήσει καμμία άλλη γενιά.

Το 2034 το πιό ζητηθέν επάγγελμα (most wanted) θα είναι αυτό του ειδικού Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality), ενώ είναι βέβαιο πως η πιο αναπτυσσόμενη βιομηχανία είναι αυτή της τεχνολογίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού.


Αν ταξιδεύαμε στο μέλλον θα διαπιστώναμε πως  κάθε μας δράση και ενέργεια περνούν μέσα απο τον ψηφιακό κόσμο (AR – AI – VR – ML).


Το εκπαιδευτικό σύστημα δεν πρέπει απλά να διδάσκει νέες τεχνολογίες αλλά να ωθεί τους πολίτες να εφευρίσκουν τεχνολογίες. 


Η τεχνολογία οργανώνει και συστηματοποιεί τις δράσεις μας. 


Κάθε τεχνολογικό επίτευγμα είναι ένα άλμα στο μέλλον.


Ο κόσμος πηγαίνει πρός το καλό. Η ζωή βελτιώνεται, η ποιότητα της αυξάνεται, ο χρόνος ελευθερώνεται οι σχέσεις αναπτύσσονται καλύτερα.

Η διαδρομή πρός την πρόοδο και τη ευημερία περνά μέσα απο την τεχνολογία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.


Δεν είναι επιλογή μας αλλά καθήκον μας. Να πάμε την ανθρωπότητα μπροστά.
— 
Παπατριανταφύλλου Γιώργος 

Επικοινωνιολόγος 

Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων.

Κάθε χρόνο στις 14 Οκτωβρίου τα μέλη της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC), του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO) και της Διεθνούς Τηλεπικοινωνιακής Ένωσης (ITU), γιορτάζουν την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων, προς τιμήν των χιλιάδων ειδικών σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίοι συνεργάζονται για την εκπόνηση των Διεθνών Προτύπων.

Τα Διεθνή Πρότυπα χρησιμοποιούνται σε εθνικό και τοπικό επίπεδο για να καλύπτουν απαιτήσεις της κοινωνίας, της αγοράς και της νομοθεσίας.

Επίσης, βοηθούν στην ανάπτυξη καλών πρακτικών και νέων τεχνολογιών, ενώ αποθαρρύνουν τη δημιουργία τεχνικών εμποδίων στις συναλλαγές μέσω των εθνικών νομοθεσιών.

Τα Διεθνή Πρότυπα προσφέρουν καθολικά αποδεκτές και αναγνωρισμένες λύσεις, με στόχο την πρόληψη θανάτων και τραυματισμών που οφείλονται στις φυσικές καταστροφές, τις μεταφορές, τα ατυχήματα, τις βιομηχανικές καταστροφές και τις επιδημίες.

Το έργο ανάπτυξης και καθιέρωσης  ελληνικών προτύπων για τη βιωσιμότητα των πόλεων βασίζεται σε διεθνή πρότυπα διαχείρισης (ISO 37101), δεικτών αναφοράς επιδόσεων των δήμων (ISO 37120) και μοντέλα αξιολόγησης των επιδόσεων λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους 17 γενικούς στρατηγικούς στόχους (SDGs) της διεθνούς συνθήκης των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για τη βιώσιμη ανάπτυξη (The 2030 Agenda for Sustainable Development) και ειδικότερα το στόχο 11 για πόλεις έξυπνες, ανθεκτικές, ασφαλείς, προσβάσιμες και ανοιχτές πόλεις σε όλους χωρίς αποκλεισμούς (Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable).

 Ο ΕΛΟΤ ( Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης) , αν και η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί παγκόσμια πρόκληση, οι στρατηγικές για την επίτευξη της βιωσιμότητας των πόλεων είναι τοπικές σε μεγάλο βαθμό, και ως εκ τούτου διαφέρουν στο πλαίσιο εφαρμογής και στο περιεχόμενο από χώρα σε χώρα και από περιοχή σε περιοχή.

Για το σκοπό αυτό ο ΕΛΟΤ προτείνει την υιοθέτηση του Προτύπου – πλαισίου για το Σύστημα Διαχείρισης ως βάση για την ανάπτυξη ελληνικού προτύπου έξυπνης πόλης. Στην εκδήλωση θα γίνει η παρουσίαση της πρότασης για το υπόδειγμα της ελληνικής πόλης του μέλλοντος και οι απόψεις στελεχών από Δήμους και Τοπική Αυτοδιοίκηση, Δημόσια Διοίκηση/Υπουργεία και  από Παρόχους δικτύων και έξυπνων υποδομών και υπηρεσιών π.χ. στις τηλεπικοινωνίες, ΤΠΕ, ενέργεια, και διαχείριση αποβλήτων.

Απο την ιστοσελίδα του ΕΛΟΤ :

Το έργο ανάπτυξης και καθιέρωσης  ελληνικών  προτύπων για τη βιωσιμότητα των πόλεων βασίζεται σε διεθνή πρότυπα διαχείρισης και μοντέλα αξιολόγησης των επιδόσεων λαμβάνοντας υπόψη τους 17 γενικούς στρατηγικούς στόχους (SDGs) της διεθνούς συνθήκης των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για τη βιώσιμη ανάπτυξη/“The 2030 Agenda for Sustainable Development” και ειδικότερα το στόχο 11 για πόλεις ασφαλείς, ανθεκτικές, ανοικτές χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμες/ Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable  (βλ.https://sustainabledevelopment.un.org/sdg11).

Το σχέδιο Προτύπου  ΕΛΟΤ ISO 37101 καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης με στόχο τη βιωσιμότητα των πόλεων (ΣΔ). Η βιωσιμότητα των πόλεων συμπεριλαμβάνει τα χαρακτηριστικά 

α) ανθεκτικότητας,  ικανότητας να επανακάμπτει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο λειτουργίας μετά από ένα αποδιοργανωτικό συμβάν, φυσική καταστροφή ή κρίση (ανθεκτικές πόλεις), 

β) αξιοποίησης έξυπνων υποδομών π.χ. ψηφιακών, δικτύων ενέργειας ή νερού, διαχείρισης αποβλήτων,  μεταφορών/συγκοινωνιών) και υπηρεσιών των πόλεων (έξυπνες πόλεις), 

γ) ανοικτότητας και προσβασιμότητας ΑμεΑ, για όλους   χωρίς αποκλεισμούς (inclusive cities), 

δ) ασφάλειας και ποιότητας ζωής και ελκυστικότητας για πολίτες, επισκέπτες, επιχειρήσεις και επενδυτές, και

ε) συμβίωσης με  φυσικό περιβάλλον/αστικά και περιαστικά οικοσυστήματα. 

Το σχέδιο ΕΛΟΤ αποτελεί την ελληνική έκδοση του Διεθνούς Προτύπου ISO 37101 και  επικεντρώνεται στις πόλεις ως πυλώνες προόδου για την βιωσιμότητα της κοινωνίας ως σύνολο. Με τη χρήση κατάλληλων δεικτών επιδόσεων οι πόλεις μπορεί  να μετρούν και να επικοινωνούν  τα αποτελέσματα στρατηγικών, προγραμμάτων, έργων, υποδομών. 

Το σχέδιο ΕΛΟΤ ISO 37101 

α) προάγει τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών στο συνεργατικό διάλογο, τις συνεργασίες, τις συνέργειες  και τον εταιρισμό για αναζήτηση όλο και περισσότερο αποδοτικότερων  λύσεων για την πρόληψη της διακινδύνευσης  και για βιώσιμες και έξυπνες πόλεις,

β) συμβάλλει στη βιωσιμότητα μέσω της αποδοτικής αξιοποίησης πόρων, τεχνογνωσίας, τεχνολογιών και καινοτομίας

γ) ευνοεί την ποιότητα σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες, προϊόντα και υπηρεσίες, με σεβασμό στην περιβαλλοντική και πολιτιστική κληρονομιά, και 

ε) παρέχει καθοδήγηση για οργανισμούς που εφαρμόζουν άλλα συμβατά συστήματα διαχείρισης  όπως είναι τα ISO 14001 (για το σεβασμό στο περιβαλλοντικό απόθεμα), ISO 45001 (για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία), ISO 50001 (για την εξοικονόμηση ενέργειας), ISO 20121 (για την αντιμετώπιση αποδιοργανωτικών συμβάντων), ISO 14046 (για τα αέρια του θερμοκηπίου) και ISO 26000 (για την κοινωνική ευθύνη των οργανισμών).

Παρόλο που η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί παγκόσμια πρόκληση, οι στρατηγικές για την επίτευξη της βιωσιμότητας των πόλεων είναι τοπικές σε μεγάλο βαθμό, και ως εκ τούτου διαφέρουν στο πλαίσιο εφαρμογής και στο περιεχόμενο από χώρα σε χώρα και από περιοχή σε περιοχή. Για το σκοπό αυτό ο ΕΛΟΤ προτείνει την υιοθέτηση του Προτύπου-πλαισίου για το ΣΔ ως βάση για την ανάπτυξη ελληνικού προτύπου έξυπνης πόλης.  

Το παρόν σχέδιο που υποβάλλεται στην κρίση των ενδιαφερομένων επεξεργάστηκε η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων  ΕΛΟΤ ΤΕΤ 16/ΟΕ 5 «Βιώσιμες και Έξυπνες πόλεις». 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων σχετικά με το σχέδιο αυτό και συγκεκριμένα επί του κειμένου και του τεχνικού περιεχομένου.

Για διευκολύνεται η ενσωμάτωσή τους,   οι παρατηρήσεις ή οι προτάσεις τροποποιήσεων πρέπει να αποσταλούν στη Διεύθυνση Τυποποίησης του ΕΛΟΤ το αργότερο μέχρι 13/10/2017, συμπληρώνοντας το συνημμένο έντυπο υποβολής σχολίων.

TO MEV 

MEV

Καινοτομία – οργάνωση – τεχνολογία Machine Learning:

MEV 

Municipality Electronic  Village

Δημοτικό Ηλεκτρονικό Χωριό 

“Όλη η Πόλη σου στα Χέρια σου”To MEV απλά και σύντομα. Tο MEV ( Municipality Electronic Village – Δημοτικό Ηλεκτρονικό «Χωριό» ) είναι το πρώτο Ελληνκό Site Κοινωνικής Δικτύωσης. το οποίο απευθύνεται στοχευμένα – οργανωμένα – απλά, σε κάθε πόλη – δήμο και στους δημότες αυτού.Σχεδιάστκε εξ᾽ολοκλήρο απο τονεπικοινωνιολόγο Γιώργο Παπατριανταφύλλου και υλοποιήθηκε απο την Doers S.A και τον Κώστα Γραματικογιάννη. 

 • Δίνει όλες τις εφαρμογές ώστε να στείλουν οι δημότες και οι πολίτες κάθε δήμου τις επιθυμίες, τα ερωτήματα και τις προτάσεις, για τη γειτονιά και την περιοχή τους ηλεκτρονικά, άμεσα και αποτελεσματκά στους αρμόδιους τομείς και στους κατάλληλους ανθρώπους.
 • Οργανώνει τους δημότες και τους πολίτες μίας πόλης να αναπτύξουν σχέσεις τόσο με ανθρώπους που δεν γνωρίζουν αλλά και με φίλους τους σε κάθε δήμο. Κοινό χαρακτηριστικό του Matching τα κοινά ενδιαφέροντα.
 • Οι δημότες εγγράφονται , έχει ο κάθε ένας δικό του προφίλ  και πολλές δυνατότητες για να πετύχουν προτάσεις – αιτήματα – επιθυμίες .
 • Διαθέτει  2 βασικές μοναδικές εφαρμογές :
 1. Lobbying (δηλαδή άσκηση πίεσης ) όπου καταθέτουν οι δημότες ομαδικά ή ατομικά όποιο αίτημα έχουν για τη γειτονιά τους την περιοχή τους , τον πολιτισμό , τον αθλητισμό , την καθαριότητα , τον εθελοντισμό και πολλούς ακόμα τομείς.
 2. Πως Θέλω Την Πόλη Μου όπου κάθε δημότης επιλέγει μέσω ειδικής εφαρμογής την ακριβή διεύθυνση στη γειτονιά του ή στην πόλη , αυτή εμφανίζεται στο χάρτη και εκεί τοποθετεί προτάσεις ή αιτήματα.

Το Mev θεωρεί κάθε πολίτη μοναδικό , δημιουργεί δίκτυα ενεργών πολιτών , συνδέει τους πολίτες και με τη δημοτική αρχή , ανταλάσσει πληροφορίες μεταξύ δικτύων και πολιτών , οργανώνει τη δράση τους , τους βοηθά να αλλάξουν την καθημερινότητα σας .

Το Mev δημιουργήθηκε για να Αναπτύσσει Σχέσεις μεταξύ ανθρώπων – μεταξύ ανθρώπων και τοπικής αυτοδιοίκησης – μεταξύ ομάδων και δικτύων ανθρώπων .

Το Mev ήρθε να βοηθήσει τους ανθρώπους να συνεργαστούν οργανωμένα για να πετύχουν τις επιθυμίες τους να αλλάξουν την εικόνα , να λύσουν προβλήματα , να αναβαθμίσουν τη γειτονιά τους , να γνωρίσουν ανθρώπους , να τους δίνει τη δυνατότητα να ακουστούν πραγματικά και πρακτικά , ώστε να γίνεται πραγματικότητα η επιθυμία τους.Η Μοναδικότητα του MEV.

Το Mev θεωρεί κάθε πολίτη μοναδικό , δημιουργεί δίκτυα ενεργών πολιτών , συνδέει τους πολίτες και με τη δημοτική αρχή , ανταλάσσει πληροφορίες μεταξύ δικτύων και πολιτών , οργανώνει τη δράση τους , τους βοηθά να αλλάξουν την καθημερινότητα σας .

Αναπτύσσει Σχέσεις μεταξύ ανθρώπων – μεταξύ ανθρώπων και τοπικής αυτοδιοίκησης – μεταξύ ομάδων και δικτύων ανθρώπων .

Δίνει εργαλεία στους ανθρώπους να συνεργαστούν οργανωμένα για να πετύχουν τις επιθυμίες τους να αλλάξουν την εικόνα , να λύσουν προβλήματα , να αναβαθμίσουν τη γειτονιά τους , να γνωρίσουν ανθρώπους , να τους δίνει τη δυνατότητα να ακουστούν πραγματικά και πρακτικά , ώστε να γίνεται πραγματικότητα η επιθυμία τους.

Το Mev δημιουργήθηκε απο μία ομάδα Ελλήνων ειδικών στην επικοινωνία και τις κοινωνικές επιστήμες , οι οποίοι κατανόησαν πολύ καλά μία διπλή ανάγκη . 

 1. Το πως οι άνθρωποι θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να πετυχαίνουν τις επιθυμίες τους οι οποίες σχετίζονταν με την αλλαγή απλών αλλά σοβαρών προβλημάτων της καθημερινότητας τους
 2. πως αυτό θα είχε αποτέλεσμα και δεν θα έπεφταν στο κενό οι ενέργειες κανενός πολίτη .

Το όραμα που έγινε πραγματικότητα.

Ενώνει τους δημότες ανάλογα με τα ενδιαφέροντα τους και τους δίνει εφαρμογές ώστε να ασκούν πίεση να ακούγονται , να προτείνουν με ακρίβεια και δορυφορικούς χάρτες τα καλύτερα για την πόλη τους γαι τη γειτονιά τους , για την καθημερινότητα τους

 • είναι η απόλυτη δημοκρατία .
 • λύνει προβλήματα , ενώνει τους ανθρώπους , καλυτερεύει τη ζωή .
 • πρώτο site κοινωνικής δικτύωσης παγκοσμίως απολύτως στοχευμένο στην άσκηση πίεσης
 • ικανοποιεί μεγάλες ανάγκες των σύγχρονων κοινωνιών 
 • καλύπτει ένα μεγάλο κενό των ανθρώπων . Τους τρόπους να κατακτήσουν θεσμικά – οργανωμένα – με στόχο, κάθε αίτημα τους να εκφράσουν κάθε παράπονο τους και να δούν τις καταστάσεις να αλλάζουν

Το Mev δημιουργήθηκε απο μία ομάδα Ελλήνων ειδικών στην επικοινωνία και τις κοινωνικές επιστήμες , οι οποίοι κατανόησαν πολύ καλά μία διπλή ανάγκη . Το πως οι άνθρωποι θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να πετυχαίνουν τις επιθυμίες τους οι οποίες σχετίζονταν με την αλλαγή απλών αλλά σοβαρών προβλημάτων της καθημερινότητας τους και δεύτερον πως αυτό θα είχε αποτέλεσμα και δεν θα έπεφταν στο κενό οι ενέργειες κανενός πολίτη .

Το MEV σχεδιάστηκε απο τον επικοινωνιολόγο Γιώργο Παπατριανταφύλλου ,ανήκει στην εταιρεία Minobi B.L.I.R HYPERLINK “https://www.minobi.gr/https://www.minobi.gr και υλοποιήθηκε απο τη εταιρεία παραγωγής λογισμικού world of ethos  HYPERLINK “http://www.worldofethos.com/http://www.worldofethos.com

Σλόγκαν :

Όλη η Πόλη σου στα Χέρια σου .

MEV