Πολιτικές Εξελίξεις και Δημόσιες Σχέσεις .Political News in Greece and Public Relations.

The English version of the article , at the bottom of the page .

Μην ανησυχείτε για το μέλλον μας . Όλα θα πάνε καλά . Οι χώρες δεν χάνονται απλά αλλάζουν . Και αυτό ζούμε τώρα . Την απόλυτη κοινωνική αλλαγή .Οι Δημόσιες Σχέσεις έχουν στη δομή τους ακριβώς αυτές τις αξίες που πρέπει να ενσωματώσουμε άμεσα σαν κράτος και σαν κοινωνία .Ήθος – Συνέπεια – Αξιοπιστία – Ειλικρίνεια – Διαφάνεια .

 

 • Ήθος . Ακεραιότητα αποφάσεων και ενεργειών για να προχωρήσουμε χωρίς να επαναλάβουμε τα λάθη των προηγούμενων ετών .Χρειαζόμαστε αλλαγή στη νοοτροπία . Αλλάζουν τα επαγγέλματα , ο τρόπος που εργαζόμασταν , ο τρόπος σκέψης μας . Πρέπει να ξανασκεφτούμε , να ξαναφανταστούμε , να ξαναδημιουργήσουμε .
 • Συνέπεια . Υπευθυνότητα και σοβαρότητα για να ανακτήσει την εμπιστοσύνη το κράτος πρός τους εταίρους του και πρός τους πολίτες .
 • Αξιοπιστία για να μπορεί το κράτος να πείθει την κοινωνία και κάθε πολίτης να τονώσει τη δική του αξιοπιστία ώστε να μπορούν οι συνεργάτες του να τον εμπιστεύονται .
 • Ειλικρίνεια για να πράτουμε και να λέμε αυτό που πραγματικά υποστηρίζουμε και το πιστεύουμε με πάθος χωρίς ψέματα και προσποίηση .
 • Διαφάνεια . Κάθε δραστηριότητα στο φώς της αλήθειας .

Δεν αλλάζουμε μόνο εμείς . Αλλάζει όλος ο πλανήτης .

Είναι η εποχή μίας μεγαλοπρεπούς αναστάτωσης .Ο κόσμος οργανώνεται και αλλάζει .

Σκεφτόμαστε με νέο τρόπο .

Το μέλλον της Ελλάδας θα είναι και πάλι λαμπρό . Μην ανησυχείται . Ο φόβος “τρέφει” όλες τις αποτυχίες .

Νέες ευκαιρίες μπροστά μας . Με ένα site μπορείτε να δημιουργήσετε ολόκληρη επιχείρηση και να επικοινωνήτε με όλο τον κόσμο .

Προσπαθείστε να δείτε έναν άλλο κόσμο , αισιόδοξο , λαμπερό .

Ας δημιουργήσουμε νέα πράγματα , νέα προιόντα , νέες υπηρεσίες με επίκεντρο τον άνθρωπο .

Αυτό είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο που έχουμε . Ο Άνθρωπος .

Εάν κάθε δραστηριότητα μας έχει στο επίκεντρο της τον άνθρωπο και τις ανθρώπινες αξίες θα πετύχουμε την ευημερία .

Είμαστε αισιόδοξοι . Όλα θα αλλάξουν . Δεν περιμένουμε από κάποια αόρατη δύναμη την αλλαγή αλλά από εμάς τους ίδιους .

Τα συστατικά της επιστήμης των Δημοσίων Σχέσεων είναι πάντα επίκαιρα .

Αυτό το επάγγελμα μπορεί να αλλάξει τις κοινωνικές δομές .

Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

gpappr@gmail.com

Political News in Greece and Public Relations.

 

Do not worry about our future. Everything will be okay. Countries are not lost just changing. That we now live. The ultimate social change. The Public Relations have their structure precisely these values ​​should be directly incorporated as a state and as a society. Morals – Punctuality – Reliability – Honesty – Transparency.

 • Morals. Integrity decisions and actions to move forward without repeating the mistakes of previous years. We need a change in mentality. Changing jobs, the way we worked, the way we think. We must rethink, to reimagine to rebuild .
 • Aftermath. Responsibility and gravity to regain the trust the State to its partners and citizens.
  Reliability for the state to convince the society and every citizen to boost his own credibility to enable colleagues to trust him.
 • Honestly doing and saying what they really support and believe passionately without lies and pretense.
 • Transparency. Each activity in the light of truth.Not only we change. It changes the whole planet.It is the time a grand upheaval. The world is organized and changing.Think in new ways.Greece’s future will be bright again. Do not worry. The fear of «feeds» all failures.

  New opportunities ahead. On a site you can create entire enterprise and communicator with the world.

  Try to see another world, optimistic, bright.

  Let’s create new things, new products, new services focused on people.

  This is the greatest asset we have. HUMAN  .

  If all our activity is at the heart of man and human values ​​will achieve prosperity.

  We are optimistic. Everything will change. We do not expect some invisible force, but by changing ourselves.

  The components of the science of Public Relations is always current.

  This profession can change social structures.

 

George Papatriantafillou

gpappr@gmail.com