Δημόσιες Σχέσεις σε Ιδρύματα και Μη Κυβερνητκούς Οργανισμούς .Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Χορηγία .

Δημόσιες Σχέσεις σε Ιδρύματα και Μη Κυβερνητκούς Οργανισμούς .Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Χορηγία .

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και η Χορηγία είναι δομικά στοιχεία στις Δημόσιες Σχέσεις .

Ίδρυμα είναι ένας οργανισμός με κοινωφελείς σκοπούς .

Το ίδρυμα βασίζεται σε μία ιδρυτική πράξη και διοικείται από διοικητικό συβούλιο .

 

 

Μη Κυβερνητική Οργάνωση (Μ.Κ.Ο.) είναι κάθε μη κερδοσκοπική, κοινωφελής, οργάνωση που λειτουργεί σε εθνικό, διεθνές ή διακρατικό επίπεδο, στηρίζεται στην ιδιωτική πρωτοβουλία και είναι ανεξάρτητη από το Κράτος.

Στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, μέλη είναι άτομα που συμμερίζονται τον ίδιο προβληματισμό και συμμετέχουν σε εθελοντική βάση, χωρίς απώτερο σκοπό το κέρδος.

Αντικείμενο των Μ.Κ.Ο. είναι η υποστήριξη περιβαλλοντικών και ευρύτερα ανθρωπιστικών πρωτοβουλιών με απώτερο στόχο το όφελος του κοινωνικού συνόλου, μέσα από την ανάπτυξη προγραμμάτων, την παροχή υπηρεσιών και την παρέμβαση για την προστασία και υιοθέτηση  βιωσιμότερων μορφών ανάπτυξης

 

Ο Σύμβουλος στις Δημόσιες Σχέσεις σε Ιδρύματα και Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς έχει διευρυμένα καθήκοντα και αρμοδιότητες .

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και η Χορηγία είναι  δομικά στοιχεία στις Δημόσιες Σχέσεις .

 1. Ο Σύμβουλος στις Δημόσιες Σχέσεις πραγματοποιεί έρευνα κοινού . Προσπαθεί να διαπιστώσει με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια ποιές είναι οι ομάδες κοινού του Ιδρύματος ή της ΜΚΟ .
 2. Τμηματοποιεί αυτές τις ομάδες , σε Χορηγούς – Ενδιαφερόμενους Πολίτες – Ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις – Εθελοντές – Ομάδες άσκησης δράσης των προγραμμάτων – Μελλοντικές ομάδες στόχευσης .
 3. Επικοινωνεί εσωτερικά με τα στελέχη του Ιδρύματος ή της ΜΚΟ και εκπαιδεύει αυτά στη στρατηγική επκοινωνία ώστε να πετυχαίνουν τους στόχους τους . Επίσης να συντάσσουν και να καταθέτουν με στρατηγική προτάσεις συνεργασίας .
 4. Ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων , δημιουργεί το Jargon , τον κώδικα επικοινωνίας και συμπεριφοράς στο εσωτερικό του Ιδρύματος ή της ΜΚΟ .
 5. Οι Δημόσιες Σχέσεις η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και η Χορηγία είναι έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες .
 6. Ο Σύμβουλος στις Δημόσιες Σχέσεις διαχειρίζεται με υπευθυνότητα την εικόνα του Ιδρύματος ή της ΜΚΟ . Εργάζεται με συνέπεια δημιουργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας .
 7. Οι Δημόσιες Σχέσεις σε Ιδρύματα και ΜΚΟ , δημιουργούν την αξιακή βάση δηλαδή η εικόνα η οποία εκπέμπεται να βασίζεται στο Ήθος , το πάθος , τη σοβαρότητα , την ειλικρίνεια , την αλληλεγγύη , την αγάπη για τον άνθρωπο .
 8. Οι Δημόσιες Σχέσεις σε Ιδρύματα και ΜΚΟ , παρέχουν συμβουλές στη διοίκηση σχετικά με τα μηνύματα που το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο εκπέμπει αλλά και για το επικοινωνιακό σύνολο που δημιουργεί τη φήμη .
 9. Πραγματοποιείται έρευνα ποιοτική για να διαπιστωθούν οι τάσεις και οι στάσεις των ομάδων που επικοινωνεί το Ίδρυμα ή η ΜΚΟ .
 10. Η Χορηγία  σε Ιδρύματα και Μ.Κ.Ο κατά βάση είναι στις αρμοδιότητες του Συμβούλου στις Δημόσιες Σχέσεις όσον αφορά την προσέλκυση Χορηγών .  Επικοινωνεί αρμονικά και αποτελεσματικά με το εξωτερικό περιβάλλον ώστε σε πλαίσιο διαλόγου και άκρατου ήθους να δημιουργρεί το ενδιαφέρον και να προσελκύει επενδυτές που αξιολογούν θετικά το έργο του Ιδρύματος ή της ΜΚΟ και προβαίνουν σε Χορηγία .
 11. Ιδρύματα και ΜΚΟ σύμφωνα με τον σχεδιασμό από τις Δημόσιες Σχέσεις προβαίνουν σε πολλαπλές ενημερώσεις των δημοσιογράφων μέσω συνεντεύξεων τύπου – άρθρων – δελτίων τύπου συναντήσεων τύπου .
 12. Σχετικά με την επικοινωνία με τους δημοσιογράφους αυτή έχει σαν αιχμή του δόρατος την ενημέρωση και τη διάχυση πληροφοριών σχετικά με το έργο του Ιδρύματος ή της ΜΚΟ .
 13. Επίσης στα καθήκοντα του συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων , είναι η έντιμη και ηθική ενημέρωση σε θέματα οικονομικά , ώστε να διαπιστώνει η κοινωνία τη διάθεση των πόρων του Ιδρύματος ή της ΜΚΟ .
 14. Σε Ιδρύματα και ΜΚΟ το Δελτίο Τύπου συντάσσεται από τον Σύμβουλο Δημοσίων Σχέσεων και πρέπει να προσφέρει είδηση .
 15. Οι Δημόσιες Σχέσεις σε Ιδρύματα και ΜΚΟ , σχεδιάζουν στρατηγικά εκδηλώσεις οι οποίες πρέπει να έχουν μία σαφέστατη αποστολή , ώστε να συμβάλλουν στην ενημέρωση του κοινού και στη διατήρηση της εξαιρετικής εικόνας .
 16. Οι Δημόσιες Σχέσεις σε Ιδρύματα και ΜΚΟ εντοπίζουν πιθανά σενάρια κρίσεων και ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων προσπαθεί να τα αποτρέψει και να τα διαχειριστεί επικοινωνιακά .
 17. Σημαντικό κομμάτι της δράσης του συμβούλου στις δημόσιες σχέσεις σε Ιδρύματα ή ΜΚΟ είναι η προσέλκυση εθελοντών και καλών πρέσβεων του κοινοφελούς έργου .Η προσέλκυση είναι αποτέλεσμα της συναισθηματικής , ειλικρινούς και ηθικής επικοινωνίας .
 18. Ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων επιλέγει στρατηγικά συγκεκριμένες ημερομηνίες που αφορούν άμεσα το Ίδρυμα ή την ΜΚΟ ώστε να πραγματοποιεί δράσεις επωφελείς για την εικόνα , τη διάδοση της φήμης και της είσπραξης πόρων ( Παγκόσμιες Ημέρες – Επετείους ….. ) .
 19. Οι Δημόσιες Σχέσεις σε Ιδρύματα και ΜΚΟ δημιουργούν στρατηγικές συνεργασίες με βάθος χρόνου ώστε με το ίδρυμα ή την ΜΚΟ να συμπορεύονται στρατηγικοί συνεργάτες οι οποίοι να αποτελούν αρωγούς σε κάθε προσπάθεια .
 20. Οι Δημόσιες Σχέσεις σε Ιδρύματα και ΜΚΟ  που ελέγχουν τα μέσα  που πραγματοποιείται η επικοινωνία  ( προσκλήσεις – έντυπα ενημερωτικά ) ως πρός την αισθητική τους και την κειμενογραφεία  . Επίσης είναι το αρμόδιο τμήμα για την ποιότητα και την αισθητική της ιστοσελίδας ( site ) του Ιδρύματος ή ΜΚΟ .
 21. Οι Δημόσιες Σχέσεις σχεδιάζουν στρατηγικά την Εταιρική Ταυτότητα , δηλαδή το λογότυπο,  τα χρώματα , την Οπτική Παραστατική Εικόνα ( κτιριακή αρχιτεκτονική – εσωτερικοί χώροι – διακόσμηση … ) , τα σλόγκαν , την ποιότητα των επιστολόχαρτων και το σχεδιασμό αυτών .
 22. Οι Δημόσιες Σχέσεις σε Ιδρύματα και ΜΚΟ σχεδιάζουν πάντα στρατηγικά , τις αποστολές και τα ταξίδια που πρέπει να πραγματοποιηθούν . Πρέπει πάντα να προκύπτουν οφέλη και να προάγονται οι σκοποί και η αποστολή των οργανισμών .

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s